Zajęcia na studiach NIEstacjonarnych, semestr zimowy 2011/12

Imię i NAZWISKO przedmiot zajęcia
data, godz. /sala
  konsultacje
data, godz. /sala
Adam Boroń TIF II Nowy S±cz

12.XI. 8:00 - 13:00 NS W

13.XI. 8:00 - 20:00 s.005 L

27.XI. 15:00 - 20:00 NS W

10.XII. 8:00 - 20:00 s.005 L

7.I. 8:15 - 18:00 s.005 L

21.I. 8:00 - 13:00 NS W

22.I. 8:15 - 18:00 s.005 L

 

12.XI.2011 13:00- 13:45 NS

13.XI.2011 20:00-20:45 AGH p.207

27.XI.2011 14:15-15:00 NS

10.XII.2011 20:00-20:45 AGH P.207

7.I.2012 18:00-18:45 AGH p.207

21.I.2012 13:00-13:45 NS

22.I.2012 18:00-18:45 AGH p.207

Natalia Borowiec -----------------------

 

Sławomir MIKRUT        
Sławomir MIKRUT        
Martyna PORĘBA ----------------------- -----------------------------------------   ---------------------------------------
Krystian PYKA SIT I Kraków 2 X 9.45-13.00, 29 X 8-13   po wykładzie 45 min,
Krystian Pyka SIT I Ruda ¦l±ska 8 X 11.30-16.30, 5 XI 16.45-20   po wykładzie 45 min
Krystian Pyka SIT I Nowy S±cz 1 X 8-13, 15 X 8-11.15   po wykładzie 45 min, 7 I 2011 18-19
Andrzej Wróbel TiF II ZOD Ruda ¦l±ska

9.10.2011 8.00-11.30 W

5.11.2011 9.45-13.00 W

20.11.2011 8.00 - 13.00 14.00 - 17.15 (AGH-C4-s214) L

4.12.2011 8.00-14.00 (AGH-C4-s214) L

15.12.2011 15.00-17.15 W

14.01.2012 15.00-20.0 W

28.01.2012 8.00-14.45 (AGH-C4-s214) L

 

20.11.2011 13.00-14.00 (AGH p.207)

15.12.2011 17.15 - 17.45 (ZOD)

14.01.2012 14.45-15.00 (ZOD)

28.01.2012 14.45-15.00 (AGH p.207)

Regina Tokarczyk TiF II Kraków

2.10.2011 13.15-16.30 w.(301)
16.45-20.00 l.(005)
15.10.2011 11.30-13.00 w.(301)
13.15-16.30 l.(005)

16.10.2011 9.45-11.15 w.(301)

13.15-16.30 l.(005)

29.10.2011 13.15-14.45 w.(301)

16.45-20.00 l.(005)

30.10.2011 8.00-11.15 w.(301)

15.00-18.15 l.(005)

12.11.2011 13.15-14.45 w.(301)

15.00-18.15 l.(005)

26.11.2011 13.15-16.30 l.(005)

27.11.2011 8.00-11.15 l.(005)

11.30-13.00 w.(301)

15.00-18.15 l.(301)

10.12.2011 13.15-15.30 l.(005)

11.12.2011 13.15-15.30 l.(005)

8.01.2012 9.45-13.00 l.(005)

 

16.10.2011, godz. 11.15-13.15

29.10.2011. godz. 14.45-16.30

26.11.2011, godz. 16.30-17.30

27.11.2011, godz. 13.00-14.00

10.12.2011, godz. 12.00-13.00

8.01.2012, godz. 13.00-14.00

konsultacje w sali 210

Mariusz Twardowski GiK IV KR

2.10 16:45-20:00 s.408

15.10 13:15-20:00 s.408

30.10 15:00-20:00 s.412

26:11 16:45-20:00 s.412

27.11 8:00-11:15 s.412

7.01 11:30-19:00 s.412

21.01 9:45-20:00 s.408

22.01 15-20:00 s. 408

 

15.10 12:00-13:15

30.10 14:00-15:00

26:11 15:00-16:45

27.11 11:15-13:00

7.01 20:00-20:45

22.01 14:00-15:00

p.209

Urszula Marmol TIF II Kraków

02.10.2011, 16.45-20.00

15.10.2011, 16.45-20.00

16.10.2011, 15.00-20.00

29.10.2011, 18.30-20.00

30.10.2011, 15.00-20.00

12.11.2011, 16.45-20.00

26.11.2011, 15.00-20.00

27.11.2011, 9.45-20.00

10.12.2011, 10.30-18.15

11.12.2011, 15.00-20.00

8.01.2011, 9.45-14.45

21.01.2011, 9.45-16.30

wszystkie zajęcia sala 214

 

27.11.2011 11.30-13.00

10.12.2011, 13.00-15.00

08.01.2011, 11.30-13.00

pok. 214A

Łukasz Kulesza SIT II Ruda ¦l±ska 23.X.2011, 8:00-11:15, s.13 (R¦)
19.XI.2011, 8:00-11:15, s.13 (R¦)
17.XII.2011, 8:00-11:15, s.13 (R¦)
14.I.2012, 8:00-11:15, s.13 (R¦)
29.I.2012, 15:00-16:30, s.13 (R¦)
  30 min po każdych ćwiczeniach
         

-- TWikiAdminUser - 09 Mar 2009

02.10.2010 03.10.2010 16.10.2010 17.10.2010 06.11.2010 07.11.2010 20.11.2010 21.11.2010
col width1
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r81 < r80 < r79 < r78 < r77 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r81 - 2012-01-19 - LukaszKulesza
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback