Photogrammetry and Laser Scanning

In the field of photogrammetry we develop technologies of data acquisition: imaging and laser scanning. We register data using terrestrial cameras and scanners and low altitude vehicles (UAV) as well. In practice, we can acquier terrestrial photos and fly with optical, hyperspectral, thermal and laser scanners.

We also process data from all levels (satellite, aerial high and low levels) for the purposes of creating orthophotomaps, digital terrain models (DTM) and digital surface models (DSM). We research and implement technologies for automation of measuring on images.

From a scientific point of view, we optimize the technology of acquisition terrestrial and aerial remote sensing images and automate: assessment of image quality and measurement processes based on images.

Badania od 2007 roku, wcześniejsze Archiwum

 • 2018 – 2019  Opracowanie metody kalibracji sensorów optycznych i wyznaczenia ich geometrii. Projekt realizowany na zlecenie MGGP Aero. Kierownik projektu: Krystian Pyka

 • 2017-2018 Opracowanie automatycznej metody pomiaru profilu pionowego przewodów średnich i wysokich napięć. Projekt realizowany na zlecenie firmy FlyTech UAV. Kierownik projektu: E. Pastucha.

 • 2014-2015 Wykonanie testów i analiz w zakresie określania geometrii zewnętrznej płatowca metodami fotogrametrii i skaningu. Projekt realizowany dla PZL Mielec (A Sikorsky Company). Kierownik projektu: S. Mikrut.

 • 2013 Analiza zdjęć samolotu M28 pod kątem określenia powierzchni formacji lodowych. Projekt badawczy realizowany na zlecenie PZL Mielec. Kierownik projektu: S. Mikrut. 

 • 2012-2013 Badanie wpływu kształtu, rozmiarów i właściwości odbiciowych elementów infrastruktury kolejowej w powiązaniu z gęstością i kierunkiem mobilnego skanowania laserowego na zdolność automatycznej identyfikacji obiektów infrastruktury. Projekt realizowany na zlecenie Polskich Linii Kolejowych. Kierownik projektu: S. Mikrut. 

 • 2011-2015 Development of an innovative methodology and IT management system for codification of the railway line.  Project funded by  Polish Railway. Project manager: T. Uhl, project coordinator: S. Mikrut

 • 2010 Analiza możliwości wykorzystania skaningu laserowego dla kontroli wysokości wyznaczanych w długich liniowych konstrukcjach pomiarowych. Projekt realizowany na zlecenie PKP PLK SA. Kierownik projektu: Krystian Pyka

 • 2009 Sprawdzenie przydatności cyfrowych danych przestrzennych, w tym ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, do wsparcia opracowania koncepcji przestrzennych tras przy modernizacji lub budowie linii kolejowej. Projekt realizowany na zlecenie PKP PLK SA. Kierownik projektu: Wojciech Drzewiecki

 • 2009 Analiza czynników kształtujących jakość mapy dla celów projektowych, opracowanej metodą fotogrametryczną. Projekt realizowany na zlecenie PKP PLK SA. Kierownik projektu: Krystian Pyka

 • 2008-2009 Prace badawcze mające na celu porównanie pod względem ekonomicznym i dokładnościowym oraz czasowym przetwarzania danych analogowych map katastralnych i mapy zasadniczej metodą skanowania i wektoryzacji oraz metodą skanowania i budowy postaci numerycznej na podstawie materiałów źródłowych, Projekt realizowany na zlecenie Województwa Mazowieckiego. Kierownik projektu: Krystian Pyka

 • 2007-2009 Automatyzacja wyznaczania imperfekcji kształtu wysmukłych budowli oparta o komputerową analizę zdjęć cyfrowych o znanej orientacji przestrzennej. (Nr N526 032 32/3385). Kierownik projektu: J. Bernasik, główny wykonawca: S, Mikrut.

 • 2004-2007 Ocena efektywności wykorzystania sieci neuronowych w procesach automatycznej korelacji obrazów zdjęć lotniczych (Nr 1634/T12/2004/27). Kierownik projektu: S. Mikrut