Z dniem 1.07 poprawiłem wszystkie tematy i kolokwia które dostałem.

Jeżeli ktoś został pominięty, lub ma wrażenie, że ocena jest nieodpowiednia do jego umiejętności, proszę o kontakt.

Wkrótce przepiszę oceny do WD. Udanych wakacji! smile

Nazwisko Imię P1 P2 P3 P4 P5 Kol Kol.2 Kol. 3 Oc końc. Data zal Zwroty info Ilość Wykl. Bonus Egz. Egz.z bon Ocena końcowa
Babińska Ewa 5.0 zal zal zal zal 5.0     5.0 8.06       4.25 4.5 5.0
Behot Magdalena 5.0 zal zal zal zal 2.0 3.5   3.5 15.06     0.5 3.5 4.0 4.0
Berestka Tomasz 5.0 zal zal zal zal 2.0 2.0 3.0 3.0 30.06       3.7 3.5 3.5
Bronikowska Aleksandra 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06       3.75 4.0 4.0
Ficek Małgorzata 5.0 zal zal zal zal 4.0     4.5 8.06       5.0 5.0 5.0
Foltyn Magdalena 5.0 zal zal zal zal 3.5     4.0 8.06     0.5 3.75 4.5 4.5
Gąbka Jan 5.0 zal zalp zal zal 3.0     3.0 8.06     0.5 4.5 5.0 4.0
Głowala Daria 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06       3.75 4.0 4.0
Handzel Michał 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06       3.65 3.5 3.5
Hanula Marcin 5.0 zal zal zal zal 2.0 3.0   3.0 15.06       3.85 4.0 3.5
Kaczor Krzysztof 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06       4.2 4.0 4.0
Kaczorowski Kamil 5.0 zal zal zal zal 2.0 2.0 3.5 3.5 30.06       2.75 3.0 3.5
Karpeta Anna 5.0 zal zal zal zal 2.0 4.0   4.0 15.06     0.5 3.25 4.0 4.0
Kokot Beata 5.0 zal zal zal zal 2.0 4.5   4.5 15.06       3.5 3.5 4.0
Kowal Rafał 5.0 zal zal zal zal 4.5     5.0 8.06     0.5 2.5 3.0 4.0
Król Mariusz 5.0 zal zal zal zal 2.0 3.5   3.5 15.06     0.5 3.25 4.0 4.0
Kruczek Grzegorz 5.0 zal zal zal zal 2.0 3.0   3.0 15.06     0.5 3.5 4.0 3.5
Kruzel Olga 5.0 zal zal zal zal 3.5     4.0 8.06     0.5 4.55 5.0 4.5
Krygowska Dorota 5.0 zal zal zal zal 2.0 4.0   4.0 15.06     0.5 4.0 4.5 4.5
Kustra Michał 5.0 zal zal zal zal 2.0 3.0   3.0 15.06       2.75 3.0 3.0
Kuźnicka Sylwia 5.0 zal zal zal zal 2.0 2.0 4.0 4.0 30.06     0.5 3.5 4.0 4.0
Lonczak Natalia 5.0 zal zal zal zal 2.0 4.0   4.0 15.06       3.5 3.5 4.0
Lorynowicz Jacek 5.0 zal zal zal zal 4.0     4.5 8.06     0.5 3.25 4.0 4.5
Malach Krzysztof 5.0 zal zal zal zal 4.5     5.0 8.06     0.5 3.75 4.5 5.0
Małusecki Wojciech 5.0 zal zal zal zal 4.0     4.5 8.06     0.5 4.25 5.0 5.0
Mąka Paula 5.0 zal zal zal   2.0 2.0 3.5 3.5 30.06       4.25 4.5 4.0
Ociepa Marta 5.0 zal zal zal zal 4.0     4.5 8.06       5.0 5.0 5.0
Ociesa Joanna 5.0 zal zal zal zal 2.0 4.0   4.0 15.06     0.5 4.0 4.5 4.5
Opielińska Roksana 5.0 zal zal zal zal 4.0     4.5 8.06       4.5 4.5 4.5
Poręba Paweł 5.0 zal zal zal zal 4.5     5.0 8.06       4.75 5.0 5.0
Puchała Piotr 5.0                              
Pyzik Sławomir 5.0 zal zal zal zal 4.5     5.0 8.06     0.5 4.25 5.0 5.0
Rak Wojciech 5.0 zal zal zal zal 2.0 2.0 3.0 3.0 30.06       4.5 4.5 4.0
Sadowska Izabela 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06     0.5 4.25 5.0 4.5
Sajkiewicz Izabela 5.0 zal zal zal zal 5.0     5.0 8.06     0.5 3.9 4.5 5.0
Sala Bartosz 5.0 zal zal zal zal 2.0   4.0 4.0 30.06       3.75 4.0 4.0
Sawicki Mateusz 5.0 zal zal zal zal 3.5     4.0 8.06     0.5 5.0 5.0 4.5
Sekuła Kamila 5.0 zal zal zal zal 3.5     4.5 8.06       4.3 4.5 4.5
Sędłak Sylwia 5.0 zal zal zal zal 3.5     4.0 8.06     0.5 3.5 4.0 4.0
Siwiec Jakub 5.0 zal zal zal zal 5.0     5.0 8.06     0.5 4.25 5.0 5.0
Siwiec Krystian 5.0 zal zal zal zal 2.0 3.5   3.5 15.06     0.5 4.75 5.0 4.5
Skoczylas Ewelina 5.0 zal zal zal zal 3.5     4.0 8.06     0.5 4.25 5.0 4.5
Szablowski Jakub 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06       4.0 4.0 4.0
Tkaczyk Justyna 4.0 zal zal zal zal 3.5   4.5 4.0 30.06     0.5 3.75 4.5 4.5
Trybek Marcin 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06       3.4 3.5 3.5
Tutkaj Maciej 5.0 zal zal zal zal 2.0 3.5   3.5 15.06       3.5 3.5 3.5
Wdowiak Paweł 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06       4.5 4.5 4.0
Wolak Izabela 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06     0.5 4.5 5.0 4.5
Wnorowski Paweł 5.0 zal zal zal zal 3.5     4.0 8.06       3.5 3.5 4.0
Zagrzywiec Katarzyna 5.0 zal zal zal zal 3.0     3.5 8.06     0.5 5.0 5.0 4.5

Temin kolokwium poprawkowego ustalam na 15. czerwca o godz. 15:00, i drugi o 16:00.

Drugi termin kolokwium poprawkowego w trakcie ustalania. Okazało się, że 29. czerwca są już 2 egzaminy, więc zgodziłem się przełożyć. Dostałem informację, że takie jest życzenie ogółu.

Na terminie poprawkowym dozwolony będzie TYLKO Matlab.

Na dzisiaj (tj. 30.06) nie mam zaległych żadnych tematów. Więc jeżeli kogoś przeoczyłem przy poprawianiu czegoś proszę o informację.

Z przykrością też musze stwierdzić, że niektórzy zignorowali moje ostrzeżenie z początku semestru o kopiowaniu pracy od innych i musiałem cofnąć zaliczenia.

Ogólne uwagi do poprawiających, i nie tylko:

Większość osób ma duże problemy z działaniami niewiele odbiegającymi od tych, które były na ćwiczeniach.

Główne wpadki to:

- wyświetlanie obrazu naraz z dodatkowym elementem w tym samym viewporcie/okienku,

- poprawne rozpoznanie obrazu i ewentualna konwersja do formatu przyjmowanego przez funkcję,

- generowanie pliku tekstowego,

- liczne literówki w nazwach funkcji (chociaż nie były tym razem przeważającym czynnikiem przy ocenie)

- zupełny brak poprawnej interpretacji nawet prostych błędów zgłaszanych przez Matlaba,

- pomimo kilkukrotnego przypominania niektórzy zapomnieli o komentarzach.

Generalnie wiele prac wyglądała tak, jakby ktoś liczył na to, że kopiując bezmyślnie fragmenty z konspektów uda mu się zaliczyć termin.

Przeklejane były złe nazwy zmiennych i funkcji, łącznie z błędami, które są w konspektach.

Na poprawkowy termin radzę rzetelnie podejść do sprawy i napisać własnoręcznie co najmniej kilka skryptów, korzystając tylko z helpa i ewentualnie Google.

Należy też zawsze zastanowić się czy jest możliwość alternatywnego podejścia do problemu. Wielokrotnie tłumaczyłem, że nawet jak nie pamięta się jakiejś funkcji,

to niekiedy łatwo wymyślić rozwiązanie podstawowymi operacjami. Przy okazji można dostać dodatkowe punkty za nietypowe pomysły.

-- MariuszTwardowski - 2014-04-14

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r28 < r27 < r26 < r25 < r24 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r28 - 2015-09-21 - SlawomirMikrut
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback