28 Lu, 2022

Pożegnanie Profesora Zbigniewa Sitka

Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci Profesora dr. hab. inż. Zbigniewa Sitka. 22 lutego odszedł wspaniały Człowiek, Naukowiec, Pedagog. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 3 marca o godzinie 12.00 na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.


Dla Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, prof. Sitek był Dziekanem, Prodziekanem oraz długoletnim Kierownikiem Zakładu Fotogrametrii.

Więcej o życiu i działalności Profesora można przeczytać na stronie Rady Seniorów AGH oraz w artykule Archiwum Fotogrametrii, Kratografii i Teledetekcji.