Teledetekcja i Fotogrametria 2018

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Urszula Marmol
  • dr inż. Elżbieta Pastucha
  • dr inż. Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Ćwiczenia laboratoryjne 45 godz.

Program wykładów

Program ćwiczeń laboratoryjnych

Kryterium oceny przedmiotu

Literatura

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
ISorted ascending Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf FiT_harm_lab.pdf r1 manage 13.1 K 2014-09-15 - 06:51 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Kryterium.pdf r1 manage 27.9 K 2013-09-16 - 08:39 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Kryterium_oceniania_2015.pdf r1 manage 22.0 K 2015-10-06 - 10:56 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Kryterium_oceniania_TiF.pdf r1 manage 21.9 K 2014-10-08 - 09:21 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Literatura_TiF_2014.pdf r1 manage 13.3 K 2014-09-15 - 07:04 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Program_wykladow_TiF.pdf r1 manage 84.1 K 2014-09-14 - 13:29 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiFI_cw.pdf r2 r1 manage 31.8 K 2010-09-27 - 11:26 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiFI_cw_harm.pdf r1 manage 31.8 K 2010-09-27 - 11:29 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiFI_cw_harm_2011.pdf r1 manage 33.6 K 2011-09-28 - 13:18 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2012.pdf r1 manage 33.6 K 2012-10-01 - 10:29 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2012_a.pdf r1 manage 313.3 K 2012-12-07 - 17:15 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2013.pdf r1 manage 33.7 K 2013-10-24 - 08:31 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2015.pdf r1 manage 13.4 K 2015-10-06 - 11:22 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2017.pdf r1 manage 13.4 K 2017-09-28 - 10:22 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_cw_harm_2015.pdf r1 manage 13.4 K 2015-10-06 - 11:25 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_cw_harm_2015_v2.pdf r1 manage 13.4 K 2016-01-07 - 11:05 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_harm_lab_2014.pdf r1 manage 31.0 K 2014-09-22 - 11:44 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Wplyw_deniwelacji_terenu.pdf r1 manage 206.9 K 2010-11-22 - 11:57 ReginaTokarczyk  
PDFpdf literatura.pdf r1 manage 16.7 K 2010-04-12 - 08:39 ReginaTokarczyk  
PDFpdf program_wykladow.pdf r1 manage 28.7 K 2009-10-01 - 12:04 MartaBorowiec  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r52 | r50 < r49 < r48 < r47 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r48 - 2018-09-03 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback