17 Mar, 2022

Wstępne wyniki badań realizowanych w ramach grantu IDUB pod kierownictwem prof. Beaty Hejmanowskiej

Zapraszamy do zapozania się z pierwszymi, jeszcze częściowymi wynikami grantu "Integracja danych teledetekcyjnych na potrzeby kontroli w systemie dopłat bezpośrednich do rolnictwa", pod kierownictwem prof. dr hab inż. Beaty Hejmanowskiej, realizowanego w ramach IDUB Działanie 4, które prezentują przykład poprawności zróżnicowania rzepaku, zwizualizowane za pomocą idei "świateł drogowych". Po więcej informacji zapraszamy na stronę.

W ramach grantu prowadzone są badania nad możliwościami rozróżniania upraw za pomocą zdjęć satelitarnych Sentinel-1 oraz Sentinel-2. Klasyfikacja upraw, na podstawie której wykonane zostały analizy, bazuje na szeregach czasowych znormalizowanego zróżnicowanego wskaźnika wegetacji (NDVI) oraz współczynnika wstecznego (Sigma).