Zajęcia na studiach NIEstacjonarnych, semestr letni 2010/11

Imię i NAZWISKO przedmiot zajęcia
data, godz. /sala
  konsultacje
data, godz. /sala
Adam Boroń TIF II Kraków

2.X 8:00 -9:30 s.102 W

2.X 13:15 - 18:15 s.504 L

16.X.8:00 - 13:15 s.504 L

17.X 8:00-11:15 s.301 W

17.X 13:15 - 19:15 s.504 L

6.XI. 8:00 - 16:30 s.504 L

6.Xi. 16:45 - 20:00 s.102 W

7.XI. 8:00 - 11:15 s.301 W

21.XI. 8:00 - 13:00 s.504 L

4.XII. 8:00 - 13:00 s.504 L

5.XII. 9:45 - 16:30 s.504 L

15.I. 8:00 - 9:30 s.102 W

30.I. 8:00 - 9:30 s.301 W

 

2.X12:30-13:15p.207

16.X.13:15-14:00p.207

17.X.12:30-13:15p.207

7.XI.11:15-12:00p.207

21.XI.13:00-13:45p.207

4.XII.13:00-13:45p.207

5.XII.16:30-17:15p.207

15.I. 9:30-10:15p.207

30.I. 9:30-10:15p.207

Natalia Borowiec -----------------------

 

Sławomir MIKRUT        
Sławomir MIKRUT        
Martyna PORĘBA ----------------------- -----------------------------------------   ---------------------------------------
Krystian PYKA SIT I Kraków 2 X 9.45-13.00, 29 X 8-13   po wykładzie 45 min,
Krystian Pyka SIT I Ruda ¦l±ska 8 X 11.30-16.30, 5 XI 16.45-20   po wykładzie 45 min
Krystian Pyka SIT I Nowy S±cz 1 X 8-13, 15 X 8-11.15   po wykładzie 45 min, 7 I 2011 18-19
Andrzej Wróbel TiF II ZOD Ruda ¦l±ska

9.10.2011 8.00-11.30 W

5.11.2011 9.45-13.00 W

20.11.2011 8.00 - 13.00 14.00 - 17.15 (AGH-C4-s214) L

4.12.2011 8.00-14.00 (AGH-C4-s214) L

15.12.2011 15.00-17.15 W

14.01.2012 15.00-20.0 W

28.01.2012 8.00-14.45 (AGH-C4-s214) L

 

20.11.2011 13.00-14.00 (AGH p.207)

15.12.2011 17.15 - 17.45 (ZOD)

14.01.2012 14.45-15.00 (ZOD)

28.01.2012 14.45-15.00 (AGH p.207)

Regina Tokarczyk TiF II Kraków

2.10.2011 13.15-16.30 w.(301)
16.45-20.00 l.(005)
15.10.2011 11.30-13.00 w.(301)
13.15-16.30 l.(005)

16.10.2011 9.45-11.15 w.(301)

13.15-16.30 l.(005)

29.10.2011 13.15-14.45 w.(301)

16.45-20.00 l.(005)

30.10.2011 8.00-11.15 w.(301)

15.00-18.15 l.(005)

12.11.2011 13.15-14.45 w.(301)

15.00-18.15 l.(005)

26.11.2011 13.15-16.30 l.(005)

27.11.2011 8.00-11.15 l.(005)

11.30-13.00 w.(301)

15.00-18.15 l.(301)

10.12.2011 13.15-15.30 l.(005)

11.12.2011 13.15-15.30 l.(005)

8.01.2012 9.45-13.00 l.(005)

 

16.10.2011, godz. 11.15-13.15

29.10.2011. godz. 14.45-16.30

26.11.2011, godz. 16.30-17.30

27.11.2011, godz. 13.00-14.00

10.12.2011, godz. 12.00-13.00

8.01.2012, godz. 13.00-14.00

konsultacje w sali 210

Mariusz Twardowski GiK III KR

12.03 8:00 - 20:00 s.408

13.03 13:15-20:00 s.408

22:05 8:00-13:00 s.408

18:06 13:15-20:00 s.408

 

12:03 11:15-14:00

13.03 10:00-13:15

22.05 13:00-14:00

18:06 12:00-13:15

p. 209

Urszula Marmol TIF I Kraków

12.03 8.00 - 11.15, s.504 L

13.03, 13.15 - 20.00, s.504 L

7.05, 8.00-13.00,16.45-20.00, s. 504L

18.06, 13.15 - 20.00, s. 504 L

03 07, 13.15 - 18.15, s. 504 L

 

12.03, 11.15-12.15

7.05, 13.00-14.00

18.06, 12.15-13.15

pok. 209

Łukasz Kulesza SIT II Ruda ¦l±ska 28.XI, 15:00-20:00, s.13 (R¦)
22.I, 8:00-20:00, s.124
6.II, 8:00-11:15, s.13 (R¦)
  28.XI, 20:00-20:45, s.13 (R¦)
22.I, 20:00-20:45, s.124
6.II, 11:15-12:00, s.13 (R¦)
         

-- TWikiAdminUser - 09 Mar 2009

02.10.2010 03.10.2010 16.10.2010 17.10.2010 06.11.2010 07.11.2010 20.11.2010 21.11.2010
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r81 | r79 < r78 < r77 < r76 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r77 - 2011-11-20 - AndrzejWrobel
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback