5 Maj, 2022

Minigrant IDUB dla mgr inż. Anny Żądło

Konkurs "System minigrantów uczelnianych na prace  badawcze realizowane przez młodego naukowca - edycja III", został rozstrzygnięty. Wśród 21 wniosków przeznaczonych do dofinansowania, znalazł się temat doktorantki Szkoły Doktorskiej AGH i naszej Katedry - mgr inż. Anny Żądło, pt. "Badania nad wzmocnieniem rozdzielczości przestrzennej zdjęć satelitarnych Sentinel-2 na podstawie danych o wyższej rozdzielczości".


"System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowanych przez Doktorantów AGH i Młodych Naukowców" to konkurs w ramach Działania 4 Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Tematem badań mgr inż. Anny Żądło jest wzmocnienie rozdzielczości przestrzennej zdjęć satelitarnych Sentinel-2 (10 m) na podstawie danych o wyższej rozdzielczości. Zdjęcia referecyjne wykorzystane do realizacji grantu to WorldView (1,5 m) oraz PlanetScope (3 m), a metoda to sieci neuronowe. Uzyskane rozwiązanie pozwoli przetwarzać zdjęcia Sentinel-2 do rozdzielczości np. 5 m.

Promotorem doktorantki jest prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska.