_________________________________________________________________________________________________

Oceny i obecności na zajęciach można zobaczyć w arkuszu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H8dt9GWNszzaKrTLBjvJEfib5p-P7-G9gt5tn4NJ6QA/edit?usp=sharing

UWAGA !!!

Egzamin w formie pisemnej z przedmiotu "Fotogrametria i Skaning Laserowy w Zastosowaniach Inzynierskich" planowany jest:

I termin: 20 czerwca 2017 godz. 10.00 sala 128

II termin: 27 czerwca 2017 godz. 10.00 sala 128

Zagadnienia na egzamin:

Część I (Prof. Regina Tokarczyk):

1) Wymień w punktach co odróżnia f.b.z. od stereofotogrametrii lotniczej.

2) Na jakim równaniu opiera się model funkcjonalny w metodzie wiązki?

3) Czy można wykonać kalibrację kamery z jednego zdjęcia na płaskim polu testowym? Odpowiedź uzasadnij.

4) Podaj jedną z zasad budowy wysokorozdzielczej kamery naziemnej średniego i dużego formatu

5) Co to są obrazy epipolarne (znormalizowane)? Jakie dane służą do ich sporządzenia?

6) Jak się dostaje prążki mory?

7) Co to jest samokalibracja?

8) Zalety i wady metody DLT

9) Jakie cechy aparatu fotograficznego są przydatne z punktu widzenia jego zastosowania do pomiaru fotogrametrycznego?

10) Zasada działania kamery 3D.

11) Podaj najważniejsze utrudnienia w dopasowaniu (matchingu) w f.b.z.

12) Jakie są przyczyny wykonywania obrazów znormalizowanych?

13) Podaj najważniejsze metody automatycznej detekcji sygnałów wykorzystywane w f.b.z

14) Co to jest kamera semimetryczna?

15) Co to jest macierz fundamentalna, do czego służy?

16) Objaśnij zasadę systemu pomiarowego opartego na profilach świetlnych

17) Najważniejsze sensory wykorzystywane w fbz.

18) Co to jest inżynieria odwrotna?

19) Najważniejsze wskaźniki oceny dokładności w rozwiązaniu sieci metodą wiązki.

20) Jakie modele funkcjonalne stosuje się w fbz?

21) Jakie warunki należy spełnić, aby można było skalibrować kamerę na płaskim polu testowym za pomocą jednego zdjęcia?

22) Czym charakteryzują się linie epipolarne na zdjęciach znormalizowanyuch?

23) Podaj najważniejsze metody kalibracji kamer bliskiego zasięgu.

24) Wymień nośniki sensorów stosowane w fbz.

25) Co oznacza termin „triangulacja aktywna”?

26) Co to jest ogniskowa ekwiwalentna dla cyfrowego aparatu fotograficznego?

27) Jak wykonuje się panoramy?

Czesc II (dr hab. inż. Slawomir Mikrut):

1. Istosta skaningu laserowego

2. Podzial skanerow

3. Roznica miedzy fazowym a impulsowym

4. Zastosowania skaningu laserowego

5. Na czym polega skaning mobilny ?

6. Integracja skaningu i fotogrametrii

7. Chmura punktow ze skaningu laserowego a z fotogrametrri

8. Skaner swiatla strukturalnego

9. Rozpoznaj skaner na slajdzie

Oceny z egzaminu - 2017

p Nazwisko i imię JK - zaliczenie RT (11 pkt) SM (9 pkt) Suma (pkt) Ocena za Wykl Ocena po bonusie
          max. 20 pkt.      
1 Augustyn Agata 4.0 6 7,5 13,5 3,5   3,5
2 Bawół Monika 4.0 8 7 15 4,0   4,0
3 Chmiel Wojciech   -          
4 Gołojuch Sylwia 3.5 6,5 5,5 12 3,5   3,5
5 Harmata Paweł 5.0 11 8 19 5,0 0,5 5,0
6 Iwan Izabela 4.0 8 5 13 3,5 0,5 4,0
7 Jakubowicz Natalia 5.0 9,5 8 17,5 4,5 0,5 5,0
8 Janusz Damian 5.0 11 8 19 5,0 0,5 5,0
9 Kaczmarek Marta 5.0 9 7 16 4,0   4,0
10 Kisiel Monika 4.5 8 7,5 15,5 4,0   4,0
11 Kurylas Aleksandra 4.0 8,5 7 15,5 4,0   4,0
12 Kuryłowicz Anna 4.5 7 8 15 4,0 0,5 4,5
13 Marynowski Mateusz 4.0 6 7,5 13,5 3,5 0,5 4,0
14 Mącznik Tomasz 4.5 8 8 16 4,0 0,5 4,5
15 Pępek Iga 4.5 8,5 8 16,5 4,5 0,5 5,0
16 Rolnik Aneta 4.5 7 6 13 3,5 0,5 4,0
17 Ruchała Justyna 5.0 10 8 18 4,5 0,5 5,0
18 Rudnicki Robert 4.5 10 8 18 4,5 0,5 5,0
19 Sawicka Katarzyna 4.5 6 6,5 12,5 3,5 0,5 4,0
20 Szymczak Roksana 5.0 7 8 15 4,0 0,5 4,5
21 Szyszka Magdalena 3.5 6 7,5 13,5 3,5 0,5 4,0
22 Wesołowska Paulina 4.0 6,5 8 14,5 4,0 0,5 4,5
23 Zgoda Kamil 4.0 7 8 15 4,0 0,5 4,5Edit | Attach | Watch | Print version | History: r62 < r61 < r60 < r59 < r58 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r62 - 2018-02-26 - ElzbietaPastucha
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback