Pracownicy.jpg

 

Poznaj historię fotogrametrii na AGH​​​​​​

Profesorowie

prof. dr hab inż. Beata Hejmanowska tel. 617-38-26 pok. 208a galia@agh.edu.pl website -> publikacje -> kierownik katedry
prof. dr hab inż. Krystian Pyka tel. 617-22-72 pok. 212 krisfoto@agh.edu.pl   publikacje ->  

Profesorowie uczelni

dr hab inż. Urszula Marmol tel. 617-23-02 pok. 214a entice@agh.edu.pl   publikacje ->  
dr hab inż. Sławomir Mikrut tel. 617-44-85 pok. 207 smikrut@agh.edu.pl website -> publikacje ->  

Adiunkci

dr inż. Natalia Borowiec tel. 617-23-02 pok. 214a nboro@agh.edu.pl   publikacje ->  
dr inż. Wojciech Drzewiecki tel. 617-22-88 pok. 210 drzewiec@agh.edu.pl   publikacje ->  
dr inż. Ewa Głowienka tel. 617-22-88 pok. 210 eglo@agh.edu.pl   publikacje ->  
dr inż. Jakub Kolecki tel. 617-23-02 pok. 214a kolecki@agh.edu.pl   publikacje -> aktualnie na urlopie
dr Robert Mazur tel. pok. mazur@agh.edu.pl   publikacje ->  
dr inż. Elżbieta Pastucha tel. 617-38-26 pok. 209 epast@agh.edu.pl   publikacje -> aktualnie na urlopie
dr inż. Tomasz Pirowski tel. 617-39-93 pok. 211 pirowski@agh.edu.pl   publikacje ->  
dr inż. Antoni Rzonca tel. 617-39-93 pok. 211 arz@agh.edu.pl   publikacje ->  
dr inż. Mariusz Twardowski tel. 617-38-26 pok. 209 misiekt@agh.edu.pl   publikacje ->  
dr Aleksandra Wagner tel. pok. awagner@agh.edu.pl   publikacje ->  

Pozostali pracownicy

mgr inż. Agnieszka Ścisłowicz tel. 617-38-26 pok. 209 ascis@agh.edu.pl      

Doktoranci

SZKOŁA DOKTORSKA

mgr inż. Aleksandra Jasińska tel. 617-38-26 pok. 209 ajasins@agh.edu.pl      
mgr inż. Karolina Pargieła tel. 617-38-26 pok. 510 pargiela@agh.edu.pl info ->    
mgr inż. Anna Żądło tel. 617-38-26 pok. 510 zadlo@agh.edu.pl info ->    

 

STUDIA DOKTORANCKIE

mgr inż. Magdalena Kidoń tel. 617-38-26 pok. 209 kidon.magdalena@gmail.com info ->    
mgr inż. Adrian Moskal tel. 617-38-26 pok. 209 moskal@agh.edu.pl info ->    

 

OTWARTE PRZEWODY

mgr inż. Piotr Kramarczyk     gorgany100@o2.pl info ->    
mgr inż. Paweł Matuła     pawel.matula@wp.pl info ->    
mgr inż. Karol Ożóg     karol.ozog@gmail.com info ->    
             

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik   pok. 212 gusta20@onet.pl   publikacje ->  
prof. dr hab. inż. Jan W. Dobrowolski   pok. 207 dobrowol@agh.edu.pl   publikacje ->  
prof. dr hab. inż. Józef Jachimski   pok. 208a jachimski.jozef@wp.pl   publikacje ->  
prof. dr hab. inż. Zbigniew Sitek   pok. 212 sitek@agh.edu.pl   publikacje ->  
             
dr hab. inż. Regina Tokarczyk   pok. 210 tokarcz@agh.edu.pl website -> publikacje ->  
             
dr inż. Adam Boroń   pok. 207 aboron@agh.edu.pl   publikacje ->  
dr inż. Andrzej Wróbel   pok. 207 awrobel@agh.edu.pl   publikacje ->  
             
mgr inż. Marta Borowiec     martabor@agh.edu.pl      
mgr inż. Andrzej Kmieciński     akfotart@agh.edu.pl      
mgr Stefan Radziszewski     raskysteve9@gmail.com      

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Osoby współpracujące

prof. dr hab. inż. Tomasz Stuczyński - specjalność nauki o ziemi, inżynieria środowiska 

Wieloletnie doświadczenie w badaniach różnych form degradacji powierzchni ziemi oraz rozwoju metod remediacji i rekultywacji, analizy ryzyka
z wykorzystaniem  modeli tematycznych. W ramach współpracy z katedrą współuczestniczy w rozwoju i pozyskiwaniu projektów mających na celu identyfikację zanieczyszczeń gleb i wód z wykorzystaniem technik zdalnych.