Kryteria oceny

Ocena z ćwiczeń jest średnią z 3 ocen cząstkowych: (O_proj + O_kart + O_kol) / 3
O_proj - ocena z projektów podlegajacych ocenie
O_kart - ocena srednia z kartkówek
O_kol - ocena z kolokwium

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty sa oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu.

Termin oddania tematów - 2 tygodnie od zakonczenia tematu na cwiczeniach. Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_proj.

Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach i wykładach. W celu uzyskania zaliczenia każda składowa oceny koncowej powinna byc wyzsza lub równa 2,5.

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z ćwiczeń.

Zbiorcze zestawienie ocen
Nazwisko Imię gr.lab. prow. T2 T3 T4 T5 T6 Kart1 Kart2 O_kart O_kol Kol_popr *premia* ocena koncowa Data
Adamczyk Justyna 1 RT v v v 5 4 3/6 2,5/4 3,0 10/34(2,0) 24,5/33(3,5)   3,5 4.02
Apola Katarzyna 1 RT v v v 5 5 2/6 3,5/4 3,0 21,5/34(3,5)     4,0 4.02.2012
Bałandynowicz Wojciech 1 RT V V V - V4 2/6 - 3,0 6/34(2,0) 21,5/33(3,0)   3,0 4.02
Banduła Magdalena 1 RT V V V 3,5 4 3/6 2/4 2,5 6/34(2,0) 16,5/32(3,0)   3,0 4.02
Bartos Karolina 1 RT v v v 5 4 3/6 2/4 2,5 25,5/34(4,0)   0,5 4,0 4.02
Bartyzel Joanna 1 RT v v v 5 4 3,5/6 2/4 3,0 7/34(2,0) 11,5/32( 2,0)3,0   3,5 4.02
Barzycka Barbara 1 RT v V v 4,5 4,5 2,5/6 2,5/4 2,5 15/34(2,0) 27/32(4,5)   3,5 4.02
Białoń Magdalena 1 RT V v v 3,5 4,5 1/6 zal 3,0 5/34(2,0) 3,0   3,0 4.02
Bielec Maciej 1 RT V V V zal zal zal - 3,5 7/34(2,0) 16,5/33(2,5)   3,0  
Blukacz Łukasz 1 RT v V v 5 4,5 3/6 1,5/4 2,5 17/34(-3,0)   0,5 3,0  
Boroń Katarzyna 1 RT v v v 5 4 2,5/6 2/4 3,0 23,5/34(3,5)     3,5 4.02
Brachucy Agnieszka 1 RT v v v 5 4 3,5/6 2,75/4 3,5 11,5/34( 2,0)/3.0   0,5+0,5 3,5 4.02
Buczek Michał 1 RT v v v 4,5 5 2,5/6 3,5/4 3,5 27,5/34(4,5)   0,5+0,5 5,0 4.02

Burdek Monika

1 RT v v v 5 4 2,5/6 2/4 3,5 20/34(3,0)   0,5 4,0 4.02
Burzawa Paweł 2 RT v v v 4,5 4 6/6 2,25/4 4,5 15,5/34(2,0) 24/32(4,0)   4,0 4.02
Chrzanowski Krzysztof 2 RT V V V zal zal 5/6 2,5/4 4,0 5/34( 2,0) 11/32( 2,0)/3.0   3,0  
Chudzińska Joanna 2 RT v v v 4,5 4 4,5/6 4/4 4,5 19/34(3,0)     4,0 4.02
Ciupek Anna 2 RT v v v 5 4 3/6 3,75/4 3,5 15/34(2,0) 30/32(5,0) 0,5 4,5 4.02
Czabaj Daniel 2 RT V V V zal 4 3/6 3/4 3,0 - 11,5/32( 2,0)/3,0   3,0 4.02
Czajka Agata 2 RT v v v 4,5 4 4/6 3/4 3,5 10/34(2,0) 30/33(5,0) 0,5 4,0 4.02
Czaniecki Mateusz 2 RT v v v zal 4 4/6 1,75/4 3,0 8,5/34(2,0) 17,7/33(3,0)   3,0 4.02
Czarnecki Łukasz 2 RT V V v 4,5 4,5 6/6 3/4 5,0 20/34(3,0)   0,5 4,5 4.02
Czarnik Krzysztof 2 RT v v v 4,5 4 3/6 2,5/4 3,0 11,5/34(2,0) 23,5/32(4,0)   3,5 4.02
Czekaj Anna 2 RT V V v - - - 3,25/4 4,0 7,5/34(2,0) 23,5/32(4,0)      
Czerebak Agnieszka 2 RT v V v 5 5 2,5/6 3/4 3,0 8/34(2,0) 19,5/32(3,5)   3,5 4.02
Czernomysa Ewelina 2 RT v v v 5,0 4 4/6 3,25/4 3,5 23,5/34(3,5)   0,5 4,5 4.02
Data Maciej 2 RT V V V zal zw - 2,75/4 3,0 13/34(2,0) 22/32(3,5)      
Dębkowska Paulina 2 RT v v v zal 4 5,5/6 1,5/4 4,0 11/34(2,0) 23,5/33(3,5)   3,5 4.02
Dłubak Mateusz 2 RT V v v zal 4 2,5/6 1,5/4 3,0 9,5/34(2,0) 15/32( 2,0)3,0   3,0 4.02
                               
   

A. Wróbel

T2 T3 T4 T5 T6 kartkówki     kart-średn O_kol premia Ocena końcowa

Data

Domagalski Piotr 3 AW + +   4.9 4.8 4.5/2.5/4.3     3.8 3.4   4  
Draus Przemysław 3 AW +- +   4.5 4.5 2.5/3.3/3.6     3.1 1.4/2,6   3.5  
Drwal Paweł 3 AW + +   3.8 4.5 4.5/3/4     3.8 4.0 0.5+0.5 5  
Dubiel Łukasz 3 AW + +   4.5 4.4 3.6/3/4.4     3.7 3.5   4  
Dubiel Marta 3 AW + +-   4 4.6 4.2/3.9/4.5     4.2 4.2 0.5 5  
Duda Daniel 3 AW +- +   4.8 3.6 3.8/3.3/4.2     3.8 1.8/2.5 0.5 4  
Dudek Magdalena 3 AW + +   4.1 4.1 4.3/2.5/3     3.3 2.3/2.9   3.5  
Durczak Katarzyna 3 AW ++ +   4 4.7 3.5/3.3/3.5     3.4 3.3 0.5 4  
Dynda Michał 3 AW +- +-   4.3 4.4 4.2/3/3.4     3.5 2.8   3.5  
Dynowska Justyna 3 AW + +   3.9 4 4.8/3/3.4     3.7 1.8/2.9   3.5  
Frącek Jarosław 3 AW +- +   4.5 4.5 3.3/3.3/3.5     3.4 3.4   4  
Frączek Bartłomiej 3 AW +- +   4.3 4.2 4/4.5/4.1     4.2 0.7/3   4  
Garlewicz Bartosz 3 AW + +   4.9 4.9 4.8/2.5(3.5)/4.5     4.3 3.8   4.5  
Gawlik Natalia 3 AW + +-   4 4.5 4.1/4.8/3.5     4.1 3.2   4  
                               
Gębala Jakub 4 AW + +   4.5 4.5 4.2/4.1/3.8     4 3.9 0.5+0.5 5  
Gontarz Mateusz 4 AW + +   4.8 5 5/4.2/3.3     4.2 4.0   4.5  
Górski Krzysztof 4 AW +- +-   4   -/-/-     0 1.5/2.7   2  
Grabek Paulina 4 AW + +-   4.5 3.6 4.3/3.4/3.8     3.8 3   3.5  
Grodecki Krzysztof 4 AW + +-   4.5 4.3 -/3.3/3.7     3.5 2.9   3.5  
Gryboś Kamila 4 AW + +   4.8 4.6 4.7/4/4.3     4.3 4.3   4.5  
Grządziel Marcin 4 AW + +   3.5 4.2 3.8/1.8/2.8     2.8 3.2   3.5  
Grzegorczyk Katarzyna 4 AW + +   4.8 3.9 4.8/4.8/3.3     4.3 3.4   4  
Gut Dorota 4 AW +- +-   4.5 4 2.5/2.9/1.8(3)     2.8 3.3 0.5 4  
Hampl Marta 4 AW + +   4.5 4.5 4.3/4.1/1.2     3.2 2.5 0.5 4  
Jabłoński Mateusz 4 AW +- +   3.8 4 2.8/2.8/3.8     3.1 2.9   3.5  
Jarosz Paweł 4 AW +- +-   4.5 4.3 4.3/1.3/3.2     2.9 2.1/2.6   3.5  
                               

Zestawienie ocen - Jakub Kolecki

Imię i nazwisko gr. T3 T4 T5 T6 T7   K1 K2 K3   Tem. Kart. Kolokwium
test + wykł
+ Premie PK   Punkty
łącznie
Ocena
Filip Kolomski 5             6           - 0 0     0 nb
Justyna Jurek 5 zal zal zal 6.0 5.5   4 8 6   17.5 18 8+6.5=14.5 1 6     57 5.0
Magdalena Kałuża 5 zal zal zal 7.0 6.5   4 4 6   19.5 14 8+5=13 0 0     46.5 4.0
Justyna Kamińska 5 zal zal zal 5.5 6.0   3 4 3   17.5 10 8+5=13 0 6 -N   30 3.0
Justyna Karasińska 5 zal zal zal 5.5 5.5   3.5 4 4   12 10.5 3+7=10 0.5 0 -5   30 3.0
Tomasz Kądziołka 5 zal zal zal 6.5 6.0   4.5 7 4   18.5 15.5 10+4=14 0 0 -4   44 4.0
Małgorzata Kidawa 5 zal zal zal 6.0 4.5   5 6.5 3.5   16.5 15 7+3=10 0 0     41.5 3.5
Bogusław Kłoda 5 zal zal zal 7.0 6.5   4 2.5 5   19.5 11.5 8+5=13 0.5 6     50.5 4.5
Marta Kocaj 5 zal zal zal 7.0 5.5   4 6.5 5   18.5 16.5 8+6.5=14.5 0 6     55.5 5.0
Patryk Koczkodaj 5 zal zal zal 5.5 5.5   3.5 4 6   17 13.5 8+3=11 1.5 6 -3   46 4.0
Karolina Koczwara 5 zal zal zal 5.5 7.0   6 6 5   18.5 17 6+5.5=11.5 0 6     53 4.5
Maciej Kokosiński 5 zal zal zal 5.0 5.0   3 3 4   10 2 8+3=11 0 0 -N   30 3.0
Krystian Kopiec 5 zal zal zal 7.0 5.0   6 3 6   18 15 9+5.5=13.5 0.5 0     47 4.0
Łukasz Kostrzejowski 5 zal zal zal 5.0 5.0   6 4 4.5   16 14.5 9+2.5=11.5 0.5 0 -N   30 3.0
Jolanta Kotlarz 5 zal zal zal 7.0 7.0   3 3 5.5   20 11.5 8+6=14 0 6     51.5 4.5
Katarzyna Klimczak 5 zal zal zal 5.0 5.0   2.5 3.5 5.5   16 11.5 6+4=10 0 0 -1   36.5 3.5
                                         
Kamil Kot 6 zal zal zal 5.5 5.0   5 5.5 5   16.5 15.5 5+5=10 1 6     49 4.5
Justyna Kozioł 6 zal zal zal 7.0 5.5   1 5 4   18.5 10 8+2.5=10.5 0 0     39 3.5
Małgorzata Kozioł 6 zal zal zal 7.0 5.0   3.5 5 5   18 13.5 7+4.5=13.5 0 6     51 4.5
Anna Król 6 zal zal zal 7.0 6.0   6 8 6   19 20 10+7=17 0 0 -1   55 5.0
Dorota Kruk 6 zal zal zal 5.5 5.5   2.5 5 5   17 12.5 9+6.5=15.5 0 6     51 4.5
Piotr Krystek 6 zal zal zal 6.0 7.0   4.5 4 6   19 14.5 9+8=17 0.5 6 -2   55 5.0
Paulina Kubasiewicz 6 zal zal zal 7.0 6.5   2.5 6.5 5.5   19.5 14.5 6+4=10 0 6     50 4.5
Tomasz Kućmierczyk 6 zal zal zal 5.5 7.0   3 6.5 6   18.5 15.5 9+6=15 0 6 -1   54 5.0
Aleksandra Kurowska 6 zal zal zal 7.0 7.0   3.5 6 6   20 15.5 6+6.5=12.5 0 6     54 5.0
Szymon Kwak 6 zal zal zal 6.5 5.5   5.5 7 6   18 18.5 7+6.5=13.5 0 0 -2   48 4.5
Joanna Kwiecień 6 zal zal zal 4.0 4.0   2 2.5 5   14 9.5 4+6.5=10.5 0.5 0 -N   30 3.0
Michał Kwiecień 6 zal zal zal 4.5 6.0   2.5 6 6   16.5 14.5 6+4.5=10.5 0 0 -5   36.5 3.5

<!--
* Set ALLOWTOPICVIEW = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup,Main.StudentGIK
* Set ALLOWTOPICCHANGE = PracownicyGroup,Main.TWikiAdminGroup
-->

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r132 < r131 < r130 < r129 < r128 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r132 - 2012-03-06 - JakubKolecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback