KRÓTKIE KURSY

DYNAMICZNA KREACJA SZYTA NA MIARĘ POTRZEB

rejestracja ciągła - kurs rusza jak zbierze się minimalna liczba osób

 

NABÓR TRWA!

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji

Kursy zostały podzielone na dwie grupy modułów:

I grupa:  Pozyskiwanie i przetwarzanie danych teledetekcyjnych

II grupa: Zastosowanie teledetekcji i geoinformacji

Grupy składają się z modułów, każdy po 32h (5 spotkań po 6h + 2h  zaliczenie).

Zajęcia w ramach kursów 1A i 1D będą mogły odbywać się w całości zdalnie.

W ramach kursów 1B, i 1C planowane są pomiary terenowe (rejestracje z wykorzystaniem dronów, wykonywanie zdjęć naziemnych i skaning laserowy), część zajęć w ramach tych kursów może odbywać się zdalnie.

Proponowane moduły można wybierać dowolnie i będzie możliwość składania ich w większą całość studiów podyplomowych, w przyszłości także planowane jest utworzenia studiów magisterskich w tym trybie. Można zatem zrealizować jeden lub więcej kursów i komponować je dowolnie w czasie, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami. Ukończenie każdego modułu będzie certyfikowane przez AGH zgodnie z obowiązującymi zasadami, podobnie jak inne kursy: https://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe-kursy-doksztalcajace-i-szkolenia/

 

Python, QGIS, SAGA,  ARCGIS

Darmowe wykłady, przykładowe ćwiczenia, możliwość zakupu pojedynczych ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

 

1. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych teledetekcyjnych

1A.  Wykorzystanie darmowych dostępnych obrazów teledetekcyjnych  (Sentinel, Landsat, Hyperion i innych) 

1B.  Pozyskiwanie i przetwarzanie danych za pomocą fotogrametrii niskopułapowej – kamery multispektralne, VNIR, hiperspektralne, termalne, skaning laserowy, magnetometr

    1B1.  Podstawy pozyskiwania i opracowania danych      fotogrametrycznych

    1B2.  Teledetekcja niskopułapowa

1C.  Integracja danych fotogrametrycznych i skaningowych
w zastosowaniach inżynierskich 

    1C1.  Integracja danych fotogrametrycznych i skaningowych na potrzeby inwentaryzacji obiektów

    1C2.  Fotogrametria i skanig laserowy w zastosowaniach inżynierskich

1D.  Wykorzystanie języka Python w geoinformacji

    1D1.  Podstawy strukturalne języka Python

    1D2.  Programowanie obiektowe Python, interfejs graficzny i wtyczki QGIS

    1D3.  Przetwarzanie obrazów w języku Python

1E.  Zasady dokumentowania wyników pomiarów z bezzałogowych statków powietrznych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego