05 Sie, 2022

Zgłoszenia na XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe możliwe do 5 września 2022.

Termin zgłoszeń na Sympozjum "FOTOGRAMETRIA - TELEDETEKCJA - GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju" odbywające się dniach 26-28. września 2022 r. na WGGiIŚ, AGH został przedłużony do dnia 5 września 2022r.


Wśród zaplanowanych wysąpień usłyszymy referaty takich gości jak Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH - Can space technologies help with sustainable development? czy Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demosntrator Dronów - Wpływ potencjału teledetekcji na rozwój usług i technologii dronowych oraz analizy wizualnej. Polityki publiczne, regulacje, rynek.

Odwiedzą nas również nasi absolwenci. Jednym z nich jest Pani prof. dr inż. Dorota Iwaszczuk z Technische Univesitat Darmstadt, która przedstawi referat Applying mobile mapping to create digital twins of the environment.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Sympozjum