Rozkład Webinarów

   <<NovemberDecember >>
Mo
29
Tu
30
We
1
Th
2
Fr
3
Sa
4
Su
5
24h
       
24h
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 15os PoProg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 30os PoProg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 30os ProgOb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 15os ProgOb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 15os ProgOb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00

  • Tu - 9:40 - 13:00 - MT, S3, 15os PoProg - white,black
  • Tu - 18:00 - 19:30 - MT, S3, 30os PoProg - white,black
  • We - 8:00 - 9:30 - MT, S3, 30os ProgOb - white,black
  • We - 13:00 - 15:15 - MT, S3, 15os ProgOb - white,black
  • Th - 13:50 - 16:05 - MT, S3, 15os ProgOb - white,black

Comments

Format: Dzień - Start - Koniec - Nazwa - font,tło

Kolory: white,gray, lime, maroon orange, navy, purple, red, silver, magenta, green, gray, olive, blue, cyan, beige

Należy zachować wypunktowanie.

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-12

Nagrywanie Webinaru w OBS Studio https://fotogrametria.agh.edu.pl/~misiek/filmy/obs_nagrywanie.mkv

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-14

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r154 < r153 < r152 < r151 < r150 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r154 - 2021-10-29 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback