20 Gru, 2020

What Can Multifractal Analysis Tell Us about Hyperspectral Imagery?

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką zobrazowań hiperspektralnych zapraszamy do zapoznania się z artykułem współautorstwa dr inż. Wojciecha Drzewieckiego, który ukazał się w czasopiśmie Remote Sensing. Poniżej zamieszczamy streszczenie w języku polskim, natomiast pełen tekst publikacji można znaleźć pod adresem: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/24/4077

Dzięki swojej bardzo wysokiej rozdzielczości spektralnej (setki kanałów spektralnych) zobrazowania hiperspektralne dostarczają ogromne ilości informacji o powierzchni Ziemi. Efektywne przetwarzanie tak dużych ilości danych wymaga stosowania specjalnych metod analitycznych.
W artykule po raz pierwszy dla uzyskania globalnego opisu wszystkich kanałów zobrazowania hipespektralnego (z sensora AVIRIS) zastosowano poziom multifraktalności. Celem badań było określenie czy obrazy rejestrowane w poszczególnych kanałach spektralnych dla różnych typów krajobrazów posiadają charakter multifraktalny oraz przeanalizowanie zmienności poziomu multifraktalności w zależności od długości fali rejestrowanego promieniowania, dla danych przed i po korekcji atmosferycznej. Badania pokazały przydatność testowanego podejścia dla identyfikacji kanałów absorpcyjnych oraz potencjalną przydatność parametrów multifraktalnych dla redukcji wymiarowości danych hiperspektralnych oraz klasyfikacji typów krajobrazów.