Rozkład Webinarów

   <<April >>
Mo
12
Tu
13
We
14
Th
15
Fr
16
Sa
17
Su
18
24h
       
24h
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00
 
 
 
 
 
WD, S1, konsultacje
 
 
 
 
 
 
Zebranie
 
 
 
 
 
TP, S.4, Tel_¦rod Lab1
SM, S1, DIM
 
 
 
 
TP, S.4, An_rastr Wykł
 
 
 
MT, S3, 15os SD
BH, S2, 15os SD
 
 
 
 
 
WD, S1, 30os Geoinformatyka w IM¦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB, S2, 15os CFL
 
 
 
 
 
 
 
 
NB, S2, 15os CFL
 
 
TP, S.4, Konsultacje
 
 
 
MT, S3, 30os PyGIS
 
 
UM, S1, 30os PFIT
TP, S.4, Tel_w_I¦ Proj1
 
 
 
MT, S3, 15os PyGIS
 
 
TP, S.4, Tel_¦rod Lab2
 
 
 
MT, S3, 15os PyGIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UM, S2, 30os IDFIL
SM, S1, CPO
 
 
 
 
 
WD, S1, 22os Syst. wsp. dec. ..., wykład
 
 
 
 
TP, S.4, An_rastr Proj
 
 
 
 
 
 
 
 
TP, S.4, Konsultacje
 
 
 
WD, S1, 22os Syst. wsp. dec. ...
KP, S2, 105os Podstawy fotogrametrii i teledetekcji
 
 
 
 
 
 
 
TP, S.4, Tel_¦rod Wykł
 
 
 
 
TP, S.4, Tel_w_I¦ Proj2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UM, S2, 60os IDFIL
 
 
WD, S1, 22os Syst. wsp. dec. ...
 
 
 
NB, S2, 30os IDFIL
 
 
 
 
 
WD, S1, 30os Geoinformatyka w IM¦
MT, S3, 15os PyGIS
 
 
 
 
 
MT, S3, 15os PyGIS
 
 
 
 
 
BH/TP/KP, S4, IDP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KP, S2, 30os CFL I
 
 
 
WD, S1, 20os Fizjografia (PK)
 
TP, S.4, Tel_w_I¦ Wykł
 
 
 
KP, S2, 15os PES W
 
 
 
 
 
KP, S2, 15os PES P
 
 
 
 
 
 
 
 
KP, S2, 15os Metodyka badań
NB, S1, 30os PFIT
 
 
MT, S3, 15os SD
BH, S4, 15os SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KP, S2, SIT, 6.03
 
 
 
 
 
 
 
UM, S1, SIT
 
 
 
 
 
 
 
 
KP, S2, Podstawy foto i tele
 
 
 
 
 
 
 
KP, S2, Podstawy foto i tele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB, S1, OTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00

 • Mo - 9:30 - 11:00 - WD, S1, konsultacje - black, orange
 • Mo - 11:30 - 13:00 - Zebranie - black, yellow
 • Mo - 15:30 - 20:20 - MT, S3, 15os SD - white,black
 • Mo - 15:30 - 20:20 - BH, S2, 15os SD - white,pink
 • Mo - 17:10 - 19:25 - WD, S1, 30os Geoinformatyka w IM¦ - black, orange
 • Tu - 13:00 - 14:30 - MT, S3, 30os PyGIS - white,black
 • Tu - 14:40 - 16:10 - MT, S3, 15os PyGIS - white,black
 • Tu - 16:20 - 17:50 - MT, S3, 15os PyGIS - white,black
 • Tu - 8:50 - 11:05 - NB, S2, 15os CFL - white,grey
 • Tu - 11:20 - 13:35 - NB, S2, 15os CFL - white,grey
 • Tu - 13:50 - 16:05 - UM, S1, 30os PFIT - white,green
 • We - 8:00 - 10:15 - UM, S2, 30os IDFIL - white,green
 • We - 9:40 - 11:10 - WD, S1, 22os Syst. wsp. dec. ..., wykład - black, orange
 • We - 14:40 - 16:10 - WD, S1, 22os Syst. wsp. dec. ... - black, orange
 • We - 14:40 - 16:55 - KP, S2, 105os Podstawy fotogrametrii i teledetekcji - white, blue
 • Th - 8:50 - 11:05 - WD, S1, 22os Syst. wsp. dec. ... - black, orange
 • Th - 11:20 - 13:35 - WD, S1, 30os Geoinformatyka w IM¦ - black, orange
 • Th - 11:20 - 12:50 - MT, S3, 15os PyGIS - white,black
 • Th - 13:00 - 14:30 - MT, S3, 15os PyGIS - white,black
 • Th - 8:00 - 09:50 - UM, S2, 60os IDFIL - white,green
 • Th - 9:50 - 12:05 - NB, S2, 30os IDFIL - white,grey
 • Th - 14:40 - 18:35 - BH/TP/KP, S4, IDP - white,pink
 • Fr - 15:30 - 20:20 - MT, S3, 15os SD - white,black
 • Fr - 15:30 - 20:20 - BH, S4, 15os SD - black,pink
 • Fr - 8:00 - 10:15 - KP, S2, 30os CFL I - white, blue
 • Fr - 10:30 - 12:00 - KP, S2, 15os PES W - white, blue
 • Fr - 12:10 - 14:25 - KP, S2, 15os PES P - white, blue
 • Fr - 9:00 - 14:00 - WD, S1, 20os Fizjografia (PK) - black, orange
 • Fr - 14:40 - 16:10 - KP, S2, 15os Metodyka badań - white, blue
 • Fr - 14:40 - 17:15 - NB, S1, 30os PFIT - white,grey
 • Tu - 12:00 - 13:30 - TP, S.4, Konsultacje - white, sienna
 • Tu - 13:45 - 15:30 - TP, S.4, Tel_w_I¦ Proj1 - white, sienna
 • Tu - 15:30 - 17:00 - TP, S.4, Tel_¦rod Lab2 - white, sienna
 • Mo - 13:00 - 14:30 - TP, S.4, Tel_¦rod Lab1 - white, sienna
 • Mo - 14:30 - 16:30 - TP, S.4, An_rastr Wykł - white, sienna
 • We - 11:15 - 13:30 - TP, S.4, An_rastr Proj - white, sienna
 • We - 13:45 - 14:45 - TP, S.4, Konsultacje - white, sienna
 • We - 17:15 - 18:30 - TP, S.4, Tel_¦rod Wykł - white, sienna
 • We - 18:30 - 20:15 - TP, S.4, Tel_w_I¦ Proj2 - white, sienna
 • Fr - 9:30 - 11:15 - TP, S.4, Tel_w_I¦ Wykł - white, sienna
 • Sa - 8:00 - 9:40 - KP, S2, SIT, 6.03 - white, blue
 • Sa - 13:00 - 14:40 - KP, S2, Podstawy foto i tele - white, blue
 • Sa - 15:30 - 17:10 - KP, S2, Podstawy foto i tele - white, blue
 • Sa - 10:30 - 18:00 - UM, S1, SIT - white, green
 • Sun - 10:30 - 18:00 - NB, S1, OTP - white,red
 • Mo - 13:00 - 14:30 - SM, S1, DIM - black, cyan
 • We - 8:00 - 9:30 - SM, S1, CPO - W - black, cyan

Comments

Format: Dzień - Start - Koniec - Nazwa - font,tło

Kolory: white,gray, lime, maroon orange, navy, purple, red, silver, magenta, green, gray, olive, blue, cyan, beige

Należy zachować wypunktowanie.

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-12

Nagrywanie Webinaru w OBS Studio https://fotogrametria.agh.edu.pl/~misiek/filmy/obs_nagrywanie.mkv

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-14

Proszę o rezerwację Global Environmental Problems - sobota 25.04 - 8:00-12:00 - sala 003

-- Aleksandra Wagner - 2020-04-20

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r151 < r150 < r149 < r148 < r147 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r151 - 2021-04-09 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback