Rozkład Webinarów

   <<October >>
Mo
12
Tu
13
We
14
Th
15
Fr
16
Sa
17
Su
18
24h
       
24h
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
 
 
 
 
Zebranie
TP, S.4, ZZGIS LAB
 
SM, S3, Fotogrametria
 
 
 
 
MT, S3, 17os PyGIS
 
 
 
SM, S3, MMT
TP, S.4, Tel_Srod_2 Proj
 
 
 
 
 
BH, S1, Teledetekcja_GIN
TP, S.4, ZZGIS LAB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EG, S.209, do 17.11 Telecps
KP, S.1, TIF (do 08.12)
SM, S3, MMT
UM, S.2, Fotogrametria
 
 
 
 
TP, S.4, ZZGIS Wykład
 
EG, S.2, do 08.12 GIS4D
NB, S.1, OTP
 
 
 
 
 
EG, S.2, do 17.11 Telecps
TP, S.4, Tel_Srod_2 Wykład red
 
 
ARz, S.3, Konsultacje
 
NB, S.1, TiF
 
EG, S.2, do 12.11 PSIP
 
ARz, S.4, TiF
 
 
 
SM, S3, Fotogrametria
 
 
 
EG, S.2, do 28.10 Telecps
 
 
 
 
 
 
 
 
SM, S3, MMT
EG, S.2, W, (14,28.10, 25.11, 02.12) GIS4D
 
 
 
TP, S.4, PSIP GIN 18.11 2.12
EG, S.2, W 7,21.10, 4.11, PSIP
 
 
SM/KP/AR, S.1 CFL II W
 
AW, S.3
 
 
KP, S.2 konsultacje
UM, S.1, TiF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SM, S3, Fotogrametria
 
BH, S1, ESA_Python_ENG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EG, S.2, do 12.11 PSIP
NB, S.1, LSLiNMT
 
 
 
 
 
EG, S.2, do 10.12 GIS4D
NB, S.1, do 1.12 OTP
 
 
 
 
 
EG, S.2, konsultacje/dyplomanci
NB, S.1, 8.10, 22.10 OTP
WD, S.3, GIS
 
 
 
SM/KP/AR, S.1, CFL II
 
 
AW, S.3
 
 
 
 
BH, S1, ESA_Python_ENG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebranie SM FiT
NB, S.1, TiF
WD, S.3, GIS
 
UM, S.2, TiF
 
 
TP, S.4, PSIP GIN od 20.11
 
 
UM, S.1, LSLNMT
 
WD, S.3, GIS
 
 
UM, S.1, LSLNMT
ARz, S.2, TiF
 
 
TP, S.4, PSIP GIN od 20.11
 
 
 
WD, S.3, Zaaw_GIS
 
 
AW, S.1
 
 
 
 
BH, S.1, SD_GIS_DSS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UM, S.1, IDFiL, 17.10, 7.11, 14.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UM, S.1, IDFIL, 05.12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UM, S.1, IDFIL, 15.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

 • Mo - 9:00 - 10:00 - Zebranie - black, yellow
 • Mo - 9:30 - 11:30 - SM, S3, Fotogrametria - black, cyan
 • Mo - 11:30 - 12:00 - MT, S3, 17os PyGIS - white,black
 • Mo - 13:00 - 17:30 - SM, S3, MMT - black, cyan
 • Mo - 15:30 - 17:00 - BH, S1, Teledetekcja_GIN - white, brown
 • Tu - 8:00 - 10.00 - EG, S.209, do 17.11 Telecps - white, green
 • Tu - 10:30 - 13.00 - EG, S.2, do 08.12 GIS4D - white, green
 • Tu - 13:00 - 15.00 - EG, S.2, do 17.11 Telecps - white, green
 • Tu - 15:00 - 17.00 - EG, S.2, do 12.11 PSIP - white, green
 • Tu - 10:15 - 13.00 - TP, S.4, ZZGIS Wykład - white, purple
 • Tu - 13:00 - 15.00 - TP, S.4, Tel_Srod_2 Wykład red
 • Tu - 14:00 - 15:00 - ARz, S.3, Konsultacje - black, red
 • Tu - 15:30 - 17:00 - ARz, S.4, TiF - black, red
 • Mo - 9:00 - 11.00 - TP, S.4, ZZGIS LAB - white, purple
 • Mo - 13:00 - 15.00 - TP, S.4, Tel_Srod_2 Proj - white, purple
 • Mo - 15:30 - 17.00 - TP, S.4, ZZGIS LAB - white, purple
 • We - 9:30 - 12.00 - TP, S.4, PSIP GIN 18.11 2.12 - white, purple
 • Fr - 13:00 - 15.00 - TP, S.4, PSIP GIN od 20.11 - white, purple
 • Fr - 9:30 - 12.00 - TP, S.4, PSIP GIN od 20.11 - white, purple
 • Tu - 8:00 - 10:15 - KP, S.1, TIF (do 08.12) - black, yellow
 • Tu - 8:00 - 12:30 - SM, S3, MMT - black, cyan
 • Tu - 8:00 - 10:15 - UM, S.2, Fotogrametria - gray
 • Tu - 10:30 - 12:40 - NB, S.1, OTP - white, blue
 • Tu - 14:40 - 16:10 - NB, S.1, TiF - white, blue
 • Tu - 18:50 - 20.20 - EG, S.2, do 28.10 Telecps - white, green
 • Tu - 17:00 - 19:30 - SM, S3, Fotogrametria - black, cyan
 • We - 8:00 - 10.30 - SM, S3, MMT - Wykład - black, cyan
 • We - 8:00 - 10.00 - EG, S.2, W, (14,28.10, 25.11, 02.12) GIS4D - white, green
 • We - 9:30 - 12.00 - EG, S.2, W 7,21.10, 4.11, PSIP - white, green
 • We - 11:20 - 13:35 - AW, S.3 - yellow, magenta
 • We - 10:30 - 12:00 - SM/KP/AR, S.1 CFL II W - black, yellow
 • We - 12:00 - 13:00 - KP, S.2 konsultacje - black, yellow
 • We - 12:10 - 13:40 - UM, S.1, TiF - gray
 • We - 17:00 - 19:30 - SM, S3, Fotogrametria - black, cyan
 • We - 17:30 - 20:30 - BH, S1, ESA_Python_ENG - white, brown
 • Th - 8:00 - 10.30 - EG, S.2, do 12.11 PSIP - white, green
 • Th - 10:30 - 13.00 - EG, S.2, do 10.12 GIS4D - white, green
 • Th - 13:00 - 15.00 - EG, S.2, konsultacje/dyplomanci - white, green
 • Th - 8:00 - 10:20 - NB, S.1, LSLiNMT - white, blue
 • Th - 10:30 - 12:40 - NB, S.1, do 1.12 OTP - white, blue
 • Th - 13:00 - 14:30 - NB, S.1, 8.10, 22.10 OTP - white, blue
 • Th - 13:00 - 15:30 - WD, S.3, GIS - black, orange
 • Th - 14:40 - 16:10 - SM/KP/AR, S.1, CFL II - black, yellow
 • Th - 15:30 - 17:00 - AW, S.3 - yellow, magenta
 • Th - 17:30 - 20:30 - BH, S1, ESA_Python_ENG - white, brown
 • Fr - 8:00 - 10.30 - Zebranie SM FiT - black, cyan
 • Fr - 8:00 - 9:30 - NB, S.1, TiF - white, blue
 • Fr - 8:00 - 9:30 - WD, S.3, GIS - black, orange
 • Fr - 8:50 - 10:20 - UM, S.2, TiF - black, gray
 • Fr - 10:30 - 12:00 - UM, S.1, LSLNMT - gray
 • Fr - 12:10 - 14:25 - UM, S.1, LSLNMT - gray
 • Fr - 12:10 - 13:40 - ARz, S.2, TiF - black, red
 • Fr - 11:15 - 13:40 - WD, S.3, GIS - black, orange
 • Fr - 14:40 - 16:10 - WD, S.3, Zaaw_GIS - black, orange
 • Fr - 15:30 - 17:00 - AW, S.1 - yellow, magenta
 • Fr - 17:30 - 20:30 - BH, S.1, SD_GIS_DSS - white, brown
 • Sa - 8:00 - 13:00 - UM, S.1, IDFiL, 17.10, 7.11, 14.11 - gray, black
 • Sa - 15:30 - 20:00 - UM, S.1, IDFIL, 05.12 - gray, black
 • Su - 10:30 - 15:30 - UM, S.1, IDFIL, 15.11 - gray, black

Comments

Format: Dzień - Start - Koniec - Nazwa - font,tło

Kolory: white,gray, lime, maroon orange, navy, purple, red, silver, magenta, green, gray, olive, blue, cyan, beige

Należy zachować wypunktowanie.

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-12

Nagrywanie Webinaru w OBS Studio https://fotogrametria.agh.edu.pl/~misiek/filmy/obs_nagrywanie.mkv

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-14

Proszę o rezerwację Global Environmental Problems - sobota 25.04 - 8:00-12:00 - sala 003

-- Aleksandra Wagner - 2020-04-20


This topic: Dydaktyka > Sympozjum-PTFiT-2016 > SprawyKatedry > RozkladWebinar
Topic revision: r111 - 2020-10-20 - EwaGlowienka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback