• slide
  • slide
  • slide

Kilka słów o Zespole

Zespół zajmuje się geoinformacją, która integruje dwa pokrewne i nachodzące na siebie działy: fotogrametrię i teledetekcję środowiska. W obszarze geoinformacji prowadzimy badania dotyczące wykorzystania narzędzi systemów informacji geograficznej GIS w modelowaniu obiektów i zjawisk na powierzchni ziemi. Szczególny obszar badań stanowi zastosowanie technologii geoinformacyjnych w zagadnieniach związanych z gospodarowaniem środowiskiem i jego ochroną. Nasz zespół tworzą trzy grupy badawcze zajmujące się: fotogrametrią i skaningiem laserowym, teledetekcją i GIS oraz biotechnologią.