Zespół Geoinformacji Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

 

Aleja Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pawilon C-4, piętro II

tel. +48 12 617-38-26