Nazwisko Imię Gr. L Tm1 Tm2 Tm3 Tm4 Data ZAL Tr1/Tr2/Tr3 Ocena Data Ocena
ćwicz.
Data
Filek Kornelia 1 5.0 5.0 (+analiza 3) 4.5   4 26.01.2013 5.0   5.0  
Florkiewicz Marzena 1 5.0 4.5 (+analiza 3) 4.5   3 26.01.2013 5.0   5.0  
Dylowicz Konrad 1 4.0 4.5 (+analiza 3) 4.0   5 26.01.2013 4.0   4.0  
Baran Kinga 1 5.0 5.0 4.5   6 26.01.2013 5.0   5.0  
Baran Krzysztof 1 4.5 5.0 4.5   5 26.01.2013 5.0   5.0  
Bochaczyk Joanna 1 5.0 5.0 (+analiza 3) 5.0   9 26.01.2013 4.5   5.0  
Klaja Patrycja 1 5.0 4.0 (+analiza 3) 5.0   12 26.01.2013 5.0   5.0  
Bieda Robert 1 5.0 5.0 5.0   8 26.01.2013 5.0   5.0  
Bogdańska Anna 1 5.0 5.0(+analiza 3) 4.5   11 26.01.2013 4.5   5.0  
Ciuru¶ Patrycja 1 5.0 4.5 4.0   1 26.01.2013r. 5.0   5.0  
Bator Karol 1 5.0 5.0 5.0   14 26.01.2013 4.5   5.0  
Gacek Patrycja 1 4.5 4.5 5.0 zal. 2 28.01.2013r. 4.0   4.5  
Czoch Dominik 1 3.5 4.0 (+ analiza3) 4.0   1 26.01.2013 3.5   4.0  
Cie¶lak Izabela 1 4.0 4.0 (+analiza 3) 4.5   13 26.01.2013 3.5   4.0  
Gadocha Anna 1 4.0 3.5(+analiza 3) 3.5   14 26.01.2013 4.0   4.0  
Derlatka Agnieszka 1 4.0 4(+analiza 3) 4.0   7 26.01.2013 4.0   4.0  
Deja Iwona 1 4.0 4.0 (analiza3) 4.5   10 26.01.2013 4.0   4.0  
D±browski Witold 1 4.0 5.0 (+analiza3) 5.0   4 26.01.2013 5.0   5.0  
Czerwiec Daniel 1 3.5 4.0 (+analiza3) 4.0   2 26.01.2013 4.0   4.0  
Basta Paweł 1 4.0 5.0 5.0   6 26.01.2013 5.0   5.0  
Czyż Piotr 1 4.0 4.0 4.5   11 26.01.2013 4.0   4.0  
Głuszek Mateusz 1 4.5 4.5 4.0 zal. 2 28.01.2013 3.5   4.0  
                         
                         
KuĽmińska Joanna 2 3.0 4.0 3.5   13 26.01.2013 3.5   3.5  
Hycnar Grzegrz 2 5.0 5.0(+analiza 3) 4.0   3 28.01.2013 5.0   5.0  
Jasek Piotr 2 5.0 5.0 4.0   5 26.01.2013 5.0   5.0  
Kajdas Magdalena 2 4.0 4.0 4.5     26.01.2013 4.0   4.0  
Kaczmarek Marzena 2 4.0 4.5 4.5   5 26.01.2013 5.0   5.0  
Machalski Łukasz 2 5.0 4.5 (+analiza 3) 4.0   4 26.01.2013 5.0   5.0  
Kubica Aneta 2 4.0 5.0 (+analiza 3) 4.0     26.01.2013 3.0   3.5  
Kurański Rafał 2 4.5 4.0 (+analiza 3) 3.5   18 26.01.2013 4.0   4.0  
Kozioł Natalia 2 4.0 4.0(+analiza3) 3.5   3 26.01.2013 4.5   4.5  
Ładyga Marta 2 4.0 5.0 4.5   11 28.01.2013 5.0   5.0  
Kidoń Marcin 2 4.0 4.5 (+analiza 3) 3.5   6 26.01.2013 4.0   4.0  
Magryn Katarzyna 2 5.0 4.0 (+ analiza3) 3.5   10 26.01.2013 4.0   4.0  
Kowalski Wojciech 2 4.5 5.0 (+analiza 3) 3.5   15 26.01.2013 3.5   4.0  
Gruszka Paulina 2 5.0 5.0 (+analiza 3) 4.5   1 26.01.2013 5.0   5.0  
Koszyk Bartłomiej 2 4.5 4.0 4.5   18 26.01.2013 4.5   4.5  
Kli¶ Katarzyna 2 4.0 5.0 (+analiza 3) 4.0   1 26.01.2013 3.0   3.5  
Juda Kinga 2 5.0 4.0 5.0   8 28.01.2013 4.0   4.5  
Larwa Elwira 2 4.0 5.0 (+analiza 3) 4.5   8 28.01.2013 5.0   5.0  
Grzesik Monika 2 4.0 3.0 4.0     28.01.2013 4.0   4.0  
Godycki-Ćwirko Maciej 2 5.0 5.0 3.5   12 26.01.2013 4.0   4.0  
Hołda Dariusz 2 4.0 5.0 3.5     26.01.2013 5.0   4.5  
Krawiec Natalia 2 4.0 4.5(+analiza 3) 4.0   3 26.01.2013 3.0   3.5  
Ganobis Radosław 2 5.0 4.0 3.5 zal. 6 26.01.2013 4.0   4.0  
Ligas Izabela 2 4.0 4.5 3.5   9 26.01.2013 5.0   4.5  
Kozłowska Magdalena 2 4.5 5.0 3.5   2 26.01.2013 4.0   4.0  
Harbut Mateusz 2 4.5 4.5 (+analiza3) 3.5   13 26.01.2013 5.0   4.5  
Konopka Mateusz 2 4.5 4.5 3.5 zal. 14 26.01.2013 4.0   4.0  
Fal Radosław 2 4.0 4.5 4.0 zal.   28.01.2013 3.0   3.5  

-- MariuszTwardowski - 2012-11-13

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r47 < r46 < r45 < r44 < r43 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r47 - 2013-03-02 - KatarzynaBernat
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback