<!--
Jeżeli dostęp do strony powinien zostać ograniczony dla określonej grupy użytkowników, należy użyć dwóch parametrów: ALLOWTOPICVIEW - czyli lista użytkowników z uprawnieniami do dostępu do strony, ALLOWTOPICCHANGE - czyli lista użytkowników, którzy mogą stronę modyfikować.
Uprawnienia można ograniczać do grup, także do poszczególnych użytkowników. Użytkownicy podzieleni są na grupy. Dwie główne grupy to: PracownicyGroup - czyli wszyscy pracownicy (np. MichalMajewski, TomaszPirowski, KrystianPyka) oraz StudenciGroup - czyli wszyscy studenci (np. StudentFoto, StudentSIT).
Poniżej znajduje się przykład wykorzystania parametrów ograniczenia dostępu. Jeżeli nie zostaną one zmodyfikowane, to dostęp do strony będą mieli wszyscy pracownicy oraz wszyscy studenci. Ważne jest, żeby nazwy wszystkich grup i użytkowników rozpoczynać od "Main.". Jeżeli stronę miałby oglądać konkretny użytkownik studencki, a nie cała grupa wystarczy zamienić StudenciGroup na np. StudentFoto. Jeżeli stronę mogliby oglądać tylko pracownicy, to wystarczy usunąć StudenciGroup z parametru ALLOWTOPICVIEW.
Nazwy parametrów muszą być poprzedzone trzema spacjami i gwiazdką.
Uwaga: Powyższa informacja nie będzie widoczna na stronie, więc nie trzeba jej usuwać.

* Set ALLOWTOPICVIEW = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup,Main.StudentGIG
* Set ALLOWTOPICCHANGE = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup
-->

Kryteria oceny

Ocena z ćwiczeń jest to pozytywna ocena z kolowkium, przy równoczesnym zaliczeniu projektu. Wpływ na ocenę końcową ma również aktywność na zajęciach, terminowośc oddania projektu.

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania projektu.

Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach. W celu uzyskania zaliczenia każda składowa oceny koncowej powinna byc wyzsza lub równa 2,5.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z oceny z ćwiczeń (waga=2) i oceny z kolokwium z wykładów (waga=1) , przy czym każda z ocen musi być co najmniej równa 3,0

Urszula Marmol Oceny 2017/2018

lab 1.

Lp. Nazwisko i imię temat 1 temat 2 projekt-ustnie sprawozdanie zaliczenie
1 Ciułkowska Anna zal zal 5.0 5.0 5.0
2 Czarnik Łukasz zal zal 4.5 4.5 4.5
3 Dul Marcin zal zal 5.0 4.0/5.0 5.0
4 Faka Angelika zal zal 4.0 4.0 4.0
5 Gębski Rafał zal zal 5.0 5.0 5.0
6 Gulak Grzegorz zal zal      
7 Guzikowska Kamila zal zal 5.0 5.0 5.0
8 Juzaszek Edyta zal zal 4.5 5.0 5.0
9 Kanik Marta zal zal 5.0 4.0/5.0 5.0
10 Kordek Aneta zal zal 5.0 5.0 5.0
11 Laska Albert zal zal 4.0 5.0 4.5
12 Marszalec Marlena zal zal 5.0 5.0 5.0

lab 2.

Lp. Nazwisko i imię temat 1 temat 2 projekt - ustnie sprawozdanie zaliczenie
1 Para Katarzyna zal zal np 4.0 4.0 4.0
2 Piksiński Jarosław zal zal 5.0 4.0 4.5
3 Potaczek Mariusz zal zal 3.5 3.5 3.5
4 Siwek Magdalena zal zal np 4.0 4.0 4.0
5 Słowik Kinga zal zal np 4.0 3.5 3.5
6 Stachoń Agnieszka zal zal np 5.0 5+ 5.0
7 Stokłosa Agnieszka zal zal np 4.5 4.5 4.5
8 Wojnar Patrycja zal zal np 4.0 4.0 4.0
9 Wojcik Mateusz     np    
Judyta Książek: Oceny rok 2016/2017

3/1 Nazwisko i Imię Projekt Kolowkium Ocena
1 Kwieciński Kamil zal 5 5
2 Okrzesa Karolina zal 5 5
3 Ożóg Paulina zal 5 5
4 Paleń Anna zal 5 5
5 Parzygnat Alicja zal 5 5
6 Pawlik Piotr zal 5 5
7 Pełka Angelika zal 5 5
8 Piasta Katarzyna zal 5 5
9 Piga Mateusz zal 5 5
10 Radzik Dominika zal 5 5
11 Ramian Adrian zal 5 5
12 Rogóż Julia zal 5 5
13 Rudnicka Iwona zal(spz) 3/5 5
14 Rusnak Alicja zal 3/5 5
15 Rychlicka Monika zal 5 5
16 Seiler Tomasz zal 5 5
         
2/2 Nazwisko i Imię Projekt Kolowkium Ocena
1 Ladrańska Klaudia zal 5 5
2 Lekki Magdalena zal 4.5 5
3 Lipiarz Monika zal 5 5
4 Ludwa Weronika zal 5 5
5 Ługowski Przemysław zal 5 5
6 Łukaszewska Katarzyna zal(spzn) 5 5
7 Madej Magdalena zal 5 5
8 Migdał Aneta zal 5 5
9 Muszyńska Agata zal 5 5
10 Muś Piotr zal 3/5 5
11 Nawrocka Martyna zal 5 5
12 Niedziela Natalia zal 3-/5 5
13 Niepsuj Ilona zal 3.5/5 5

rok 2013

L.p. Nazwisko Imię Gr.Lab. Kolokwium lab Ocena lab Ocena wykład Ocena końcowa
1 Baran Izabela 1/1 2.0/4.5 4.5    
2 Baranowski Michał 1/1 2.0/5.0 5.0    
3 Bartolik Michał 1/1 2.0/5.0 5.0    
4 Biela Aneta 1/1 4.0 4.5    
5 Bieńko Karolina 1/1 2.0/4.0 4.0    
6 Bilik Mateusz 1/1 4.5 5.0    
7 Blachura Bartłomiej 1/1 5.0 5.0    
8 Bogdał Emil 1/1 3.0 4.0    
9 Bojarska Karolina 1/1 4.0 4.5    
10 Brewczyńska Katarzyna 1/1 3.0 3.5    
11 Bugajski Karol 1/1 4.0 4.5    
12 Burtan Adriana 1/1 4.5 5.0    
13 Magda Maksymilian 1/1 4.5 5.0    
L.p. Nazwisko Imię Gr.Lab. Kolokwium lab Ocena lab Ocena wykład Ocena końcowa
1 Buczkowska Anna 1/2 5.0 5.0    
2 Chmielewska Anna 1/2 4.5 5.0    
3 Chmielewski Karol 1/2 -/-/3.5 3.5    
4 Chrościński Jakub 1/2 2.0/ 5.0 5.0    
5 Czopek Alicja 1/2 2.0/5.0 5.0    
6 Dębosz Piotr 1/2 4.5 5.0    
7 Druzic Michał 1/2 4.0 4.5    
8 Duksa Edyta 1/2 2.0/5.0 5.0    
L.p. Nazwisko Imię Gr.Lab. Kolokwium lab Ocena lab Ocena wykład Ocena końcowa
1 Brzeziński Piotr 4/1 5.0 5.0    
2 Kawula Artur 4/1 3.0 3.5    
3 Mrugała Renata 4/1 3.0/4.5 5.0    
4 Nowak Anna 4/1 3.0/4.5 5.0    
5 Odrzywołek Tomasz 4/1 5.0 5.0    
6 Olipra Marek 4/1 3.0 4.0    
7 Osysko Joanna 4/1 2.0/4.0 4.0    
8 Pacułt Joanna 4/1 2.0/3.0 3.0    
9 Pająk Jakub 4/1 5.0 5.0    
10 Pawełczyk Katarzyna 4/1 2.0/5.0 5.0    
11 Schmidt Irmina 4/1 5.0 5.0    
12 Konik Renata 4/1 2.0/4.0 4.0    
L.p. Nazwisko Imię Gr.Lab. Kolokwium lab Ocena lab Ocena wykład Ocena końcowa
1 Kochana Grzegorz 4/2 -/-/      
2 Morawska Anna 4/2 2.0/5.0 5.0    
3 Motyl Agnieszka 4/2 2.0/5.0 5.0    
4 Olearczyk Jakub 4/2 3.0 4.0    
5 Pachel Adrian 4/2 4.0 5.0    
6 Pawłowski Kamil 4/2 2.0/4.0 4.0    
7 Pecyna Marcin 4/2 2.0/ 4.5 5.0    
8 Pena Szymon 4/2 4.5 5.0    
9 Piechnik Piotr 4/2 2.0/4.0 4.0    
10 Pierz Łucja 4/2 2.0/4.5 4.5    
11 Rajtar Piotr 4/2 5.0 5.0    
12 Sagan Daniel 4/2 4.0 5.0    
13 Cygańczuk Radosław 4/2 4.5 4.5    

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r61 < r60 < r59 < r58 < r57 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r61 - 2018-07-05 - UrszulaMarmol
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback