WGGiIŚ * AGH

Zdjęcia z wycieczki studentów pierwszego roku studiów magisterskich specjalności GIFT
na lotnisko w Rzeszowie-Jasionce, czerwiec 2013

rzeszow_2013.jpg

WIRTUALNA WYCIECZKA PO KATEDRZE
Wirtualny spacer stanowi część pracy magisterskiej Marcina Kostery

katedra_spacer.png

rozklad.jpg sta.jpg nie.jpg

tematy.jpg inz.jpg mag.jpg

Witamy w dziale Dydaktyka

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Geodezja i Kartografia

Inżynieria Środowiska

Fakultety

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (magisterskie)

Kierunki G i K i IŚ - II stopień Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2013/14 oraz zagadnienia na egzamin dyplomowy

Geodezja i Kartografia

Specjalność GIFT syllabus

Inżynieria Środowiska

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - KRAKÓW

Geodezja i Kartografia KR

Inżynieria Środowiska KR

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Fakultety

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - NOWY SĄCZ

Geodezja i Kartografia NS

Inżynieria Środowiska NS

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - RUDA ŚLĄSKA

Geodezja I Kartografia RS

Inżynieria Środowiska RS

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA KRAKÓW

Geodezja i Kartografia

Specjalność GIFT

Inżynieria Środowiska

Fakultety

STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA PODYPLOMOWE "Lotniczy i naziemny skaning laserowy"

STUDY IN ENGLISH: Photogrammetry and Remote Sensing


Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng katedra_spacer.png manage 77.7 K 2014-09-26 - 19:08 TWikiAdminUser  
PNGtif katedra_spacer.tif manage 201.4 K 2014-09-26 - 18:33 TWikiAdminUser  
JPEGjpg muzeum_2012.jpg manage 10.9 K 2012-11-12 - 11:16 TWikiAdminUser  
JPEGjpg rzeszow_2012.jpg manage 31.5 K 2012-07-04 - 07:18 TWikiAdminUser  
JPEGjpg rzeszow_2013.jpg manage 36.3 K 2013-10-25 - 10:18 TWikiAdminUser  
Topic revision: r78 - 2014-10-15 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2014 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback