13 Sty, 2022

DIAMENTY AGH edycja XXIII

Miło nam poinformować, że obronione w ubiegłym roku 2 prace magisterskie na kierunku Geodezjia i Kartografia:

-Pani Martyny Jędrasik pt. "Opracownie mapy składu gatunkowego roślinności na terenie parku mieejskiego na podstawie danych hiperspektralnych/wielospektralnych"

- Pana Pawła Fałatowicza pt. "Wykorzystanie danych teledetekcyjnych oraz pomiarów in situ do badania właśniwości gleb północnej Malezji"

otrzymały wyróżnienie w XXIII edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe DIAMENTY AGH. Jednocześnie prace zostały zakwalifikowane do kolenjego etapu. Promotorem obu prac jest pracownik Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej,  Pani dr inż. Ewa Głowienka. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i medali oraz otwarcie wystawy wyróżnionych prac odbędize się w dniu 20 maja 2022 r. w holu Biblioteki Głównej AGH w Krakowie.