Geodesy, Surveying and Cartography

Studia Stacjonarne I stopnia

MODUŁ OBIERALNY W JĘZYKU OBCYM

Studia Stacjonarne II stopnia

MODUŁ OBIERALNY W JĘZYKU OBCYM

  • Python praxis in photogrammetry and remote sensing
  • Architecture applications of Photogrammetry and TLS
  • Data Mining in Remote Sensing and GIS
  • Hyperspectral Remote Sensing