Statistics for Pracownicy Web

Month: Topic
views:
Topic
saves:
File
uploads:
Most popular
topic views:
Top contributors for
topic save and uploads:
2024-06 1389
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
553 WebCreateNewTopic
196 WebHome
188 WebPreferences
  92 RozkladZajec
  86 RozZajWakacje
  58 RozkZao2012
  42 RozZaj2012
  37 WebSearch
  25 WebSearchAdvanced
  22 WebChanges
 
2024-05 3146
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
739 WebPreferences
583 WebHome
473 RozZajWakacje
303 RozkladZajec
192 RozZaj2012
147 RozkZao2012
132 WebChanges
117 WebCreateNewTopic
  86 WebSearch
  82 WebIndex
 
2024-03 1348
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
241 WebHome
202 WebPreferences
136 RozZajWakacje
104 RozkZao2012
  95 WebSearch
  86 RozZaj2012
  84 WebCreateNewTopic
  82 WebChanges
  60 WebNotify
  56 RozkladZajec
 
2024-02 1438
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
443 WebHome
302 WebCreateNewTopic
133 RozZajWakacje
  99 WebPreferences
  89 WebSearch
  82 RozkZao2012
  68 WebChanges
  67 RozZaj2012
  36 WebIndex
  33 WebNotify
 
2024-01 371
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
78 WebHome
56 RozZaj2012
51 RozZajWakacje
37 RozkZao2012
31 WebSearch
20 WebCreateNewTopic
18 WebPreferences
18 WebChanges
13 WebIndex
11 WebNotify
 
2023-12 583
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
86 RozZajWakacje
83 WebHome
63 WebPreferences
63 RozkZao2012
52 WebSearch
43 RozZaj2012
42 WebCreateNewTopic
32 WebChanges
21 WebSearchAdvanced
21 WebNotify
 
2023-11 1504
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
224 RozZajWakacje
198 RozkZao2012
184 WebHome
180 WebPreferences
166 RozZaj2012
117 WebCreateNewTopic
112 WebSearch
  85 WebChanges
  47 RozkladZajec
  43 WebNotify
 
2023-09 283
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
61 RozZajWakacje
44 WebHome
34 WebCreateNewTopic
30 RozkZao2012
29 RozZaj2012
23 WebPreferences
11 WebChanges
11 WebIndex
10 WebSearch
  7 WebNotify
 
2023-08 840
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
182 WebHome
174 RozZajWakacje
  93 RozkZao2012
  73 WebSearch
  67 WebPreferences
  61 RozZaj2012
  53 WebChanges
  33 WebNotify
  32 WebCreateNewTopic
  23 WebIndex
 
2023-06 583
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
102 WebPreferences
  72 WebHome
  56 RozZajWakacje
  54 RozkZao2012
  51 RozZaj2012
  45 WebCreateNewTopic
  44 WebChanges
  33 WebSearch
  29 WebNotify
  21 RozkladZajec
 
2023-05 1060
(3 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
242 WebHome
225 RozZajWakacje
129 RozkZao2012
113 RozZaj2012
  89 WebPreferences
  61 WebChanges
  41 WebCreateNewTopic
  27 WebNotify
  24 WebSearch
  22 WebTopicList
 
2023-04 1140
(2 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
236 WebHome
152 RozZajWakacje
152 WebPreferences
  94 RozZaj2012
  91 RozkZao2012
  71 WebChanges
  65 WebCreateNewTopic
  46 WebNotify
  44 WebSearch
  43 WebSearchAdvanced
 
2023-03 695
(3 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
132 WebPreferences
117 WebHome
  98 RozZajWakacje
  43 WebCreateNewTopic
  43 RozZaj2012
  42 WebChanges
  36 WebSearch
  36 RozkZao2012
  29 WebNotify
  27 WebTopicList
 
2023-02 329
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
82 RozZajWakacje
61 WebHome
40 RozZaj2012
30 WebPreferences
25 WebChanges
24 WebSearch
22 RozkZao2012
  9 WebNotify
  8 WebCreateNewTopic
  7 PracownicyLista
 
2022-08 423
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
109 RozZajWakacje
  51 WebChanges
  51 WebSearch
  47 RozZaj2012
  45 RozkZao2012
  37 WebHome
  26 WebPreferences
  19 WebNotify
  11 WebCreateNewTopic
    5 PracownicyLista
 
2022-06 2718
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
608 WebPreferences
468 WebSearch
342 WebHome
328 RozZajWakacje
144 RozZaj2012
142 RozkladZajec
138 RozkZao2012
121 WebCreateNewTopic
106 WebChanges
  80 WebIndex
 
2022-05 2851
(3 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
632 RozZajWakacje
532 WebHome
398 RozkZao2012
395 RozZaj2012
178 WebSearch
176 WebPreferences
143 WebCreateNewTopic
103 WebIndex
  94 WebChanges
  77 WebNotify
 
2022-02 1368
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
367 RozZaj2012
220 RozZajWakacje
182 RozkZao2012
126 WebHome
113 WebNotify
  94 WebCreateNewTopic
  90 WebPreferences
  63 WebIndex
  28 PracownicyLista
  20 WebSearch
 
2021-12 616
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
170 RozZajWakacje
  90 RozkZao2012
  84 WebHome
  71 WebPreferences
  45 RozZaj2012
  35 WebCreateNewTopic
  31 WebChanges
  24 WebSearch
  17 WebIndex
  14 WebNotify
 
2021-09 1371
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
246 RozZajWakacje
242 RozZaj2012
180 WebHome
150 RozkZao2012
100 WebChanges
  92 WebPreferences
  80 WebCreateNewTopic
  73 WebIndex
  53 WebNotify
  41 WebSearch
 
2021-06 1793
(2 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
348 RozZajWakacje
284 RozZaj2012
278 RozkZao2012
202 WebHome
189 WebPreferences
121 WebCreateNewTopic
  65 WebIndex
  59 WebChanges
  54 WebSearch
  53 WebNotify
 
2021-05 452
(2 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
96 RozkZao2012
57 WebHome
54 WebPreferences
49 WebCreateNewTopic
41 RozZajWakacje
28 RozZaj2012
20 RozkladZajec
20 WebSearch
20 WebChanges
18 WebNotify
 
2021-04 633
(2 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
210 WebHome
  81 RozZajWakacje
  73 WebPreferences
  54 WebIndex
  36 WebNotify
  27 RozZaj2012
  26 WebChanges
  25 RozkZao2012
  25 WebSearch
  20 WebCreateNewTopic
 
2019-12 649
(2 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
248 WebHome
  93 WebCreateNewTopic
  50 RozkZao2012
  46 RozZajWakacje
  42 WebIndex
  34 WebPreferences
  20 RozZaj2012
  16 WebTopicList
  16 RozkladZajec
  15 WebSearch
 
2019-02 1829
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
432 RozZajWakacje
357 RozkZao2012
320 WebHome
261 RozZaj2012
120 WebCreateNewTopic
  87 WebPreferences
  50 WebChanges
  45 WebIndex
  33 WebSearch
  27 WebNotify
 
2019-01 76
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
32 WebHome
  8 RozZajWakacje
  6 WebPreferences
  5 RozkZao2012
  5 WebIndex
  4 WebNotify
  4 RozkladZajec
  3 WebChanges
  3 WebLeftBar
  2 RozZaj2012
 
2018-12 699
(3 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
193 WebHome
149 RozZajWakacje
107 RozkZao2012
  57 RozZaj2012
  52 WebCreateNewTopic
  34 WebIndex
  26 WebPreferences
  20 WebChanges
  16 WebNotify
  13 WebSearch
 
2018-11 315
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
164 WebHome
  51 RozkZao2012
  25 WebCreateNewTopic
  19 WebPreferences
  11 RozZajWakacje
  10 WebIndex
    7 WebChanges
    7 RozZaj2012
    5 WebNotify
    5 WebTopicList
 
2018-09 3758
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1991 RozZaj2012
  633 RozZajWakacje
  313 RozkZao2012
  306 WebHome
  192 WebCreateNewTopic
    66 WebPreferences
    49 RozkladZajec
    42 WebIndex
    37 WebChanges
    28 WebSearchAdvanced
 
