28 Sty, 2021

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie dla kierunku geodezja i kartografia, edycja 2019/20 rozstrzygnięty!

Aż trzy prace dyplomowe realizowane w Katedrze Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej zostały wyróżnone w konkursie na najlepsze prace inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia.

Prace magisterskie:

II miejsce: Jakub Gruca: Oprcowanie wtyczki QuantumGIS do planowania nalotów fotogrametrycznych, promotor dr inż. Antoni Rzonca

Wyróżnienie: Radosław Andrzej PolakWykorzystanie obrazów Google Earth Engine w kontroli IACS, promotor prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska

Prace inżynierskie:

I miejsce: Maria Małgorzata Zegar, Aleksandra JasińskaAnaliza jakości modeli Wydmy Łąckiej opracowanych z wykorzystaniem BSL, promotor prof. dr hab. inż. Krystian Pyka

 

Pełna lista laureatów znajduje się pod adresem http://konkurs.sgp.geodezja.org.pl/index.php/konkurs

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacjami nagrodzonych prac naszych studentów.

Sorry, the PDF could not be displayed. Click here to download the PDF