II Termin zaliczenia - 29.06 godz. 16:00 - jeżeli będzie przynajmniej 10 osób z zaliczonymi tematami.

III Termin zaliczenia - 15.09 od godz. 15:00

Nr Naziwsko i Imię Ćw. Lab. T1 T2 T3/ data Ocena kol Data zal. kol. Ocena końc. Uwagi
1 Bałanda Maciej 1 1 5.0 5.0 4.5 / 11.06 5.0 15.06 5.0  
2 Bara Dawid 1 1 5.0 5.0 5.0/ 14.06 4.5 15.06 5.0  
3 Barcik Roksana 1 1 5.0 4.5 5.0/ 3.06 4.5 15.06 5.0  
4 Biedka Mateusz 1 1              
5 Biedka Gabriela 1 1              
6 Borowiec Iwona 1 1 4.5 4.5 3.5b/8.09 4.5 15.09 4.5/ 15.09 P2: 4 tify/-0.5
7 Bryzik Michał 1 1              
8 Bugała Grzegorz 1 1 5.0 5.0 5.0/ 9.06 4.5 15.06 5.0  
9 Chudy Karol 1 1 5.0 5.0 5.0/ 13.06 4.5 15.06 5.0  
10 Ciechański Łukasz 1 1              
11 Cygan Małgorzata 1 1 4.5 4.5 5.0/ 10.06 5.0 15.06 5.0  
12 Czerwień Anna 1 1              
13 Częczek Bernadeta 1 1   bz         P2: przepisane 80%
14 Dębska Anna 1 1 4.0 4.0 3.5/ 9.09 4.0 15.09 4.0 złe nazwy, rastry
15 Duralski Piotr 1 1 4.5 5.0 5.0/ 13.06 4.5 15.06 5.0  Nr Naziwsko i Imię Ćw. Lab. T1 T2 T3 Ocena kol Data zal. kol. Ocena końc. Uwagi
1 Kołodziej Bartłomiej 2 3 4.5 4.5 4.0/ 8.09 4.0 15.09 4.0/ 15.09 Brak plików UTF8 -0.5
2 Komajda Piotr 2 3 3.5 4.0 4.0/ 27.08 4.0 15.09 4.0/ 15.09 braki utf8, T1: pdf T2,T3: rastry
3 Kopta Aneta 2 3              
4 Kowalczyk Kamil 2 3 4.5 5.0 4.5/ 11.06 4.5 15.06 4.5  
5 Krajewska Agnieszka 2 3 5.0 5.0 5.0 4.0 15.06 4.5/15.06  
6 Krok Karolina 2 3 4.5 4.5 3.5p2 3.5 15.06 4.0 /26.06 P1,P2: brak UTF8/-0.5
7 Krupczak Przemysław 2 3              
8 Kuczera Piotr 2 3 5.0 4.0p 4.5 3.0 15.06 3.5/ 24.06 P2: brak plików
9 Kulpa Przemysław 2 3              
10 Kwiatkowska Aleksandra 2 3              
11 Lasak Danuta 2 3 4.5 4.5 4.0p/ 22.06 5.0 15.09 4.5/15.09 p2: raster p3: spr
12 Leśniak Karolina 2 3 5.0 4.0 5.0 /6.06 4.0 15.06 4.5/15.06  
13 Lewińska Kamila 2 3 4.0 4.0 4.0/ 12.09 4.0 15.09 4.0/15.09 złe nazwy, brak utf8
14 Łanoszka Daniel 2 3              
15 Łytek Grzegorz 2 3              Nr Naziwsko i Imię Ćw. Lab. T1 T2 T3 Ocena kol Data zal. kol. Ocena końc. Uwagi
1 Pacut Michał 3 5 3.5 bz bz       złe nazwy, brak utf8, przep. spr.
2 Pawlak Marcin 3 5 5.0 4.0 4.0/ 29.06 4.0 15.09 4.0/15.09  
3 Pęczek Wojciech 3 5 5.0 4.5   5.0 15:06   P2: rastry P3: kop
4 Pławny Martyna 3 5 5.0 5.0 5.0/ 12.06 5.0 15.06 5.0  
5 Polewka Teresa 3 5 4.0 4.0 4.0/ 27.06 4.5 13.10 4.0 P1/2/3:Złe nazwy, P2: raster
6 Pomietło Grzegorz 3 5              
7 Poździk Paweł 3 5              
8 Ptak Żaneta 3 5 5.0 5.0 5.0/ 5.06 5.0 15.06 5.0  
9 Rosa Mateusz 3 5 5.0 5.0 5.0/ 8.06 5.0 15.06 5.0  
10 Rusin Magda 3 5              
11 Skóra Agnieszka 3 5              
12 Smółka Konrad 3 5 5.0 5.0 5.0/ 5.06 3.5 15.06 4.0  
13 Stańczyk Karol 3 5 4.0p 4.5 4.0p/ 27.06 3.0 15.09 3.5 15.09
14 Sworst Justyna 3 5 zal zal zal zal 01.06.2013r. 4.0  
15 Szablowski Michał 3 5 4.5 5.0 4.5/ 14.06 3.5 15/06 4.5 T2:spozn

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r39 < r38 < r37 < r36 < r35 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r39 - 2013-10-13 - KatarzynaBernat
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback