Statistics for Dydaktyka Web

Month: Topic
views:
Topic
saves:
File
uploads:
Most popular
topic views:
Top contributors for
topic save and uploads:
2024-06 16271
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
4958 WebCreateNewTopic
1898 OcenyCPO_2012
  805 WebHome
  455 TeledetekcjaIFotogrametria1
  421 FC8MaterSt
  282 DydaktykaWebHome
  246 IntDPMaterSt
  208 OcenyTel
  205 FotogrametriaCyfrowa2
  197 WebPreferences
 
2024-05 49432
(3 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
7278 OcenyCPO_2012
3096 WebHome
1668 TeledetekcjaIFotogrametria1
1618 FC8MaterSt
1299 WebCreateNewTopic
1221 FotogrametriaCyfrowa2
1148 IntDPMaterSt
1034 DydaktykaWebHome
  975 OcenyTel
  902 NiestKrSIT1
 
2024-03 25515
(5 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
8337 RozkladWebinar
2511 OcenyCPO_2012
1014 WebHome
  850 WebCreateNewTopic
  544 TeledetekcjaIFotogrametria1
  324 FotogrametriaCyfrowa2
  310 WebChanges
  294 WebPreferences
  274 Teledetekcja
  261 DydaktykaWebHome
 
2024-02 13935
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
3347 OcenyCPO_2012
1228 WebHome
  852 WebCreateNewTopic
  299 TeledetekcjaIFotogrametria1
  280 WebPreferences
  238 FotogrametriaCyfrowa2
  212 DydaktykaWebHome
  209 WebChanges
  194 OcenyKrSIT2JK2012
  181 CwiczNIBN
 
2024-01 6805
(5 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1365 OcenyCPO_2012
  551 WebHome
  224 TeledetekcjaIFotogrametria1
  219 WebCreateNewTopic
  140 DydaktykaWebHome
    94 TematyMag1112
    86 OcenyKrSIT2JK2012
    85 OcenyKrSIT1KB2013
    78 WebChanges
    69 Teledetekcja
 
2023-12 6795
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1502 OcenyCPO_2012
  571 WebHome
  229 WebCreateNewTopic
  228 TeledetekcjaIFotogrametria1
  149 DydaktykaWebHome
  128 OcenyKrSIT1KB2013
  124 ZaawGIS1MaterSt
  102 WebPreferences
    98 CwiczNIBN
    91 TematyMag1112
 
2023-11 18664
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
3908 OcenyCPO_2012
1214 WebHome
1037 WebCreateNewTopic
  613 ZaawGIS1MaterSt
  573 TeledetekcjaIFotogrametria1
  344 WebPreferences
  334 FotogrametriaCyfrowa2
  316 DydaktykaWebHome
  285 WebChanges
  275 OcenyKrSIT1KB2013
 
2023-09 3807
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1044 OcenyCPO_2012
  407 WebCreateNewTopic
  277 WebHome
  146 TeledetekcjaIFotogrametria1
    93 DydaktykaWebHome
    86 OcenyKrSIT1KB2013
    67 OcenyKrSIT2JK2012
    54 FotogrametriaCyfrowa2
    52 OcenyKrSIT2MT2012
    45 NiestKrTIF1
 
2023-08 13621
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
4098 OcenyCPO_2012
1083 WebHome
  512 TeledetekcjaIFotogrametria1
  370 DydaktykaWebHome
  288 WebCreateNewTopic
  265 CwiczNIBN
  251 FotogrametriaCyfrowa2
  242 OcenyKrSIT1KB2013
  215 OcenyKrSIT2MT2012
  194 OcenyKrSIT2JK2012
 
2023-06 8041
(3 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
824 OcenyCPO_2012
595 WebHome
510 WebCreateNewTopic
279 TeledetekcjaIFotogrametria1
193 DydaktykaWebHome
143 FotogrametriaCyfrowa2
141 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1_2011
135 WebChanges
131 WebPreferences
128 NiestKrSIT1
 
2023-05 20973
(7 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
4641 OcenyCPO_2012
2206 WebHome
1239 TeledetekcjaIFotogrametria1
  638 DydaktykaWebHome
  598 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  392 WebCreateNewTopic
  311 CwiczNIBN
  309 OcenyKrSIT2MT2012
  294 FotogrametriaCyfrowa2
  290 OcenyKrSIT1KB2013
 
2023-04 20633
(9 unique users)
3
(1 unique users)
2
(1 unique users)
3343 OcenyCPO_2012
1764 WebHome
1200 TeledetekcjaIFotogrametria1
  750 WebCreateNewTopic
  518 DydaktykaWebHome
  420 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  301 OcenyKrSIT1KB2013
  297 FotogrametriaCyfrowa2
  260 TematyMag1112
  255 OcenyKrSIT2MT2012
KrystianPyka
2023-03 11129
(9 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
959 OcenyCPO_2012
873 WebHome
578 TeledetekcjaIFotogrametria1
421 WebCreateNewTopic
231 FotogrametriaCyfrowa2
223 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
218 Teledetekcja
215 WebChanges
206 NiestKrTIF1
188 OcenyKrSIT2MT2012
 
2023-02 4580
(5 unique users)
1
(1 unique users)
0
(0 unique users)
1491 OcenyCPO_2012
  406 WebHome
  187 TeledetekcjaIFotogrametria1
  146 DydaktykaWebHome
  117 OcenyKrSIT1KB2013
  102 OcenyKrSIT2MT2012
    95 WebCreateNewTopic
    89 CwiczNIBN
    71 OcenyKrSIT1MT2013
    71 OcenyKrSIT2JK2012
WojciechDrzewiecki
2022-09 27059
(6 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
6477 OcenyCPO_2012
2215 WebHome
1536 WebCreateNewTopic
1354 Zawartosc_projektu_inz
1302 TeledetekcjaIFotogrametria1
  601 DydaktykaWebHome
  452 FotogrametriaCyfrowa2
  447 OcenyKrSIT2MT2012
  442 OcenyKrSIT1KB2013
  393 TematyMag1112
 
2022-08 9357
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
2788 OcenyCPO_2012
  752 WebHome
  405 TeledetekcjaIFotogrametria1
  345 Zawartosc_projektu_inz
  319 DydaktykaWebHome
  267 WebCreateNewTopic
  189 CwiczNIBN
  141 TematyMag1112
  136 OcenyKrSIT1KB2013
  126 NiestKrTIF1
 
2022-06 43054
(8 unique users)
2
(1 unique users)
1
(1 unique users)
5085 OcenyCPO_2012
1985 WebHome
1719 TeledetekcjaIFotogrametria1
1593 WebCreateNewTopic
1047 FotogrametriaCyfrowa2
  949 NiestKrTIF1
  822 NiestKrSIT1
  818 DydaktykaWebHome
  779 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  778 NiestKrTIF2
KrystianPyka
2022-05 35055
(10 unique users)
21
(2 unique users)
12
(1 unique users)
9165 OcenyCPO_2012
3105 WebHome
1763 TeledetekcjaIFotogrametria1
1713 WebCreateNewTopic
  839 DydaktykaWebHome
  693 TematyMag1112
  642 CyfrowePrzetwObrazu
  625 CwiczNIBN
  517 OcenyKrSIT1KB2013
  491 ProgramWykladowCF1
32 KrystianPyka
  1 WojciechDrzewiecki
2022-02 8322
(11 unique users)
1
(1 unique users)
0
(0 unique users)
1154 OcenyCPO_2012
  843 WebHome
  684 WebCreateNewTopic
  274 WebChanges
  179 CwiczNIBN
  177 DydaktykaWebHome
  165 FotogrametriaCyfrowa2
  161 TeledetekcjaIFotogrametria1
  157 NiestKrTIF1
  156 OcenyKrSIT1KB2013
KrystianPyka
2021-12 7049
(6 unique users)
3
(1 unique users)
1
(1 unique users)
2016 OcenyCPO_2012
  706 WebHome
  302 WebCreateNewTopic
  222 TeledetekcjaIFotogrametria1
  201 DydaktykaWebHome
  131 OcenyKrSIT1KB2013
  131 CwiczNIBN
    98 FotogrametriaCyfrowa2
    96 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1_2011
    89 OcenyKrSIT1MT2013
KrystianPyka
2021-09 12057
(8 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
2010 OcenyCPO_2012
1123 WebHome
  820 WebCreateNewTopic
  433 TeledetekcjaIFotogrametria1
  359 DydaktykaWebHome
  326 OcenyKrSIT1KB2013
  193 WebChanges
  193 OcenyKrSIT2MT2012
  170 TematyMag1112
  168 NiestKrTIF1
 
2021-06 12868
(8 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
1446 OcenyCPO_2012
1091 WebHome
1031 WebCreateNewTopic
  544 TeledetekcjaIFotogrametria1
  313 NiestKrTIF1
  287 FotogrametriaCyfrowa2
  284 CwiczNIBN
  281 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  250 WebPreferences
  230 DydaktykaWebHome
 
2021-05 1754
(4 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
291 OcenyCPO_2012
285 WebCreateNewTopic
136 WebHome
  84 TeledetekcjaIFotogrametria1
  40 DydaktykaWebHome
  38 OcenyKrSIT1KB2013
  32 NiestKrSIT1
  26 OcenyKrSIT2MT2012
  24 CwiczNIBN
  22 NiestKrTIF1
 
2021-04 9406
(11 unique users)
11
(3 unique users)
1
(1 unique users)
1171 WebHome
  918 OcenyCPO_2012
  457 TeledetekcjaIFotogrametria1
  441 CyfrowePrzetwObrazu
  357 NiestKrSIT1
  282 KrSIT1MaterSt
  269 WebCreateNewTopic
  258 NiestKrTIF1
  226 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  153 OcenyKrSIT1
MariuszTwardowski
WojciechDrzewiecki
KrystianPyka
2021-01 20330
(8 unique users)
27
(2 unique users)
9
(1 unique users)
985 WebHome
816 WebCreateNewTopic
737 TeledetekcjaIFotogrametria1
606 FotogrametriaCyfrowa2
595 OcenyCPO_2012
498 WebPreferences
462 NiestKrSIG
371 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
342 MetGeoinFak
332 NiestKrTIF2
22 KrystianPyka
14 AntoniRzonca
2019-12 9729
(13 unique users)
9
(2 unique users)
5
(2 unique users)
1738 WebHome
1698 OcenyCPO_2012
  621 WebCreateNewTopic
  608 TeledetekcjaIFotogrametria1
  530 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  175 WebChanges
  165 FotogrametriaCyfrowa2
  102 WebPreferences
    91 TematyMag1112
    90 GIS4D
BeataHejmanowska
KrystianPyka
2019-02 9170
(18 unique users)
34
(6 unique users)
11
(4 unique users)
1730 OcenyCPO_2012
1104 WebHome
  721 WebCreateNewTopic
  258 FotogrametriaCyfrowa2
  239 TematyMag1112
  235 TeledetekcjaIFotogrametria1
  149 WebChanges
  120 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  119 Cyfrowa1
  116 WebPreferences
22 KrystianPyka
11 UrszulaMarmol
  6 NataliaBorowiec
  4 MariuszTwardowski
  1 AndrzejWrobel
  1 SlawomirMikrut
2019-01 24
(1 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
OcenyCPO_2012
OcenyKrSIT1KB2013
CyfrowePrzetwObrazu
WebHome
NiestKrSIT1
ObrazoweTechnikiPomiarowe
DoktorNIBN
TematyMag1112
WebTopicEditTemplateAbc
Cyfrowa1
 
2018-12 8922
(18 unique users)
39
(4 unique users)
19
(3 unique users)
1956 WebHome
  872 TeledetekcjaIFotogrametria1
  791 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  540 OcenyCPO_2012
  230 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
  222 WebCreateNewTopic
  136 PrzesylanieSprawozdanTIF1
  131 MobileMappingTechnology
  129 MobileMappingTechnologySprawozdania
  117 CyfrowePrzetwObrazuZao
42 KrystianPyka
11 UrszulaMarmol
  3 ElzbietaPastucha
  2 MariuszTwardowski
2018-11 6245
(16 unique users)
43
(2 unique users)
14
(2 unique users)
1337 WebHome
  949 TeledetekcjaIFotogrametria1
  783 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  720 OcenyCPO_2012
  436 PrzesylanieSprawozdanTIF1
    93 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
    66 WebCreateNewTopic
    66 OcenyKrSIT1KB2013
    58 CyfrowePrzetwObrazuZao
    52 Fotogrametria
30 KrystianPyka
27 UrszulaMarmol
2018-09 8855
(11 unique users)
2
(1 unique users)
0
(0 unique users)
1607 OcenyCPO_2012
1039 WebCreateNewTopic
  998 WebHome
  266 TeledetekcjaIFotogrametria1
  177 TematyMag1112
  136 OcenyKrSIT2MT2012
  124 WebChanges
  115 TeledetekcjaInzSrod
  111 WebPreferences
  110 DydaktykaWebHome
KrystianPyka
2018-05 3025
(9 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
439 OcenyCPO_2012
325 WebHome
130 TeledetekcjaIFotogrametria1
  91 WebCreateNewTopic
  76 NiestRSTIF1
  69 NiestKrSIT1
  65 OcenyKrSIT2MT2012
  62 TematyMag1112
  54 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  53 DydaktykaWebHome
 
2018-04 25539
(17 unique users)
64
(4 unique users)
14
(3 unique users)
3084 WebHome
1085 WebCreateNewTopic
  869 OcenyCPO_2012
  565 NiestKrSIT1
  514 WebPreferences
  508 TeledetekcjaIFotogrametria1
  484 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  473 WebChanges
  459 NiestRSTIF1
  442 NiestKrTIF2
43 UrszulaMarmol
29 KrystianPyka
  3 ReginaTokarczyk
  3 AndrzejWrobel
2018-03 28462
(21 unique users)
106
(6 unique users)
30
(4 unique users)
4462 WebHome
1261 WebCreateNewTopic
  854 CyfrowePrzetwObrazu
  788 OcenyCPO_2012
  715 DydaktykaWebHome
  652 FotogrametriaCyfrowa2
  514 NiestKrSIT1
  496 CwiczNIBN
  480 CPOMaterSt
  468 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
60 KrystianPyka
39 ReginaTokarczyk
25 UrszulaMarmol
  8 RadoslawPiskorski
  2 AndrzejWrobel
  2 BeataHejmanowska
2018-02 16951
(15 unique users)
111
(4 unique users)
1
(1 unique users)
2003 WebHome
1713 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
1315 OcenyCPO_2012
1268 TeledetekcjaIFotogrametria1
  595 FotogrametriaCyfrowa2
  524 DydaktykaWebHome
  360 NiestRSTIF1
  347 OcenyKrTIF1
  328 StPodProg
  325 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
65 ReginaTokarczyk
32 UrszulaMarmol
10 KrystianPyka
  5 ElzbietaPastucha
2018-01 43125
(20 unique users)
240
(5 unique users)
13
(1 unique users)
5478 WebHome
3062 TeledetekcjaIFotogrametria1
2131 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
1565 OcenyKrTIF1
1430 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
1418 DydaktykaWebHome
1342 OcenyCPOZao
1234 NiestKrTIF2
1128 OcenyKrSIT2
1003 CwiczNIBN
97 UrszulaMarmol
66 ReginaTokarczyk
57 KrystianPyka
25 AndrzejWrobel
  8 ElzbietaPastucha
2017-12 29642
(19 unique users)
84
(4 unique users)
2
(2 unique users)
3406 WebHome
1722 TeledetekcjaIFotogrametria1
1387 WebCreateNewTopic
1017 OcenyCPOZao
  821 DydaktykaWebHome
  753 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  703 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
  663 OcenyCPO_2012
  545 OcenyKrTIF1
  545 WebPreferences
40 KrystianPyka
33 ReginaTokarczyk
10 AndrzejWrobel
  3 WojciechDrzewiecki
2017-11 24642
(22 unique users)
62
(5 unique users)
1
(1 unique users)
3168 WebHome
2623 TeledetekcjaIFotogrametria1
1389 OcenyCPO_2012
1320 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
1182 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
  783 WebCreateNewTopic
  551 TematyMag1112
  438 WebPreferences
  420 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  368 OcenyKrSIT2MT2012
41 ReginaTokarczyk
10 JakubKolecki
  5 SlawomirMikrut
  4 UrszulaMarmol
  3 KrystianPyka
2017-10 15697
(21 unique users)
26
(3 unique users)
8
(3 unique users)
2042 WebHome
  939 OcenyCPO_2012
  915 TeledetekcjaIFotogrametria1
  523 WebCreateNewTopic
  404 TematyMag1112
  352 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  329 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  298 NiestKrSIT2
  296 NiestRSTIF1
  295 WebPreferences
14 KrystianPyka
11 ReginaTokarczyk
  9 RadoslawPiskorski
2017-09 12052
(22 unique users)
37
(7 unique users)
1
(1 unique users)
1590 WebHome
  833 WebCreateNewTopic
  432 TeledetekcjaIFotogrametria1
  355 TematyMag1112
  331 OcenyCPO_2012
  291 OcenyKrTIF1
  247 NiestKrTIF1
  246 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  200 DydaktykaWebHome
  200 WebPreferences
11 ReginaTokarczyk
  8 JudytaKsiazek
  6 SlawomirMikrut
  6 KatarzynaGabor
  4 AntoniRzonca
  2 AgnieszkaMoskal
  1 KrystianPyka
2017-08 6512
(12 unique users)
7
(3 unique users)
0
(0 unique users)
605 WebHome
297 TeledetekcjaIFotogrametria1
287 WebCreateNewTopic
181 DydaktykaWebHome
174 WebPreferences
167 TematyMag1112
166 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
148 NiestRSTIF1
122 ProgramWykladowCF1
117 FotogrametriaCyfrowa2
JudytaKsiazek
JakubKolecki
AgnieszkaMoskal
2017-07 10535
(15 unique users)
12
(4 unique users)
0
(0 unique users)
1294 WebHome
  810 WebCreateNewTopic
  557 OcenyKrTIF1
  421 NiestKrTIF1
  404 TeledetekcjaIFotogrametria1
  278 WebPreferences
  241 OcenyCPO_2012
  225 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  200 NiestRSTIF1
  199 DydaktykaWebHome
ReginaTokarczyk
JudytaKsiazek
KrystianPyka
AgnieszkaMoskal
2017-06 42860
(22 unique users)
454
(12 unique users)
13
(5 unique users)
7724 WebHome
2652 OcenyKrTIF1
2550 OcenyCPO_2012
2328 OcenyKrSIT1KB2013
2089 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
2010 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
1975 NiestKrTIF1
1760 CyfrowePrzetwObrazu
1530 NiestKrSIT1
1131 OcenyKrSIT1
94 AgnieszkaMoskal
87 JudytaKsiazek
86 ReginaTokarczyk
80 UrszulaMarmol
38 KatarzynaGabor
23 ElzbietaPastucha
16 TomaszPirowski
12 SlawomirMikrut
12 JakubKolecki
10 AndrzejWrobel
2017-05 20411
(19 unique users)
58
(6 unique users)
8
(3 unique users)
3647 WebHome
  790 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  763 WebCreateNewTopic
  762 NiestKrTIF1
  734 OcenyCPO_2012
  619 NiestKrSIT1
  574 OcenyKrTIF1
  520 TeledetekcjaIFotogrametria1
  472 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
  381 KrTIF1MaterSt
19 JudytaKsiazek
13 KrystianPyka
11 ElzbietaPastucha
10 ReginaTokarczyk
  9 AgnieszkaMoskal
  4 AndrzejWrobel
2017-04 15834
(20 unique users)
56
(5 unique users)
15
(3 unique users)
2864 WebHome
  956 OcenyCPO_2012
  571 NiestKrSIT1
  489 NiestKrTIF1
  367 TeledetekcjaInzSrod
  365 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  356 KrTIF1MaterSt
  352 OcenyKrSIT1KB2013
  333 CyfrowePrzetwObrazu
  292 TematyMag1112
35 KrystianPyka
27 KatarzynaGabor
  4 MariuszTwardowski
  3 ReginaTokarczyk
  2 JudytaKsiazek
2017-03 16500
(22 unique users)
67
(8 unique users)
27
(6 unique users)
3032 WebHome
  939 OcenyCPO_2012
  635 WebCreateNewTopic
  585 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  477 CyfrowePrzetwObrazu
  389 NiestKrSIT1
  377 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
  360 TeledetekcjaIFotogrametria1
  324 KrSIT1MaterSt
  299 TeledetekcjaInzSrod
50 KrystianPyka
15 JakubKolecki
  9 TomaszPirowski
  7 KatarzynaGabor
  6 AndrzejWrobel
  4 JudytaKsiazek
  2 MariuszTwardowski
  1 ReginaTokarczyk
2017-02 15047
(23 unique users)
143
(10 unique users)
6
(2 unique users)
2465 WebHome
1707 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
1094 TeledetekcjaIFotogrametria1
1026 OcenyCPOZao
  796 OcenyKrSIT2MT2012
  522 NiestKrSIT2
  507 OcenyKrSIT2
  397 OcenyKrTIF2
  344 NiestKrTIF2
  331 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
37 KrystianPyka
34 ReginaTokarczyk
29 JudytaKsiazek
24 KatarzynaGabor
13 ElzbietaPastucha
  4 SlawomirMikrut
  4 UrszulaMarmol
  2 AndrzejWrobel
  1 AgnieszkaMoskal
  1 TomaszPirowski
2017-01 28702
(25 unique users)
266
(12 unique users)
9
(3 unique users)
5268 WebHome
3211 TeledetekcjaIFotogrametria1
2786 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
2449 OcenyCPOZao
1796 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  968 NiestKrTIF2
  875 OcenyKrSIT2MT2012
  693 GiS
  661 CyfrowePrzetwObrazuZao
  613 NiestKrSIT2
98 ReginaTokarczyk
76 JakubKolecki
24 KatarzynaGabor
21 JudytaKsiazek
14 KrystianPyka
14 ElzbietaPastucha
10 AndrzejWrobel
  7 TomaszPirowski
  5 UrszulaMarmol
  4 MariuszTwardowski
2016-12 24356
(23 unique users)
276
(9 unique users)
1
(1 unique users)
4412 WebHome
3675 OcenyKrSIT2MT2012
2024 TeledetekcjaIFotogrametria1
1570 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
1141 NiestKrSIT2
  898 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  892 OcenyCPOZao
  744 OcenyKrSIT2
  642 CyfrowePrzetwObrazuZao
  455 KrSIT2MaterSt
143 KatarzynaGabor
  48 JudytaKsiazek
  32 JakubKolecki
  27 ReginaTokarczyk
    8 ElzbietaPastucha
    7 UrszulaMarmol
    5 KrystianPyka
    4 AgnieszkaMoskal
    3 AndrzejWrobel
2016-11 21141
(23 unique users)
165
(7 unique users)
7
(2 unique users)
4578 WebHome
2330 TeledetekcjaIFotogrametria1
1345 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
1174 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
1064 NiestKrSIT2
  791 KrSIT2MaterSt
  588 OcenyKrSIT2MT2012
  400 CyfrowePrzetwObrazuZao
  398 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
  380 SIPISMaterSt
97 JudytaKsiazek
36 ReginaTokarczyk
11 KrystianPyka
10 MariuszTwardowski
  8 AndrzejWrobel
  7 JakubKolecki
  3 UrszulaMarmol
2016-10 14908
(24 unique users)
40
(6 unique users)
6
(3 unique users)
2884 WebHome
  883 TeledetekcjaIFotogrametria1
  830 WebCreateNewTopic
  588 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  388 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
  359 NiestKrSIT2
  351 SIPISMaterSt
  342 KrSIT2MaterSt
  226 TematyMag1112
  161 FotogrametriaCyfrowa2
20 KrystianPyka
10 ReginaTokarczyk
  8 JakubKolecki
  4 MariuszTwardowski
  3 AndrzejWrobel
  1 AgnieszkaMoskal
2016-09 10829
(26 unique users)
93
(12 unique users)
3
(2 unique users)
2124 WebHome
1702 OcenyKrTIF1
1102 NiestKrTIF1
  638 WebCreateNewTopic
  344 OcenyKrSIT1KB2013
  286 NiestKrSIT1
  214 TematyMag1112
  200 KrTIF1MaterSt
  197 OcenyKrSIT1
  145 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
19 ReginaTokarczyk
17 KatarzynaGabor
13 AntoniRzonca
12 JudytaKsiazek
  7 SylwiaSzlapinska
  6 AgnieszkaMoskal
  5 SlawomirMikrut
  4 MariuszTwardowski
  4 JakubKolecki
  3 TomaszPirowski
2016-08 4026
(12 unique users)
0
(0 unique users)
0
(0 unique users)
594 WebHome
317 WebCreateNewTopic
117 TematyMag1112
116 WebChanges
  92 NiestKrTIF1
  73 OcenyKrSIT1KB2013
  66 CyfrowePrzetwObrazu
  59 DydaktykaWebHome
  57 NiestKrSIT1
  57 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
 
2016-07 12733
(20 unique users)
49
(10 unique users)
0
(0 unique users)
2920 WebHome
2048 OcenyKrTIF1
1608 NiestKrTIF1
  515 OcenyKrSIT1KB2013
  356 KrTIF1MaterSt
  295 NiestKrSIT1
  247 OcenyKrSIT1
  231 OcenyKrSIT2MT2012
  221 WebChanges
  188 DydaktykaWebHome
15 JudytaKsiazek
  7 SlawomirMikrut
  6 UrszulaMarmol
  5 AgnieszkaMoskal
  5 KatarzynaGabor
  4 JakubKolecki
  4 ReginaTokarczyk
  1 MariuszTwardowski
  1 SylwiaSzlapinska
  1 ElzbietaPastucha
2016-06 76851
(29 unique users)
533
(14 unique users)
5
(3 unique users)
17513 OcenyCPO_2012
14687 WebHome
  5964 CyfrowePrzetwObrazu
  4185 OcenyKrSIT1KB2013
  3774 NiestKrTIF1
  3725 OcenyKrTIF1
  3399 NiestKrSIT1
  2721 OcenyKrSIT1
  1363 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
  1308 KrTIF1MaterSt
187 KatarzynaGabor
  84 JudytaKsiazek
  73 SlawomirMikrut
  52 ReginaTokarczyk
  44 UrszulaMarmol
  24 JakubKolecki
  20 ElzbietaPastucha
  14 AntoniRzonca
  11 SylwiaSzlapinska
  11 AgnieszkaMoskal
2016-05 18219
(25 unique users)
57
(8 unique users)
9
(3 unique users)
4267 WebHome
  973 NiestKrTIF1
  850 NiestKrSIT1
  585 KrTIF1MaterSt
  564 TeledetekcjaInzSrod
  541 OcenyKrSIT1KB2013
  526 KrSIT1MaterSt
  452 WebCreateNewTopic
  417 OcenyKrSIT1
  398 TelInzSrMaterSt
25 KatarzynaGabor
14 KrystianPyka
  8 AgnieszkaMoskal
  8 TWikiAdminUser
  5 ElzbietaPastucha
  4 JakubKolecki
  1 MariuszTwardowski
  1 ReginaTokarczyk
2016-04 17765
(25 unique users)
131
(6 unique users)
4
(2 unique users)
4261 WebHome
1158 NiestKrSIT1
  863 KrSIT1MaterSt
  709 TeledetekcjaInzSrod
  594 OcenyKrSIT1KB2013
  512 CyfrowePrzetwObrazu
  490 OcenyKrSIT1
  487 CPOMaterSt
  486 TelInzSrMaterSt
  482 NiestKrTIF1
114 KatarzynaGabor
    9 KrystianPyka
    5 ElzbietaPastucha
    5 JakubKolecki
    1 TomaszPirowski
    1 ReginaTokarczyk
2016-03 19338
(27 unique users)
92
(8 unique users)
16
(4 unique users)
4376 WebHome
1156 CyfrowePrzetwObrazu
  906 CPOMaterSt
  532 TeledetekcjaInzSrod
  452 NiestKrSIT1
  425 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  408 KrSIT1MaterSt
  408 WebCreateNewTopic
  390 TelInzSrMaterSt
  363 IntDPMaterSt
38 KrystianPyka
25 KatarzynaGabor
19 AndrzejWrobel
  8 JakubKolecki
  7 ElzbietaPastucha
  4 AgnieszkaMoskal
  4 ReginaTokarczyk
  3 TomaszPirowski
2016-02 24342
(30 unique users)
336
(15 unique users)
21
(6 unique users)
4670 WebHome
1396 OcenyCPOZao
1226 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
  968 TeledetekcjaIFotogrametria1
  802 OcenyPyGIS
  692 CyfrowePrzetwObrazuZao
  632 WebCreateNewTopic
  632 FotogrametriaCyfrowa2
  515 PyGIS
  457 FC8MaterSt
158 MariuszTwardowski
  33 ReginaTokarczyk
  33 KrystianPyka
  24 WojciechDrzewiecki
  20 TomaszPirowski
  14 BadurskaMonika
  13 AndrzejWrobel
  13 UlaCislo
  13 KatarzynaBernat
  10 KatarzynaGabor
2016-01 32564
(31 unique users)
299
(13 unique users)
6
(6 unique users)
6596 WebHome
4007 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
3699 TeledetekcjaIFotogrametria1
1921 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  986 GiS
  929 OcenyCPOZao
  925 OcenyKrSIT2MT2012
  605 NiestKrSIT2
  540 OcenyKrSIT2
  536 CyfrowePrzetwObrazuZao
76 ReginaTokarczyk
65 JakubKolecki
53 KatarzynaGabor
38 KatarzynaBernat
20 JudytaKsiazek
19 BadurskaMonika
11 AgnieszkaMoskal
  7 KrystianPyka
  5 TomaszPirowski
  4 AndrzejWrobel
2015-12 25442
(31 unique users)
399
(10 unique users)
26
(6 unique users)
4878 WebHome
2601 OcenyKrSIT2MT2012
1852 TeledetekcjaIFotogrametria1
1432 NiestKrSIT2
1275 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
1154 OcenyKrSIT2
  828 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  606 GiS
  551 ProjektInz
  539 KrSIT2MaterSt
233 KatarzynaBernat
  55 ReginaTokarczyk
  45 KrystianPyka
  31 SlawomirMikrut
  18 JakubKolecki
  18 AgnieszkaMoskal
  16 JudytaKsiazek
    4 MariuszTwardowski
    3 ElzbietaPastucha
    2 UlaCislo
2015-11 23930
(29 unique users)
203
(9 unique users)
8
(3 unique users)
4444 WebHome
2021 TeledetekcjaIFotogrametria1
1249 NiestKrSIT2
1176 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
1168 OcenyKrSIT2MT2012
1065 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
  800 SIPISMaterSt
  746 KrSIT2MaterSt
  650 OcenyKrSIT2
  579 TematyMag1112
133 KatarzynaBernat
  30 ReginaTokarczyk
  16 JakubKolecki
  11 MariuszTwardowski
    8 KrystianPyka
    7 JudytaKsiazek
    4 KatarzynaGabor
    1 TomaszPirowski
    1 AgnieszkaMoskal
2015-10 11999
(30 unique users)
97
(10 unique users)
9
(3 unique users)
2058 WebHome
  928 TeledetekcjaIFotogrametria1
  622 WebCreateNewTopic
  503 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
  336 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
  245 CyfrowePrzetwObrazu
  243 PrzesylanieSprawozdanTIF1
  224 KrSIT2MaterSt
  215 GiS
  201 NiestKrSIT2
29 MariuszTwardowski
23 KrystianPyka
23 ReginaTokarczyk
16 JakubKolecki
  6 WojciechDrzewiecki
  4 KatarzynaGabor
  2 KatarzynaBernat
  1 AgnieszkaMoskal
  1 TomaszPirowski
  1 ElzbietaPastucha
2015-06 7700 125 8 1909 WebHome
454 CyfrowePrzetwObrazu
296 OcenyKrTIF1
277 NiestKrTIF1
260 CPOMaterSt
220 WebCreateNewTopic
217 OcenyCPOMT
192 TeledetekcjaInzSrod
179 OcenyCPO_2012
160 OcenyTelInzSr
 77 MariuszTwardowski
 16 KrystianPyka
 14 AgnieszkaMoskal
  9 KarolinaZurek
  5 JakubKolecki
  5 KatarzynaBernat
  2 WojciechDrzewiecki
  1 UlaCislo
  1 AntoniRzonca
  1 NataliaBorowiec
2015-05 2478 17 1 530 WebHome
254 OcenyKrTIF1
173 NiestKrTIF1
128 OcenyKrSIT1KB2013
 87 WebCreateNewTopic
 75 NiestKrSIT1
 55 GeomodGeowizProgram
 55 CwiczNIBN
 51 KrTIF1MaterSt
 50 NiestRSTIF2
 10 UlaCislo
  5 KarolinaZurek
  3 BeataHejmanowska
2015-04 26131 266 38 6544 WebHome
1526 OcenyKrSIT1KB2013
837 CyfrowePrzetwObrazu
827 WebCreateNewTopic
781 NiestKrSIT1
718 NiestKrTIF1
658 TeledetekcjaInzSrod
597 CPOMaterSt
562 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
556 KrTIF1MaterSt
123 KatarzynaGabor
 42 ReginaTokarczyk
 26 KrystianPyka
 21 UlaCislo
 21 TomaszPirowski
 21 AgnieszkaMoskal
 20 KatarzynaBernat
 11 KarolinaZurek
  6 AntoniRzonca
  6 ElzbietaPastucha
2014-11 14745 91 10 3769 WebHome
1340 TeledetekcjaIFotogrametria1
786 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
708 WebCreateNewTopic
676 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
375 SIG
332 GiS
284 NiestKrSIT2
262 GiSOceny
249 OcenyKrSIT2MT2012
 34 ReginaTokarczyk
 28 JudytaKsiazek
 18 MariuszTwardowski
  4 KrystianPyka
  4 JakubKolecki
  4 SylwiaGaj
  2 AntoniRzonca
  2 TomaszPirowski
  1 WojciechDrzewiecki
  1 NataliaBorowiec
2013-08 8767 20 0 4282 WebCreateNewTopic
1048 WebHome
167 OcenyKrTIF1
155 NiestRSTIF1
148 NiestKrTIF1
144 OcenyRSTIF1
100 Teledetekcja1
 82 TematyMag1112
 80 NiestKrSIT1
 62 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
 13 ReginaTokarczyk
  6 BadurskaMonika
  1 JudytaKsiazek
2013-07 12088 76 0 2473 WebHome
2192 WebCreateNewTopic
1465 OcenyCPO_2012
655 CyfrowePrzetwObrazu
616 OcenyKrTIF1
496 NiestKrTIF1
280 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
258 OcenyRSTIF1
241 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
192 NiestRSTIF1
 23 SlawomirMikrut
 12 JudytaKsiazek
 11 MiroslawMarciniak
 11 ReginaTokarczyk
  8 AgnieszkaMoskal
  4 AndrzejWrobel
  3 AntoniRzonca
  1 ElzbietaPastucha
  1 JakubKolecki
  1 AdamBoron
2013-06 4087 27 0 727 WebHome
323 WebCreateNewTopic
174 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
157 OcenyCPO_2012
139 CyfrowePrzetwObrazu
128 NiestKrSIT1
104 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
 86 OcenyKrSIT1KB2013
 83 KrSIT1MaterSt
 70 TeledetekcjaInzSrod
 24 KatarzynaBernat
  3 ReginaTokarczyk
2013-04 25035 300 22 6990 WebHome
1411 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
1077 TeledetekcjaInzSrod
837 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
684 WebCreateNewTopic
604 OcenyCPO_2012
585 OcenyTelInzSr
580 CyfrowePrzetwObrazu
502 CPOZaoFakOceny2013
485 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
147 KatarzynaBernat
 61 ReginaTokarczyk
 35 AgnieszkaMoskal
 20 SlawomirMikrut
 16 ElzbietaPastucha
 13 AndrzejWrobel
 12 JakubKolecki
  5 MiroslawMarciniak
  4 NataliaBorowiec
  3 JudytaKsiazek
2013-02 13084 151 8 3168 WebHome
679 OcenyCPOZao
547 OcenyKrTIF2
528 TeledetekcjaIFotogrametria1Oceny2012
511 TeledetekcjaIFotogrametria1
475 NiestKrTIF2
463 NiestKrSIT2
421 OcenyKrSIT2
400 OcenyRSTIF2
398 OcenyKrSIT2MT2012
 44 SlawomirMikrut
 19 UrszulaMarmol
 16 JudytaKsiazek
 16 JakubKolecki
 16 ReginaTokarczyk
 14 UlaCislo
 10 ElzbietaPastucha
  8 NataliaBorowiec
  6 AndrzejWrobel
  5 KatarzynaBernat
2012-09 2417 4 0 568 WebHome
102 WebCreateNewTopic
 70 NiestKrTIF1
 60 NiestKrSIT1
 59 OcenyKrTIF1
 48 NiestRSTIF1
 45 CyfrowePrzetwObrazu
 43 OcenyCPO_2012
 40 OcenyRSTIF1
 40 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
  2 MalgorzataSlota
  2 LukaszKulesza
Feb 2012 29198 456 20 8871 WebHome
1674 OcenyKrTIF2
1443 OcenySIP
1271 NiestKrTIF2
991 TeledetekcjaIFotogrametria1
978 OcenyCPOZao
963 OcenyRSTIF2
962 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1_2011
883 CyfrowePrzetwObrazuZao
737 NiestRSTIF2
706 SystemyInformacjiPrzestrzennej
114 ReginaTokarczyk
 91 SlawomirMikrut
 63 MariuszTwardowski
 54 ElzbietaPastucha
 26 JakubKolecki
 26 BeataHejmanowska
 24 WojciechDrzewiecki
 23 BadurskaMonika
 17 AndrzejWrobel
 13 LukaszKulesza
 11 UrszulaMarmol
Jan 2012 36585 697 58 11306 WebHome
2380 TeledetekcjaIFotogrametria1
2233 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1_2011
1940 OcenyKrSIT2
1894 OcenySIP
1632 NiestKrSIT2
1150 SystemyInformacjiPrzestrzennej
1106 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
1066 NiestKrTIF2
998 OcenyKrTIF2
770 OcenyCPOZao
179 MariuszTwardowski
166 BeataHejmanowska
 64 ReginaTokarczyk
 60 AndrzejWrobel
 54 BadurskaMonika
 46 SlawomirMikrut
 42 ElzbietaPastucha
 37 MartaBorowiec
 30 JakubKolecki
 26 WojciechDrzewiecki
 22 KrystianPyka
Dec 2011 21769 239 38 7122 WebHome
2895 GiSOceny
1329 GiS
1323 TeledetekcjaIFotogrametria1
668 NiestKrSIT2
665 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
655 NiestKrTIF2
584 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1_2011
580 OcenyKrTIF2
437 OcenyKrSIT2
364 OcenyZproj
 85 SlawomirMikrut
 79 AndrzejWrobel
 32 ElzbietaPastucha
 23 ReginaTokarczyk
 21 MartaBorowiec
 15 LukaszKulesza
  8 WojciechDrzewiecki
  4 KrystianPyka
  4 JakubKolecki
  2 UrszulaMarmol
  2 AndrzejKmiecinski
Nov 2011 18400 156 35 6567 WebHome
1367 TeledetekcjaIFotogrametria1
912 GiS
836 GiSOceny
747 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
611 CyfrowePrzetwObrazuZao
601 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1_2011
550 NiestKrTIF2
483 CPOZaoMaterSt
441 KrSIT2MaterSt
406 OcenyKrTIF2
 51 SlawomirMikrut
 48 ReginaTokarczyk
 19 KrystianPyka
 16 ElzbietaPastucha
 11 MartaBorowiec
 11 MariuszTwardowski
  8 AndrzejWrobel
  8 TomaszPirowski
  7 AdamBoron
  7 LukaszKulesza
  5 WojciechDrzewiecki
Oct 2011 15897 144 40 5241 WebHome
1057 OcenyKrTIF1
556 NiestKrTIF1
534 TeledetekcjaIFotogrametria1
453 OcenyRSTIF1
427 GiS
346 KrSIT2MaterSt
306 GiSMaterSt
280 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
266 WebCreateNewTopic
255 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
 45 ReginaTokarczyk
 39 KrystianPyka
 28 SlawomirMikrut
 15 LukaszKulesza
 11 MariuszTwardowski
  9 NataliaBorowiec
  8 BadurskaMonika
  8 TomaszPirowski
  7 JakubKolecki
  6 AndrzejWrobel
  4 UrszulaMarmol
Sep 2011 22362 238 19 6713 WebHome
1761 OcenyKrTIF1
1450 NiestKrTIF1
1155 OcenyKrSIT1
1060 OcenySIPIS
949 OcenyRSTIF1
817 NiestKrSIT1
617 NiestRSTIF1
593 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
553 OcenyRSSIT1
518 OcenyTelInzSr
 45 ReginaTokarczyk
 44 SlawomirMikrut
 38 KrystianPyka
 34 MariuszTwardowski
 27 UrszulaMarmol
 26 LukaszKulesza
 13 MartynaPoreba
 10 MalgorzataSlota
  9 AndrzejWrobel
  5 JakubKolecki
  5 TomaszPirowski
Aug 2011 5615 25 5 1455 WebHome
469 WebCreateNewTopic
238 NiestRSSIT1
222 OcenyRSSIT1
211 NiestKrTIF1
209 NiestKrSIT1
197 OcenyKrTIF1
181 OcenyKrSIT1
171 OcenyNSSIT1
131 OcenyRSTIF1
121 NiestRSTIF1
  8 LukaszKulesza
  6 MartynaPoreba
  5 ReginaTokarczyk
  5 MartaBorowiec
  2 KrystianPyka
  2 Main.admin
  1 WojciechDrzewiecki
  1 NataliaBorowiec
Jul 2011 35211 177 30 9331 WebHome
3842 OcenyCPO
1627 OcenyKrSIT1
1340 OcenyKrTIF1
1327 OcenyTelInzSr
1238 CyfrowePrzetwObrazu
1167 NiestKrSIT1
1120 NiestKrTIF1
1043 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
1008 TeledetekcjaInzSrod
961 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
 30 MartynaPoreba
 26 ReginaTokarczyk
 21 LukaszKulesza
 17 WojciechDrzewiecki
 17 SlawomirMikrut
 16 MariuszTwardowski
 15 MartaBorowiec
 14 MalgorzataSlota
 12 KrystianPyka
 10 AndrzejWrobel
 10 AdamBoron
Jun 2011 49459 330 61 14009 WebHome
4646 OcenyCPO
4109 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
3992 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
3273 CyfrowePrzetwObrazu
2395 CPOMaterSt
1277 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
1219 OcenySIPIS
1211 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
862 NiestKrSIT1
782 OcenyKrSIT1
 79 SlawomirMikrut
 76 AndrzejWrobel
 50 ReginaTokarczyk
 46 WojciechDrzewiecki
 40 TomaszPirowski
 25 JakubKolecki
 20 MartynaPoreba
 20 LukaszKulesza
 18 MartaBorowiec
 12 KrystianPyka
  4 AdamBoron
May 2011 20924 209 98 6702 WebHome
2057 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
1116 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
975 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
606 NiestKrTIF1
599 NiestKrSIT1
520 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
491 OcenyKrSIT1
469 KrSIT1MaterSt
468 SIPISMaterSt
435 OcenyKrTIF1
114 AndrzejWrobel
 74 ReginaTokarczyk
 46 TomaszPirowski
 18 KrystianPyka
 14 AdamBoron
 10 LukaszKulesza
  9 MalgorzataSlota
  7 SlawomirMikrut
  6 MartynaPoreba
  5 UrszulaMarmol
  3 NataliaBorowiec
Apr 2011 15372 162 46 5163 WebHome
1146 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
678 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
466 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
399 NiestKrSIT1
397 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
392 OcenyKrSIT1
358 KrSIT1MaterSt
329 SIPISMaterSt
254 CyfrowePrzetwObrazu
227 TeledetekcjaInzSrod
 58 ReginaTokarczyk
 37 LukaszKulesza
 32 TomaszPirowski
 26 WojciechDrzewiecki
 24 KrystianPyka
 20 JakubKolecki
  9 AndrzejWrobel
  1 SlawomirMikrut
  1 MalgorzataSlota
Mar 2011 22562 485 121 7320 WebHome
896 CyfrowePrzetwObrazu
792 KrSIT1MaterSt
632 TeledetekcjaIFotogrametria1
530 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
485 NiestKrSIT1
462 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
408 CPOMaterSt
403 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
355 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
330 SIPISMaterSt
106 ReginaTokarczyk
 96 KrystianPyka
 96 JakubKolecki
 76 WojciechDrzewiecki
 41 AndrzejWrobel
 41 TomaszPirowski
 38 LukaszKulesza
 34 SlawomirMikrut
 30 MartynaPoreba
 23 MalgorzataSlota
 17 MartaBorowiec
Feb 2011 20687 320 29 6445 WebHome
1197 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
1056 TeledetekcjaIFotogrametria1
1009 OcenyTel
920 OcenySIP
913 Teledetekcja
832 SystemyInformacjiPrzestrzennej
526 MetodyTeledetekcyjneWMonitoringuSrodowiska
392 OcenyRSTIF2
391 NiestNSSIT2
364 NiestRSTIF2
 78 ReginaTokarczyk
 67 TomaszPirowski
 57 MartaBorowiec
 44 JakubKolecki
 33 SlawomirMikrut
 23 AndrzejWrobel
 22 KrystianPyka
 17 WojciechDrzewiecki
  4 BadurskaMonika
  2 LukaszKulesza
  2 BeataHejmanowska
Jan 2011 25416 310 22 7920 WebHome
3004 TeledetekcjaIFotogrametria1
2424 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
1294 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
1107 SystemyInformacjiPrzestrzennej
743 OcenySIP
681 SIPMaterSt
557 GiSOceny
441 KrSIT2MaterSt
366 NiestKrTIF2
339 NiestKrSIT2
143 MartaBorowiec
 56 ReginaTokarczyk
 56 SlawomirMikrut
 23 AndrzejWrobel
 16 WojciechDrzewiecki
 15 KrystianPyka
 12 LukaszKulesza
  4 JakubKolecki
  3 Main.admin
  2 UrszulaMarmol
  2 TomaszPirowski
Dec 2010 14726 215 20 4229 WebHome
1674 GiSOceny
1041 GiS
919 TeledetekcjaIFotogrametria1
470 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
414 DydaktykaWebHome
392 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
379 OcenyNIBN
373 ProjektInz
305 DoktorNIBN
264 GiSMaterSt
 55 KrystianPyka
 36 LukaszKulesza
 36 SlawomirMikrut
 31 ReginaTokarczyk
 21 WojciechDrzewiecki
 14 UrszulaMarmol
 14 MariuszTwardowski
 10 AndrzejWrobel
  7 TomaszPirowski
  6 JakubKolecki
  5 MartaBorowiec
Nov 2010 20453 212 57 4740 WebHome
2209 TeledetekcjaIFotogrametria1
1035 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
914 DydaktykaWebHome
672 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
597 WebStatistics
587 GiSMaterSt
569 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
557 GiS
471 PrzesylanieSprawozdanTIF1
370 WebCreateNewTopic
 81 KrystianPyka
 60 ReginaTokarczyk
 44 MartaBorowiec
 34 TomaszPirowski
 23 AndrzejWrobel
 12 WojciechDrzewiecki
  7 SlawomirMikrut
  4 LukaszKulesza
  3 NataliaBorowiec
  1 JakubKolecki
Oct 2010 17177 281 73 4458 WebHome
1211 TeledetekcjaIFotogrametria1
735 WebStatistics
686 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
661 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
627 DydaktykaWebHome
451 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
426 NiestNSTIF1
337 OcenyNSTIF1
311 WebCreateNewTopic
278 NiestRSTIF1
103 ReginaTokarczyk
 87 KrystianPyka
 74 TomaszPirowski
 39 AndrzejWrobel
 22 LukaszKulesza
  7 UrszulaMarmol
  6 AdamBoron
  4 WojciechDrzewiecki
  4 MariuszTwardowski
  3 NataliaBorowiec
  3 MartaBorowiec
Sep 2010 9353 150 18 2172 WebHome
444 WebCreateNewTopic
368 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
314 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
290 DydaktykaWebHome
233 NiestNSTIF1
204 NiestRSTIF1
180 NiestNSSIT1
177 NiestKrSIT1
172 OcenyNSTIF1
172 WebStatistics
 64 ReginaTokarczyk
 46 MartaBorowiec
 28 AndrzejWrobel
 14 MartynaPoreba
 10 LukaszKulesza
  3 WojciechDrzewiecki
  2 KrystianPyka
  1 TomaszPirowski
Aug 2010 3240 14 0 878 WebHome
323 WebCreateNewTopic
218 OcenyRSSIT1
151 NiestRSSIT1
108 NiestKrSIT1
 94 NiestRSTIF1
 67 OcenyRSTIF1
 65 OcenyKrSIT1
 61 NiestNSSIT1
 41 OcenyNSSIT1
 41 DydaktykaWebHome
 12 LukaszKulesza
  1 AndrzejWrobel
  1 MartynaPoreba
Jul 2010 12676 38 5 3348 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
3132 WebHome
1208 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
615 OcenyRSSIT1
492 NiestRSSIT1
299 WebCreateNewTopic
267 NiestKrSIT1
249 OcenyRSTIF1
236 NiestRSTIF1
200 NiestNSTIF1
173 OcenyNSTIF1
 19 ReginaTokarczyk
 16 AndrzejWrobel
  7 LukaszKulesza
  1 WojciechDrzewiecki
Jun 2010 19330 239 97 6176 WebHome
1727 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
1190 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
1070 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
561 OcenySIPIS
403 NiestKrSIT1
381 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
365 PrzesylanieSprawozdanTIF2
287 DydaktykaWebHome
272 NiestRSSIT1
271 WebCreateNewTopic
134 TomaszPirowski
 53 MartynaPoreba
 48 ReginaTokarczyk
 39 NataliaBorowiec
 25 AndrzejWrobel
 14 MartaBorowiec
 10 KrystianPyka
  8 WojciechDrzewiecki
  5 UlaCislo
May 2010 8659 95 47 1492 DydaktykaWebHome
1267 WebHome
870 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
650 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
537 WebCreateNewTopic
292 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
165 NiestKrSIT1
156 NiestRSSIT1
124 PrzesylanieSprawozdanTIF2
124 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
110 TeledetekcjaIFotogrametria1
 55 ReginaTokarczyk
 29 KrystianPyka
 13 AndrzejWrobel
 13 TomaszPirowski
 10 NataliaBorowiec
  9 LukaszKulesza
  4 MartaBorowiec
  3 UrszulaMarmol
  2 MartynaPoreba
  2 Main.admin
  1 UlaCislo
Apr 2010 9088 101 54 2932 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
728 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
467 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
323 WebCreateNewTopic
197 TeledetekcjaIFotogrametria1
185 SystemyInformacjiPrzestrzennejZw
174 FotogrametriaITeledetekcjaOceny2
156 SIPISMaterSt
139 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
137 NiestKrSIT1
123 WebPreferences
 46 AndrzejWrobel
 45 ReginaTokarczyk
 35 KrystianPyka
 20 MartynaPoreba
  7 SlawomirMikrut
  1 MartaBorowiec
  1 NataliaBorowiec
Mar 2010 9392 133 52 3561 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
637 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowych
460 IntegracjaDanychFotogrametrycznychILaserowychMaterSt
262 TeledetekcjaIFotogrametria1
205 WebCreateNewTopic
197 SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
190 SIPISMaterSt
185 OcenySIP
173 SystemyInformacjiPrzestrzennej
173 NiestKrSIT1
168 KrSIT1MaterSt
 55 ReginaTokarczyk
 51 KrystianPyka
 22 WojciechDrzewiecki
 20 MartynaPoreba
  7 MartaBorowiec
  6 BadurskaMonika
  6 JakubKolecki
  5 NataliaBorowiec
  5 AndrzejWrobel
  5 TomaszPirowski
  2 SlawomirMikrut
Feb 2010 10378 100 29 2846 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
1910 OcenySIP
1173 SystemyInformacjiPrzestrzennej
537 OcenyTel
525 Teledetekcja
408 TeledetekcjaIFotogrametria1
404 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
261 Trash.DydaktykaNiestKrSIT
210 KrSITMaterSt
154 TelMaterSt
152 NIBNMaterSt
 56 KrystianPyka
 24 WojciechDrzewiecki
 23 BadurskaMonika
 14 AndrzejWrobel
  6 JakubKolecki
  4 TomaszPirowski
  2 ReginaTokarczyk
Jan 2010 6581 63 27 2006 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
690 TeledetekcjaIFotogrametria1
473 SystemyInformacjiPrzestrzennej
462 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
361 OcenySIP
217 PrzesylanieSprawozdanSIP
206 WebCreateNewTopic
152 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
126 SIPMaterSt
125 OcenyKartkowki
125 PrzesylanieSprawozdanTIF1
 31 KrystianPyka
 19 ReginaTokarczyk
 13 BadurskaMonika
 12 WojciechDrzewiecki
  7 TomaszPirowski
  6 AndrzejWrobel
  2 MartynaPoreba
Dec 2009 4855 110 58 1506 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
622 TeledetekcjaIFotogrametria1
359 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
203 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
195 WebCreateNewTopic
159 OcenyKartkowki
127 PrzesylanieSprawozdanTIF1
120 SystemyInformacjiPrzestrzennej
 78 SIPMaterSt
 62 EKKMaterSt
 55 ElementyKartografiiKomputerowej
 73 KrystianPyka
 36 TomaszPirowski
 18 AndrzejWrobel
 18 ReginaTokarczyk
 12 WojciechDrzewiecki
  8 JakubKolecki
  3 MartaBorowiec
Oct 2009 6478 455 79 2333 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
560 TeledetekcjaIFotogrametria1
494 WebCreateNewTopic
341 TeledetekcjaIFotogrametriaMaterSt
187 FotogrametriaITeledetekcjaOceny1
140 EKKMaterSt
138 FotogrametriaCyfrowa1
113 OcenyKartkowki
 91 TelMaterSt
 87 Trash.DydaktykaNiestKrSIT
 86 ElementyKartografiiKomputerowej
245 MartaBorowiec
123 TomaszPirowski
 86 KrystianPyka
 45 ReginaTokarczyk
 17 SlawomirMikrut
  8 WojciechDrzewiecki
  6 AdamBoron
  4 JakubKolecki
Aug 2009 285 0 0 134 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 29 StPodInf
 11 StPodProg
 10 TeledetekcjaIFotogrametria
  6 WebCreateNewTopic
  6 TeledetekcjaIFotogrametriaStudiaNiestacjonarne
  6 Fotogrametria
  4 SemestrLetni
  4 SitNiest
  4 Teledetekcja
  3 WebTopicList
 
Jul 2009 431 0 0 109 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 75 WebCreateNewTopic
 20 StPodInf
 16 TeledetekcjaIFotogrametriaStudiaNiestacjonarne
 15 TeledetekcjaIFotogrametria
 11 StPodProg
 10 SystInfRS
  9 SemestrLetniNowySacz
  8 Fotogrametria
  7 SystemyInformacjiGeograficznej
  6 LotniczySkaningLaserowy
 
Jun 2009 816 32 27 285 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 59 StPodProg
 56 TeledetekcjaIFotogrametria
 51 StPodInf
 27 SitNiest
 23 SemestrZimowy
 19 SystemyInformacjiGeograficznej
 18 WebCreateNewTopic
 13 SystemyInformacjiOTerenie
 12 SemestrLetni
 11 SemestrLetniCyfrowa
 44 UrszulaMarmol
 12 KrystianPyka
  3 MartaBorowiec
May 2009 523 2 2 201 TeledetekcjaIFotogrametria
153 Dydaktyka.DydaktykaWebHome
 50 SemestrLetni
 26 SemestrZimowy
 11 Fotogrametria
  9 SystemyInformacjiGeograficznej
  5 StudiaStacjonarne
  5 WykazOcen
  5 NumerycznyModelTerenu
  4 PodstawyFotogrametrycznejInwentaryzacjiZabytkow
  3 ZarysFotogrametriiITeledetekcji
  4 KrystianPyka

Notes:

  • Do not edit this topic, it is updated automatically. (You can also force an update)
  • TWikiDocumentation tells you how to enable the automatic updates of the statistics.
  • Suggestion: You could archive this topic once a year and delete the previous year's statistics from the table.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r704 < r703 < r702 < r701 < r700 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r704 - 2024-06-14 - TWikiGuest
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback