15 Lis, 2021

XXII konkurs na najlepszą pracę dyplomową DIAMENTY AGH rozstrzygnięty!

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową "DIAMENTY AGH" pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH, ogranizowany jest od 1998 roku przez Studenckie Towarzystwo Naukowe. Wśród wyrożninych prac XXII edycji, w ktegorii "Prace aplikacyjne" znalazła się praca dyplomowa pt.: "Opracowanie wtyczki do QuantumGIS do planowania nalotów fotogrametrycznych". Autorem pracy jest Pan Jakuba Gruca, absolwent specjalności Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja , zaś promotorem dr inż Antoni Rzonca, pracownik Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej.


Wyróżniona praca dotyczyła opracowania wtyczki do Quantum GiS, która służyłaby do projektowania nalotów fotogrametrycznych. Pomysł pracy wynikał z zapotrzebowania dydaktycznego na narzędzie do projektowania nalotów. Wtyczka FlightPlanner powstała w środowisku Python, przy projektowaniu nalotu uwzględnia rzeźbę terenu poprzez wykorzystanie NMT. Została przetestowana, może być użytkowana w produkcji i jest wykorzystywana w dydaktyce Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej.


Pan Jakub Gruca Pracuje w jako specjalista GIS w INWI Development sp. z o. o., firmie zajmującej się nieruchomościami gruntowymi, budynkami inwestycyjnymi, transakcjami sprzedaży i leasingu zwrotnego nieruchomości, badaniami i analizą rynku mieszkaniowego. Odpowiedzialny jest głównie za pozyskiwanie, przetwarzanie i analizę danych przestrzennych dotyczących największych miast w Polsce oraz automatyzację części prac przy pomocy języka Python.


Promotor pracy dr inż. Antoni Rzonca zajmuje się integracją danych fotogrametrycznych i skaningowych z wykorzystaniem technologii fotogrametrycznych do celów podnoszenia dokładności orientacji tych danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych z bezzałogowych statków latających. Dodatkowo zajmuje się inwentaryzacją zabytków wykorzystującą fotogrametrię i skaning laserowy, a także jest biegłym sądowym z zakresie fotogrametrii i fotointerpretacji.