Fotogrametria i skaning laserowy

W zakresie fotogrametrii pracujemy w celu rozwijania technologii pozyskiwania danych obrazowych oraz punktowych ze skaningu laserowego. Pozyskujemy dane ze stanowisk  naziemnych,  a także z niskiego pułapu lotniczego (z tzw. dronów). W praktyce możemy wykonywać zdjęcia naziemne i naloty kamerami optycznymi, hiperspektralnymi, termalnymi i skanerami laserowymi. 

Zajmujemy się także przetwarzaniem danych z wszystkich pułapów (satelitarnego, lotniczego  wysokiego i niskiego pułapu) na potrzeby tworzenia ortofotomap, numerycznych modeli terenu (NMT) i numerycznych modeli powierzchni (NMPT). Badamy i wdrażamy technologie automatyzacji pomiaru na obrazach. 

Z naukowego punktu widzenia zajmujemy się optymalizacją technologii pozyskiwania naziemnych i lotniczych obrazów teledetekcyjnych i automatyzacją:  oceny jakości obrazów oraz procesów pomiarowych na zdjęciach. 

Badania od 2007 roku, wcześniejsze Archiwum

 • 2018 – 2019  Opracowanie metody kalibracji sensorów optycznych i wyznaczenia ich geometrii. Projekt realizowany na zlecenie MGGP Aero. Kierownik projektu: Krystian Pyka

 • 2017-2018 Opracowanie automatycznej metody pomiaru profilu pionowego przewodów średnich i wysokich napięć. Projekt realizowany na zlecenie firmy FlyTech UAV. Kierownik projektu: E. Pastucha.

 • 2014-2015 Wykonanie testów i analiz w zakresie określania geometrii zewnętrznej płatowca metodami fotogrametrii i skaningu. Projekt realizowany dla PZL Mielec (A Sikorsky Company). Kierownik projektu: S. Mikrut.

 • 2013 Analiza zdjęć samolotu M28 pod kątem określenia powierzchni formacji lodowych. Projekt badawczy realizowany na zlecenie PZL Mielec. Kierownik projektu: S. Mikrut. 

 • 2012-2013 Badanie wpływu kształtu, rozmiarów i właściwości odbiciowych elementów infrastruktury kolejowej w powiązaniu z gęstością i kierunkiem mobilnego skanowania laserowego na zdolność automatycznej identyfikacji obiektów infrastruktury. Projekt realizowany na zlecenie Polskich Linii Kolejowych. Kierownik projektu: S. Mikrut. 

 • 2011-2015 Opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej. Projekt realizowany na zlecenie Polskich Linii Kolejowych. Kierownik projektu: T. Uhl, koordynator projektu: S. Mikrut.

 • 2010 Analiza możliwości wykorzystania skaningu laserowego dla kontroli wysokości wyznaczanych w długich liniowych konstrukcjach pomiarowych. Projekt realizowany na zlecenie PKP PLK SA. Kierownik projektu: Krystian Pyka

 • 2009 Sprawdzenie przydatności cyfrowych danych przestrzennych, w tym ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, do wsparcia opracowania koncepcji przestrzennych tras przy modernizacji lub budowie linii kolejowej. Projekt realizowany na zlecenie PKP PLK SA. Kierownik projektu: Wojciech Drzewiecki

 • 2009 Analiza czynników kształtujących jakość mapy dla celów projektowych, opracowanej metodą fotogrametryczną. Projekt realizowany na zlecenie PKP PLK SA. Kierownik projektu: Krystian Pyka

 • 2008-2009 Prace badawcze mające na celu porównanie pod względem ekonomicznym i dokładnościowym oraz czasowym przetwarzania danych analogowych map katastralnych i mapy zasadniczej metodą skanowania i wektoryzacji oraz metodą skanowania i budowy postaci numerycznej na podstawie materiałów źródłowych. Projekt realizowany na zlecenie Województwa Mazowieckiego. Kierownik projektu: Krystian Pyka

 • 2007-2009 Automatyzacja wyznaczania imperfekcji kształtu wysmukłych budowli oparta o komputerową analizę zdjęć cyfrowych o znanej orientacji przestrzennej. (Nr N526 032 32/3385). Kierownik projektu: J. Bernasik, główny wykonawca: S. Mikrut.

 • 2004-2007 Ocena efektywności wykorzystania sieci neuronowych w procesach automatycznej korelacji obrazów zdjęć lotniczych (Nr 1634/T12/2004/27). Kierownik projektu: S. Mikrut