Geoinformacja

Studia Stacjonarne I Stopnia

 • Podstawy systemów informacji przestrzennej
 • Analizy przestrzenne w modelu rastrowym
 • Fotogrametria
 • Teledetekcja z elementami cyfrowego przetwarzania sygnału

MODUŁ OBIERALNY W JĘZYKU OBCYM

 • Digital image processing

MODUŁ Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA W GIS

 • Projektowanie narzędzi i aplikacji GIS

MODUŁ Z ZAKRESU GIS

 • Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przestrzenią

MODUŁ Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH

 • Przetwarzanie danych z mobilnych systemów pomiarowych

MODUŁ Z ZAKRESU MODELOWANIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU

 • GIS 4D

 

Studia Stacjonarne II Stopnia

MODUŁY KIERUNKOWE

 • Raportowanie wyników badań
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Przetwarzanie i analiza danych teledetekcyjnych

MODUŁY SPECJALIZUJĄCE

 • Programowanie modeli środowiskowych w GIS
 • Teledetekcja środowiska
 • Monitoring i modelowanie zmian pokrycia terenu

MODUŁ OBIERALNY W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Web GIS