Szkoła Doktorska

  • Zastosowanie języka Python do badań naukowych         
  • Pozyskiwanie, przetwarznie i integracja danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych        (w przygotowaniu)
  • Integracja zaawansowanych technologii GIS na potrzeby wspomagania decyzji                       (w przygotowaniu)