20 Lip 2020

Konkurs Granty uczelniane na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów w ramach IDUB Działanie 4 rozstrzygnięty!

W dniu 8 lipca 2020 ogłoszono wyniki konkursu " System grantów uczelnianych na prace badawcze relizowane z działem doktorantów" (Działanie 4), w ramach Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Wśród 31 najwyżej ocenionych wniosków przeznaczonych do dofinansowania znalazł się grant prof. dr hab inż. Beaty Hejmanowskiej: "Integracja danych teledetekcyjnych na potrzeby kontroli w systemie dopłat bezpośrednich do rolnictwa (IACS)". Pełny opis planowanych badań można znaleźć pod adresem: http://home.agh.edu.pl/~galia/research_bh.html