2018-05 1039
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
864 RozZajWakacje
  51 WebHome
  38 WebPreferences
  36 RozkZao2012
  16 WebCreateNewTopic
    9 RozZaj2012
    8 WebIndex
    6 WebSearchAdvanced
    4 RozkladZajec
    3 WebNotify
 
2018-04 2252
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
502 WebPreferences
362 WebHome
213 WebCreateNewTopic
191 RozkZao2012
175 RozZajWakacje
139 WebChanges
125 RozkladZajec
112 RozZaj2012
  99 WebSearchAdvanced
  87 WebNotify
 
2018-03 3472
(5 unique users)
1
(1 unique users)
0
(0 unique users)
1058 WebPreferences
  985 WebHome
  318 RozkladZajec
  210 RozkZao2012
  198 WebCreateNewTopic
  115 WebChanges
  112 RozZajWakacje
    95 WebSearchAdvanced
    91 RozZaj2012
    78 WebSearch
AgnieszkaMoskal
2018-02 1735
(3 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
584 WebPreferences
370 WebHome
260 RozkladZajec
162 RozkZao2012
141 RozZajWakacje
  49 RozZaj2012
  45 WebCreateNewTopic
  29 WebSearchAdvanced
  23 WebIndex
  19 WebTopicList
 
2018-01 3217
(3 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1190 WebPreferences
  831 WebHome
  376 RozkladZajec
  171 RozkZao2012
  148 RozZaj2012
  144 RozZajWakacje
    75 WebCreateNewTopic
    54 WebChanges
    52 WebSearchAdvanced
    40 KrystianPyka
 
2017-12 2970
(7 unique users)
1
(1 unique users)
1
(1 unique users)
1053 WebHome
  593 WebPreferences
  209 RozkZao2012
  208 RozZaj2012
  196 RozZajWakacje
  190 RozkladZajec
  144 WebCreateNewTopic
    84 WebIndex
    54 WebSearch
    52 WebSearchAdvanced
KrystianPyka
2017-11 5148
(5 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
3205 RozZaj2012
  673 WebHome
  292 RozkZao2012
  267 WebPreferences
  243 RozZajWakacje
  129 WebCreateNewTopic
    73 WebIndex
    65 WebSearchAdvanced
    59 WebChanges
    37 RozkladZajec
 
2017-10 1921
(5 unique users)
4
(1 unique users)
0
(0 unique users)
594 WebHome
417 RozZaj2012
232 RozkZao2012
184 RozZajWakacje
164 WebPreferences
  69 WebCreateNewTopic
  52 WebChanges
  50 WebIndex
  43 WebSearchAdvanced
  28 WebSearch
TWikiAdminUser
2017-09 1841
(8 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
793 RozkZao2012
435 WebHome
130 RozZajWakacje
122 RozZaj2012
  98 WebPreferences
  66 WebCreateNewTopic
  38 WebSearchAdvanced
  30 WebChanges
  26 WebNotify
  24 WebSearch
 
2017-08 695
(5 unique users)
4
(1 unique users)
2
(1 unique users)
160 RozZaj2012
158 RozZajWakacje
130 WebHome
  77 RozkZao2012
  57 WebPreferences
  23 WebCreateNewTopic
  19 WebChanges
  15 WebIndex
  14 WebNotify
  12 WebSearchAdvanced
KrystianPyka
2017-07 3766
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1710 RozZajWakacje
1378 RozZaj2012
  241 WebHome
  133 RozkZao2012
    93 WebCreateNewTopic
    84 WebPreferences
    30 WebSearchAdvanced
    28 WebIndex
    15 WebSearch
    13 WebTopicList
 
2017-06 3258
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1670 RozZajWakacje
  818 RozZaj2012
  324 WebHome
  107 RozkZao2012
    81 WebPreferences
    71 WebCreateNewTopic
    35 WebSearchAdvanced
    23 WebNotify
    20 KrystianPyka
    20 WebChanges
 
2017-05 4345
(8 unique users)
1
(1 unique users)
0
(0 unique users)
2339 RozZajWakacje
1166 RozZaj2012
  331 WebHome
  108 WebCreateNewTopic
  107 RozkZao2012
    59 WebPreferences
    46 WebChanges
    35 WebSearchAdvanced
    32 WebSearch
    31 WebIndex
TomaszPirowski
2017-04 3848
(5 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1624 RozZaj2012
1336 RozZajWakacje
  260 WebHome
  190 WebCreateNewTopic
  128 RozkZao2012
    61 WebChanges
    45 WebPreferences
    39 WebSearch
    28 WebTopicList
    28 WebSearchAdvanced
 
2017-03 4149
(9 unique users)
2
(1 unique users)
0
(0 unique users)
1848 RozZaj2012
1374 RozZajWakacje
  344 WebHome
  151 RozkZao2012
  103 WebCreateNewTopic
    69 WebPreferences
    68 WebChanges
    42 WebSearchAdvanced
    33 WebSearch
    27 RozkladZajec
TomaszPirowski
2017-02 3249
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1709 RozZaj2012
  877 RozZajWakacje
  355 WebHome
    62 WebChanges
    42 WebSearch
    41 WebPreferences
    40 WebCreateNewTopic
    38 RozkZao2012
    20 WebSearchAdvanced
    17 RozkladZajec
 
2017-01 4943
(10 unique users)
4
(1 unique users)
0
(0 unique users)
3418 RozZaj2012
  844 RozZajWakacje
  393 WebHome
    73 WebCreateNewTopic
    46 RozkZao2012
    42 WebChanges
    26 WebPreferences
    21 WebTopicList
    21 WebSearch
    18 WebNotify
TomaszPirowski
2016-12 1433
(9 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
575 RozZaj2012
431 WebHome
  91 RozZajWakacje
  74 WebChanges
  56 WebCreateNewTopic
  44 RozkZao2012
  35 WebPreferences
  28 WebSearch
  25 WebIndex
  19 WebSearchAdvanced
 
2016-11 809
(8 unique users)
4
(2 unique users)
0
(0 unique users)
381 WebHome
186 RozZajWakacje
  48 WebCreateNewTopic
  47 RozkZao2012
  44 WebChanges
  24 RozZaj2012
  14 WebIndex
  13 WebSearch
  12 WebSearchAdvanced
    8 WebNotify
AndrzejWrobel
JudytaKsiazek
2016-10 2116
(17 unique users)
33
(7 unique users)
0
(0 unique users)
593 RozkZao2012
588 WebHome
347 RozZajWakacje
125 WebCreateNewTopic
106 RozZaj2012
  85 WebChanges
  66 WebPreferences
  46 WebSearch
  46 WebNotify
  40 WebSearchAdvanced
10 KrystianPyka
  8 UrszulaMarmol
  7 JakubKolecki
  4 AgnieszkaMoskal
  2 MariuszTwardowski
  1 JudytaKsiazek
  1 AntoniRzonca
2016-09 730
(12 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
279 WebHome
143 RozkZao2012
  92 RozZajWakacje
  39 WebCreateNewTopic
  38 RozZaj2012
  27 WebChanges
  18 WebSearch
  16 WebIndex
  16 RozkladZajec
  14 WebNotify
 
2016-08 1999
(3 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
975 RozZajWakacje
463 RozZaj2012
260 WebHome
102 WebCreateNewTopic
  37 RozkZao2012
  31 WebPreferences
  27 WebChanges
  26 WebSearch
  19 WebSearchAdvanced
  14 WebNotify
 
2016-07 5269
(5 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
4582 RozZajWakacje
  221 WebHome
  167 RozZaj2012
    93 RozkZao2012
    61 WebCreateNewTopic
    22 WebSearchAdvanced
    21 WebChanges
    19 WebNotify
    18 WebSearch
    16 WebPreferences
 
2016-06 4476
(10 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
2124 RozZajWakacje
1697 RozZaj2012
  423 WebHome
    67 RozkZao2012
    59 WebCreateNewTopic
    17 WebChanges
    13 WebSearch
    13 WebNotify
    12 WebIndex
    11 WebSearchAdvanced
 
2016-05 4851
(7 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
2267 RozZajWakacje
1850 RozZaj2012
  305 WebHome
  104 RozkZao2012
    81 WebCreateNewTopic
    45 WebPreferences
    36 WebChanges
    34 WebSearch
    23 WebNotify
    22 WebTopicList
 
2016-04 5045
(13 unique users)
14
(4 unique users)
0
(0 unique users)
2516 RozZajWakacje
1916 RozZaj2012
  326 WebHome
  107 RozkZao2012
    41 WebCreateNewTopic
    23 WebSearch
    17 WebChanges
    17 WebTopicList
    16 WebPreferences
    15 KrystianPyka
TomaszPirowski
ReginaTokarczyk
KrystianPyka
JudytaKsiazek
2016-03 5538
(15 unique users)
31
(8 unique users)
0
(0 unique users)
2036 RozZajWakacje
1586 RozkZao2012
1260 RozZaj2012
  352 WebHome
    94 WebCreateNewTopic
    44 WebPreferences
    35 WebChanges
    27 WebIndex
    26 WebSearchAdvanced
    22 WebSearch
ElzbietaPastucha
UrszulaMarmol
JakubKolecki
AndrzejWrobel
WojciechDrzewiecki
SylwiaSzlapinska
AntoniRzonca
RadoslawPiskorski
2016-02 5239
(15 unique users)
13
(4 unique users)
0
(0 unique users)
1561 RozZajWakacje
1503 RozZaj2012
1098 RozkZao2012
  482 WebHome
  183 WebCreateNewTopic
    53 WebPreferences
    50 WebSearch
    48 WebChanges
    45 WebSearchAdvanced
    44 WebIndex
10 KrystianPyka
  1 ReginaTokarczyk
  1 WojciechDrzewiecki
  1 KatarzynaGabor
2016-01 2186
(11 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
506 RozZajWakacje
492 RozkZao2012
450 WebHome
268 RozZaj2012
  93 WebPreferences
  88 WebCreateNewTopic
  77 WebChanges
  42 WebNotify
  36 WebSearchAdvanced
  33 WebSearch
 
2015-12 1420
(16 unique users)
1
(1 unique users)
0
(0 unique users)
335 WebHome
286 RozZajWakacje
237 RozkZao2012
150 RozZaj2012
  77 WebPreferences
  58 WebCreateNewTopic
  53 RozkladZajec
  38 WebChanges
  31 WebSearch
  30 WebNotify
KrystianPyka
2015-11 1119
(15 unique users)
2
(2 unique users)
0
(0 unique users)
305 WebHome
270 RozkZao2012
191 RozZajWakacje
  75 WebPreferences
  69 RozZaj2012
  54 WebCreateNewTopic
  27 WebSearch
  21 RozkladZajec
  20 WebChanges
  19 WebTopicList
JudytaKsiazek
ReginaTokarczyk
2015-10 913
(19 unique users)
68
(10 unique users)
0
(0 unique users)
292 WebHome
271 RozZajWakacje
125 RozkZao2012
  62 WebCreateNewTopic
  29 WebSearch
  23 RozZaj2012
  17 WebChanges
  15 WebLeftBar
  14 WebSearchAdvanced
  14 WebNotify
30 MariuszTwardowski
  9 ReginaTokarczyk
  6 UrszulaMarmol
  6 JudytaKsiazek
  5 TomaszPirowski
  4 KatarzynaBernat
  4 AgnieszkaMoskal
  2 RadoslawPiskorski
  1 KatarzynaGabor
  1 KrystianPyka
2015-06 2964 0 0 1935 RozkZao2012
457 RozZajWakacje
390 RozZaj2012
123 WebHome
 17 WebCreateNewTopic
  7 WebSearchAdvanced
  6 WebPreferences
  6 WebChanges
  5 WebTopicList
  5 WebNotify
 
2015-05 5914 2 0 3793 RozkZao2012
877 RozZajWakacje
769 RozZaj2012
257 WebHome
 61 WebCreateNewTopic
 30 WebPreferences
 30 WebLeftBar
 25 WebChanges
 13 WebSearch
 11 WebSearchAdvanced
  2 AntoniRzonca
2015-04 10556 14 0 5687 RozkZao2012
2247 RozZaj2012
1846 RozZajWakacje
442 WebHome
105 WebCreateNewTopic
 55 WebTopicList
 44 WebPreferences
 29 WebChanges
 23 KrystianPyka
 16 WebSearch
  8 WojciechDrzewiecki
  4 ReginaTokarczyk
  2 NataliaBorowiec
2014-11 5134 3 0 2263 RozZaj2012
1249 RozZajWakacje
1248 RozkZao2012
212 WebHome
 64 WebCreateNewTopic
 19 WebChanges
 16 WebSearch
 13 WebSearchAdvanced
 12 WebPreferences
 11 WebIndex
  2 BeataHejmanowska
  1 NataliaBorowiec
2013-08 9960 0 0 4352 RozkZao2012
4192 RozZaj2012
715 RozZajWakacje
352 WebCreateNewTopic
192 WebHome
 23 WebSearch
 19 WebSearchAdvanced
 18 WebPreferences
 16 WebIndex
 16 WebLeftBar
 
2013-06 1294 0 0 532 RozkZao2012
413 RozZaj2012
148 WebHome
 95 RozZajWakacje
 26 WebCreateNewTopic
 26 WebChanges
 14 WebSearch
 13 WebTopicList
  7 WebSearchAdvanced
  4 WebIndex
 
2013-04 5110 17 0 2038 RozkZao2012
1963 RozZaj2012
629 WebHome
263 RozZajWakacje
127 WebCreateNewTopic
 17 WebSearch
 12 WebTopicList
 10 WebChanges
  9 RozkladZajec
  8 WebIndex
 10 AndrzejWrobel
  5 AdamBoron
  2 ReginaTokarczyk
2012-09 4151 0 0 1933 RozkZao2012
1669 RozZaj2012
301 RozZajWakacje
118 WebHome
 53 WebCreateNewTopic
 18 WebPreferences
 13 WebChanges
 10 WebSearch
  9 WebNotify
  8 WebTopicList
 
Feb 2012 625 0 0 555 WebHome
 12 WebStatistics
  9 WebSearchAdvanced
  8 WebIndex
  8 WebSearch
  8 WebPreferences
  8 WebChanges
  6 WebCreateNewTopic
  6 WebTopicList
  3 KrystianPyka
  2 WebNotify
 
Jan 2012 689 0 0 547 WebHome
 62 WebCreateNewTopic
 15 WebPreferences
 10 WebSearchAdvanced
  9 WebStatistics
  8 WebTopicList
  8 WebChanges
  7 WebIndex
  6 KrystianPyka
  6 WebSearch
  6 WebLeftBar
 
Dec 2011 630 0 0 493 WebHome
 35 WebCreateNewTopic
 20 WebSearch
 15 WebPreferences
 14 WebChanges
 11 WebTopicList
  9 WebIndex
  8 WebStatistics
  6 WebSearchAdvanced
  6 WebNotify
  5 WebLeftBar
 
Nov 2011 735 0 0 552 WebHome
 44 WebCreateNewTopic
 20 WebSearchAdvanced
 18 WebSearch
 17 WebPreferences
 17 WebChanges
 13 WebStatistics
 11 WebNotify
 10 WebTopicList
  9 WebIndex
  8 WebLeftBar
 
Oct 2011 813 5 0 550 WebHome
 73 WebCreateNewTopic
 36 WebStatistics
 26 WebSearch
 22 WebPreferences
 20 WebTopicList
 18 WebChanges
 16 WebSearchAdvanced
 16 WebIndex
 11 WebLeftBar
  9 WebNotify
  4 MartaBorowiec
  1 ElzbietaPastucha
Sep 2011 855 0 0 479 WebHome
139 WebCreateNewTopic
 39 WebStatistics
 36 WebSearch
 34 WebSearchAdvanced
 28 WebPreferences
 22 WebChanges
 20 WebIndex
 17 WebTopicList
 11 KrystianPyka
 11 WebLeftBar
 
Aug 2011 387 0 0 170 WebHome
 58 WebCreateNewTopic
 28 WebStatistics
 23 WebPreferences
 19 WebSearchAdvanced
 18 WebSearch
 18 WebChanges
 13 WebTopicList
 12 WebIndex
 10 KrystianPyka
 10 WebNotify
 
Jul 2011 695 0 0 441 WebHome
 98 WebCreateNewTopic
 34 WebStatistics
 23 WebPreferences
 18 WebChanges
 16 WebSearchAdvanced
 15 WebSearch
 14 WebTopicList
 10 WebIndex
  9 WebNotify
  7 KrystianPyka
 
Jun 2011 966 0 0 686 WebHome
 61 WebSearch
 50 WebCreateNewTopic
 39 WebStatistics
 30 WebPreferences
 27 WebSearchAdvanced
 19 WebTopicList
 19 WebChanges
  9 KrystianPyka
  7 WebIndex
  7 WebNotify
 
May 2011 1098 0 0 486 WebHome
138 WebSearch
 90 WebCreateNewTopic
 67 WebSearchAdvanced
 43 WebPreferences
 35 WebStatistics
 25 WebChanges
 23 WebTopicList
 14 KrystianPyka
 13 WebNotify
 12 WebLeftBar
 
Apr 2011 765 0 0 442 WebHome
108 WebCreateNewTopic
 30 WebSearch
 27 WebStatistics
 27 WebChanges
 24 WebSearchAdvanced
 23 WebPreferences
 21 WebTopicList
 15 KrystianPyka
 12 WebIndex
 12 WebNotify
 
Mar 2011 1034 14 0 709 WebHome
 87 WebCreateNewTopic
 47 WebStatistics
 41 WebSearch
 35 WebPreferences
 30 WebChanges
 29 WebTopicList
 19 WebSearchAdvanced
 11 WebIndex
  9 WebNotify
  8 WebLeftBar
 14 MartaBorowiec
Feb 2011 836 0 0 563 WebHome
106 WebCreateNewTopic
 25 WebStatistics
 25 WebSearch
 24 WebPreferences
 23 WebTopicList
 21 WebChanges
 13 WebSearchAdvanced
  9 WebIndex
  8 WebLeftBar
  7 WebNotify
 
Jan 2011 790 2 0 573 WebHome
 55 WebCreateNewTopic
 29 WebStatistics
 24 WebPreferences
 22 WebLeftBar
 18 WebChanges
 17 WebSearch
 16 WebTopicList
 16 WebSearchAdvanced
 13 WebNotify
  6 WebIndex
  2 Main.admin
Dec 2010 586 0 0 412 WebHome
 48 WebCreateNewTopic
 33 WebStatistics
 18 WebPreferences
 17 WebSearch
 15 WebTopicList
 12 WebSearchAdvanced
 11 WebChanges
  7 WebNotify
  6 WebIndex
  5 WebLeftBar
 
Nov 2010 2287 5 0 1195 WebHome
605 WebStatistics
227 WebPreferences
 63 WebCreateNewTopic
 41 WebChanges
 32 WebSearch
 30 WebTopicList
 26 WebSearchAdvanced
 24 WebNotify
 22 WebIndex
 19 WebLeftBar
  5 MartaBorowiec
Oct 2010 1843 0 0 1070 WebHome
460 WebStatistics
129 WebPreferences
 45 WebCreateNewTopic
 36 WebSearch
 24 WebChanges
 18 WebSearchAdvanced
 16 WebTopicList
 15 WebIndex
 13 WebLeftBar
 12 WebNotify
 
Sep 2010 853 0 0 557 WebHome
 96 WebCreateNewTopic
 37 WebTopicList
 33 WebPreferences
 30 WebChanges
 25 WebStatistics
 25 WebSearch
 21 WebSearchAdvanced
 10 WebIndex
  9 WebLeftBar
  8 WebNotify
 
Aug 2010 378 0 0 177 WebHome
 69 WebCreateNewTopic
 26 WebChanges
 25 WebPreferences
 17 WebTopicList
 17 WebStatistics
 13 WebSearch
 11 WebSearchAdvanced
  8 WebIndex
  7 WebNotify
  7 WebLeftBar
 
Jul 2010 396 0 0 239 WebHome
 50 WebCreateNewTopic
 26 WebStatistics
 14 WebIndex
 13 WebSearch
 11 WebPreferences
 11 WebChanges
 10 WebSearchAdvanced
 10 WebTopicList
  6 WebLeftBar
  5 WebNotify
 
Jun 2010 553 0 0 383 WebHome
 53 WebCreateNewTopic
 21 WebStatistics
 18 WebPreferences
 15 WebChanges
 13 WebTopicList
 12 WebNotify
 11 WebSearch
 10 WebLeftBar
  9 WebIndex
  7 WebSearchAdvanced
 
May 2010 566 4 0 364 WebHome
 72 WebCreateNewTopic
 27 WebPreferences
 17 WebStatistics
 16 WebNotify
 14 WebChanges
 13 WebTopicList
 13 WebIndex
 12 WebSearch
 10 WebSearchAdvanced
  7 WebLeftBar
  2 MartaBorowiec
  2 Main.admin
Apr 2010 494 0 0 291 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 43 WebCreateNewTopic
 36 WebPreferences
 26 WebStatistics
 22 WebChanges
 18 WebSearch
 14 WebTopicList
 14 WebSearchAdvanced
 14 Dydaktyka.DydaktykaWebNotify1
  9 WebIndex
  7 WebLeftBar
 
Mar 2010 834 6 0 589 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 55 WebCreateNewTopic
 41 WebPreferences
 25 WebChanges
 24 WebTopicList
 24 WebStatistics
 20 WebSearch
 16 WebSearchAdvanced
 15 WebLeftBar
 12 WebIndex
 12 Dydaktyka.DydaktykaWebNotify1
  6 MartaBorowiec
Feb 2010 404 0 0 330 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 24 WebCreateNewTopic
  8 WebSearch
  7 WebSearchAdvanced
  7 WebPreferences
  6 Dydaktyka.DydaktykaWebNotify1
  5 WebTopicList
  5 WebStatistics
  5 WebChanges
  3 WebLeftBar
  2 WebIndex
 
Jan 2010 399 0 0 225 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 78 WebCreateNewTopic
 19 WebPreferences
 13 WebStatistics
 12 WebSearch
 11 WebChanges
  9 WebTopicList
  8 WebSearchAdvanced
  8 Dydaktyka.DydaktykaWebNotify1
  7 WebLeftBar
  6 WebIndex
 
Dec 2009 446 0 0 247 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 83 WebCreateNewTopic
 21 WebPreferences
 15 WebChanges
 14 WebSearch
 13 WebSearchAdvanced
 13 WebStatistics
 12 Dydaktyka.DydaktykaWebNotify1
  8 WebTopicList
  6 WebIndex
  6 WebLeftBar
 
Nov 2009 123 0 0 112 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
  4 WebCreateNewTopic
  2 Dydaktyka.DydaktykaWebNotify1
  1 WebStatistics
  1 WebTopicList
  1 WebIndex
  1 WebPreferences
  1 WebChanges
 
Oct 2009 335 5 0 219 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 64 WebCreateNewTopic
 13 WebPreferences
  7 WebStatistics
  5 WebTopicList
  5 Dydaktyka.DydaktykaWebNotify1
  5 WebSearch
  5 WebChanges
  4 WebSearchAdvanced
  4 WebIndex
  4 WebLeftBar
  5 MartaBorowiec

Notes:

  • Do not edit this topic, it is updated automatically. (You can also force an update)
  • TWikiSiteTools tells you how to enable the automatic updates of the statistics.
  • Suggestion: You could archive this topic once a year and delete the previous year's statistics from the table.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r661 < r660 < r659 < r658 < r657 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r661 - 2024-06-18 - TWikiGuest
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback