25 Mar, 2022

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "FOTOGRAMETRIA - TELEDETEKCJA - GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendecje rozwoju"

W dniach 26-28. września 2022 r. na WGGiIŚ, AGH odbędzie się

 

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "FOTOGRAMETRIA - TELEDETEKCJA - GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju"

 

zapraszają organizatorzy

 

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

Komitet Geodezji PAN

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

oraz

Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inzynierii Przestrzennej

Ważne terminy:

10 czerwca 2022 r.           zgłoszenie uczestnictwa w sympozjum

15 czerwca 2022 r.           nadesłanie streszczenia referatu

30 czerwca 2022 r.          informacja o akceptacji referatu

30 czerwca 2022 r.          zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach

30 lipca 2022 r.                zgłoszenie wystaw przez firmy

15 września 2022 r.         nadesłanie posterów w formacie PDF i prezentacji

 

Komunikat 1