-- BadurskaMonika - 2012-12-10

Kryteria oceny

Ocena z ćwiczeń jest średnią z 3 ocen cząstkowych: (O_proj1 + O_proj2 + O_kol) / 3
O_proj(1...n) - ocena z projektów podlegajacych ocenie
O_kol - ocena z kolokwium

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty sa oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu.

TERMINY NADSYŁANIA OPRACOWANYCH PROJEKTÓW:

Grupa 1

  • Projekt 1 (T1_LPIS oraz T2_Analizy) - 18.11.2012
  • Projekt 2 (T2_Analizy) - 16.12.2012
  • Projekt 3 (T3_NMT) - 19.01.2013
  • Projekt 4 (T3_WMS,WFS)
Grupa 2
  • Projekt 1 (T1_LPIS oraz T2_Analizy) - 18.11.2012
  • Projekt 2 (T2_Analizy) - 13.01.2013
  • Projekt 3 (T3_NMT) - 19.01.2013
  • Projekt 4 (T3_WMS,WFS)

Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_proj. W przypadku braku obecności na zajęciach wymagane jest samodzielne wykonanie projektu i oddanie sprawozdania. W celu uzyskania numeru zestawu prosze się skontaktować z prowadzącym.

W przypadku problemów z przesyłaniem tematów za pomocą strony należy je nadsyłać drogą mailową na adres

Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania zaliczenia każda składowa oceny koncowej z ćwiczen powinna byc wyzsza lub równa 2,5.

UWAGA:

Jeżeli ktoś jeszcze przeoczył warunki zaliczenia: http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/bin/view/Dydaktyka/KrSIT2MaterSt

Wykaz ocen - 2012/2013

Zwroty:

Pan Peszko i Gołębiowski - ten sam temat 2 i 3

Nr albumu Nazwisko Imię Gr. lab. Temat 1 Tem. 2 Tem. 3 Tem. 4 Kolo
kwium
Ocena Data Wykł.
obecn.
SIT
I
SIT
II
egza
min
Ocena
końc.
Data
235622 Bogusławski Tomasz 1 3.0 + 4.0 zal. 3.0 3.5 12.02.2013 1 2,0 2/2/3      
235623 Borecki Piotr 1 3.0 zal.     -       3,5 2/2/3 3,0    
236483 Celnik Joanna 1 4.0 + 4.5 zal. 4.0 4.0 30.01.2013 2 3,0 4,0 3,5 4,0 2.02.2013
233949 Cieplik Klaudia 1 4.0 + 4.5 zal. 3.5 4.0 30.01.2013 2 3,5 4,0 4,0 4,0 2.02.2013
236484 Czerwiński Łukasz 1 3.0 zal. 3.5 zal. 3.5 3.5 30.01.2013   3,5 2/2/4 3,5 3,5 23.02
233950 Dębowiec Dariusz 1 3.5 + 4 zal. 4.5 4.5 21.02.2013   3,0 3,0 3,0 3,5  
236485 Gawlik Arkadiusz 1 3.5 zal. 4.0 zal. 5.0 4.0 30.01.2013   3,5 3,5 3,5 4,0 2.02.2013
235625 Głogowski Jakub 1 3.5 + 4.5 zal. 3.0 3.5 6.02.2013 1 3,5 3,5 3,5 3,5 2.02.2013
233957 Komenda Łukasz 1 5.0 + 4.5 zal. 3.0 4.0 30.01.2013 1 3,5 3,0 3,5 4,0 2.02.2013
225442 Korzeniowski Łukasz 1                 -        
236493 Walnik Tomasz 1 3.0 + 3.0 zal. 3.0 3.0 1.03.2013   3,0 2,0 2,0    
235627 Huber Marcin 2 3.0 zal. 3.5 zal. 5.0 4.0 30.01.2013 1 3,5 4,0 4,0 4,0 2.02.2013
233955 Idzik Piotr 2 4.5 + 4.5 + 5.0 5.0 30.01.2013   3,0 3,0 3,0 4,0 2.02.2013
233956 Kaliński Krzysztof 2 5.0 zal. 4.5 zal. 5.0 5.0 30.01.2013   3,0 4,5 4,0 4,5 2.02.2013
235630 Kozioł Michał 2                          
233958 Krawczyk Tomasz 2 3.0 zal. 3.0 zal. 4.0 3.0 24.01.2013   3,5 3,0 3,0 3,0 2.02.2013
235631 Kryczka Katarzyna 2                          
233959 Mamiak Adrian 2 5.0 + 3.0 zal. 5.0 4.5 6.02.2013   3,0 3,0 3,0 3,5 16.02.2013
235582 Hanel Lesław   5.0 + 4.0 zal. 3.5 4.0 21.12.2013 2 4,5 4,0 4,5 4,5 2.02.2013
236487 Jańta Paulina                   3,0        
236488 Kleczka Marcel   3,0 zal. 3.0 zal. 3.5 3.0 6.02.213   3,5 2,0/2/3 3,0 3,0 23.02
225447 Łobodas Łukasz   4.5 zal. 3.0 zal. 3.5 3.5 1.03.2013   2,0 2/2/4      
225449 Mansfeld Michał                   -        
233961 Molik Martyna   4.0 + 4.5 zal. 4.0 4.0 1.03.2013 1 3,5 4,0 4,0    
236489 Nowak Piotr   3.0 zal. 3.5 zal. 3.0 3.0 3.03.2013   3,0 2/3 3,0    
236490 Nowak Tomasz   3.0 + 4.5 zal. 5.0 4.0 6.02.2013 1 4,5 2,0/3,5 4,0 4,0 16.02.2013
235634 Pepel Patryk   4.0 zal. 4.0 zal. 4.0 4.0 6.02,2013   3,5 3,0 3,5 3,5 16.02.2013
235635 Płaczek Adam   3.0 zal. 4.0 zal. 3.5 3.5 30.01.2013 1 3,5 3,5 3,5 3,5 2.02.2013
235638 Romańska Marzena   3.0 zal. 3.0 zal. 3.0 3.0 21.02.2013   3,5 2/2/3 3,0 3,0 23.02
225464 Słowik Łukasz                            
225474 Witoszek Arkadiusz   3.0 zal. 3.0 zal. 5.0 3.5 1.03.2013   3,0 2/2/3 3,0    
233953 Gołębiowski Konrad   3.0 zal. zal. zal. 3.0 3.0 1.03.2013   3,0 2,0/2      
235637 Jaros Anna   4.0 zal. 3.5 zal. 4.0 4.0 23.01.2013   5,0 4,0 4,5 4,5 2.02.2013
235628 Kajda Piotr   4.5 zal. 4.0 zal. 5.0 4.5 30.01.2013   3,0 3,0 3,0 4,0 2.02.2013
207246 Kropidło Piotr   4.0 zal. 4.0 zal. 4.5 4.0 6.02.2013   4,0 3,5 4 4 16
233966 Romanowicz Mateusz   4.0 zal. 3.5 zal. 5.0 4.0 30.01.2013   3,5 3,0 3,0 3,5  
236491 Rzeszutek Piotr   3.0 zal. 3.0 zal. 3.5 3.0 30.01.2013   3,5 2/2/4 3,5 3,5 23.02
235639 Szarska (Samerdak) Natalia   3.5 zal. 3.0 zal. 3.5 3.5 30.01.2013 1 4,0 3,0 3,5 3,5 2.02.2013
243812 Szybiak Krzysztof   4.5 + 3.5 zal. 5.0 4.5 23.01.2013   4,0 4,0 4,0 4,5 2.02.2013
233967 Ściegienny Rafał                   3,0        
233968 Ziemkowski Sebastian   3.0 + 4.0 zal. 4.5 4.0 6.02.2013   3,0 2,0/4,5 4,0 4,0 16.02
233969 Żerdzińska Patrycja   4.5 zal. 4.0 zal. 5.0 4.5 30.01.2013   3,5 3,5 3,5 4,0 2.02.2013
24406 Czaja Mariusz   3.0 zal. 3.5 zal. 3.5 3.5 30.01.2013   3,5 2/3 3,0 3,5 23.02
235624 Czarnik Michał   3.5 + 4.0 zal. 4.5 4.0 6.02.2013   3,0 2,0/3,0 3,0 3,5 16.02
233952 Gabzdyl Józef   3.5 zal. 3.0 zal. 5.0 4.0 30.01.2013   3,5 3,0 3,5 3,5 2.02.2013
233854 Kassner Michał   3.0 zal. 3.0 zal. 5.0 3.5 30.01.2013   3,5 3,5 3,5 3,5 2.02.2013
225431 Górecka Daria   4.5 + 4.5 zal 5.0 5.0 23.01.2013   4,0 3,5 4,0 4,5 16.02
225441 Klecha Mateusz   4.5 + 4.5 zal 4.0 4.5 23.01.2013   4,0 x2,0 2,0    
225457 Peszko Piotr   3.0 zal. 4.0 zal. 5.0 4.0 22.02.2013   3,0 2/2/4 3,5 3,5 23.02.2013
225458 Pudło Adrian   4.0 zal. 4.0 zal. 4.0 4.0 21.01.2013 2 3,5 4,0 4,0 4,0 2.02.2013
236492 Sodel Ewelina   3.0 zal. 3.5 zal. 3.5 3.5 6.02.2013   4,5 3,0 3,5 3,5 16.02
235643 Urbanek Magdalena                 x 5,0 5 5 5  
225426 Domański Sebastian   4.0 + 4.0 zal. 4.0 4.0 30.01.2013 1 3,0 2/2/4 3,5 4 23.02
  Kraczla Joanna   4.0 + 3.0 zal. 3.5 3.5 22.02.2013 2 4,5 xx3,5 4,0 4,0 23.02

<nop>

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r27 < r26 < r25 < r24 < r23 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r27 - 2013-03-03 - BadurskaMonika
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback